Artificial Intelligence (AI) Opplæringskurs

Artificial Intelligence (AI) Opplæringskurs

Lokal instruktørledet live Artificial Intelligence (AI) kurs i Norge.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Artificial Intelligence Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
Dette kurset dekker AI (med vekt på Machine Learning og Deep Learning ) i Automotive . Det hjelper til med å bestemme hvilken teknologi som (potensielt) kan brukes i flere situasjoner i en bil: fra enkel automatisering, bildegjenkjenning til autonome beslutninger.
7 timer
Oversikt
I denne instruktørledede, OpenNMT , vil deltakerne lære å sette opp og bruke OpenNMT til å utføre oversettelse av forskjellige eksempler av datasett. Kurset starter med en oversikt over nevrale nettverk slik de gjelder for maskinoversettelse. Deltakerne vil gjennomføre liveøvelser gjennom hele kurset for å demonstrere sin forståelse av konseptene som er lært og få tilbakemeldinger fra instruktøren.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha kunnskap og praksis som trengs for å implementere en live OpenNMT løsning.

Kildespråk og målspråkprøver blir forhåndsarrangert i henhold til publikums krav.

Kursets format

- Delforedrag, deldiskusjon, tung praktisk praksis
21 timer
Oversikt
This classroom based training session will explore NLP techniques in conjunction with the application of AI and Robotics in business. Delegates will undertake computer based examples and case study solving exercises using Python
14 timer
Oversikt
Denne klasseromsbaserte treningsøkten vil inneholde presentasjoner og databaserte eksempler og case study-øvelser for å gjennomføre med relevante nevrale og dype nettverksbiblioteker.
21 timer
Oversikt
Course is dedicated for those who would like to know an alternative program to the commercial MATLAB package. The three-day training provides comprehensive information on moving around the environment and performing the OCTAVE package for data analysis and engineering calculations. The training recipients are beginners but also those who know the program and would like to systematize their knowledge and improve their skills. Knowledge of other programming languages is not required, but it will greatly facilitate the learners' acquisition of knowledge. The course will show you how to use the program in many practical examples.
28 timer
Oversikt
OpenCV (Open Source Computer Vision Library: http://opencv.org) er et åpen kildekode-BSD-lisensiert bibliotek som inkluderer flere hundre datamaskinvisjonsalgoritmer.

Publikum

Dette kurset er rettet mot ingeniører og arkitekter som søker å benytte seg av OpenCV til prosjekter med datasyn
14 timer
Oversikt
OpenCV is a library of programming functions for deciphering images with computer algorithms. OpenCV 4 is the latest OpenCV release and it provides optimized modularity, updated algorithms, and more. With OpenCV 4 and Python, users will be able to view, load, and classify images and videos for advanced image recognition.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software engineers who wish to program in Python with OpenCV 4 for deep learning.

By the end of this training, participants will be able to:

- View, load, and classify images and videos using OpenCV 4.
- Implement deep learning in OpenCV 4 with TensorFlow and Keras.
- Run deep learning models and generate impactful reports from images and videos.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
OpenFace is Python and Torch based open-source, real-time facial recognition software based on Google's FaceNet research.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenFace's components to create and deploy a sample facial recognition application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Work with OpenFace's components, including dlib, OpenVC, Torch, and nn4 to implement face detection, alignment, and transformation
- Apply OpenFace to real-world applications such as surveillance, identity verification, virtual reality, gaming, and identifying repeat customers, etc.

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
The Apache OpenNLP library is a machine learning based toolkit for processing natural language text. It supports the most common NLP tasks, such as language detection, tokenization, sentence segmentation, part-of-speech tagging, named entity extraction, chunking, parsing and coreference resolution.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create models for processing text based data using OpenNLP. Sample training data as well customized data sets will be used as the basis for the lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenNLP
- Download existing models as well as create their own
- Train the models on various sets of sample data
- Integrate OpenNLP with existing Java applications

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
I denne instruktørledede, OpenNN , går vi over prinsippene i nevrale nettverk og bruker OpenNN til å implementere et eksempelapplikasjon.

Kursets format

- Foredrag og diskusjon kombinert med praktiske øvelser.
21 timer
Oversikt
Dette kurset er designet for folk som er interessert i å hente ut mening fra skrevet engelsk tekst, selv om kunnskapen også kan brukes på andre menneskelige språk.

Kurset vil dekke hvordan man bruker tekst skrevet av mennesker, for eksempel blogginnlegg, tweets, osv. ...

For eksempel kan en analytiker sette opp en algoritme som automatisk kommer til en konklusjon basert på omfattende datakilde.
21 timer
Oversikt
Dette kurset bruker en praktisk tilnærming til undervisning i OptaPlanner . Den gir deltakerne verktøyene som trengs for å utføre de grunnleggende funksjonene til dette verktøyet.
21 timer
Oversikt
PaddlePaddle (PArallel Distributed Deep LEarning) is a scalable deep learning platform developed by Baidu.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use PaddlePaddle to enable deep learning in their product and service applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and configure PaddlePaddle
- Set up a Convolutional Neural Network (CNN) for image recognition and object detection
- Set up a Recurrent Neural Network (RNN) for sentiment analysis
- Set up deep learning on recommendation systems to help users find answers
- Predict click-through rates (CTR), classify large-scale image sets, perform optical character recognition(OCR), rank searches, detect computer viruses, and implement a recommendation system.

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Pattern Matching er en teknikk som brukes til å finne spesifiserte mønstre i et bilde. Det kan brukes til å bestemme eksistensen av spesifiserte egenskaper i et tatt bilde, for eksempel den forventede etiketten på et mangelfullt produkt på en fabrikklinje eller de spesifiserte dimensjonene til en komponent. Det er forskjellig fra " Pattern Recognition " (som gjenkjenner generelle mønstre basert på større samlinger av relaterte prøver) ved at den spesifikt dikterer hva vi leter etter, for så å fortelle oss om det forventede mønsteret eksisterer eller ikke.

Kursets format

- Dette kurset introduserer tilnærminger, teknologier og algoritmer som brukes i feltet mønster matching som det gjelder Machine Vision .
21 timer
Oversikt
PredictionIO er en åpen kildekode Machine Learning Server som er bygget oppå topp moderne open source-stack.

Publikum

Dette kurset er rettet mot utviklere og dataforskere som vil lage prediktive motorer for enhver maskinlæringsoppgave.
14 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
14 timer
Oversikt
Pandas is a Python library for data manipulation and analysis. Using Pandas, users can perform predictive analysis through machine learning.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use Pandas to preform predictive analysis with machine learning.

By the end of this training, participants will be able to:

- Perform data wrangling in Python.
- Conduct ETL operations for machine learning.
- Create data visualizations with Pandas

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
In this instructor-led, live training, participants will learn the most relevant and cutting-edge machine learning techniques in Python as they build a series of demo applications involving image, music, text, and financial data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement machine learning algorithms and techniques for solving complex problems.
- Apply deep learning and semi-supervised learning to applications involving image, music, text, and financial data.
- Push Python algorithms to their maximum potential.
- Use libraries and packages such as NumPy and Theano.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Computer Vision er et felt som innebærer automatisk å trekke ut, analysere og forstå nyttig informasjon fra digitale medier. Python er et programmeringsspråk på høyt nivå kjent for sin klare syntaks og kodelesbarhet.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære det grunnleggende om Computer Vision når de går gjennom opprettelsen av et sett med enkel Computer Vision-applikasjon ved hjelp av Python .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå det grunnleggende i Computer Vision
- Bruk Python til å implementere Computer Vision-oppgaver
- Bygg sine egne ansikts-, objekt- og bevegelsesdeteksjonssystemer

Publikum

- Python programmerere som er interessert i Computer Vision

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
Det anslås at ustrukturerte data står for mer enn 90 prosent av alle data, mye av det i form av tekst. Blogginnlegg, tweets, sosiale medier og andre digitale publikasjoner bidrar kontinuerlig til denne voksende datamaskinen.

Dette instruktørledede, levende kurset fokuserer på å trekke ut innsikt og mening fra disse dataene. Ved å bruke R Language and Natural Language Processing (NLP) -bibliotekene kombinerer vi konsepter og teknikker fra informatikk, kunstig intelligens og beregningsspråklighet for å algoritmisk forstå betydningen bak tekstdata. Dataprøver er tilgjengelig på forskjellige språk per kundebehov.

Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne utarbeide datasett (store og små) fra forskjellige kilder, og deretter bruke de rette algoritmene for å analysere og rapportere om betydningen av den.

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, tung praktisk praksis, sporadiske tester for å måle forståelse
21 timer
Oversikt
Natural language generation (NLG) refers to the production of natural language text or speech by a computer.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python to produce high-quality natural language text by building their own NLG system from scratch. Case studies will also be examined and the relevant concepts will be applied to live lab projects for generating content.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use NLG to automatically generate content for various industries, from journalism, to real estate, to weather and sports reporting
- Select and organize source content, plan sentences, and prepare a system for automatic generation of original content
- Understand the NLG pipeline and apply the right techniques at each stage
- Understand the architecture of a Natural Language Generation (NLG) system
- Implement the most suitable algorithms and models for analysis and ordering
- Pull data from publicly available data sources as well as curated databases to use as material for generated text
- Replace manual and laborious writing processes with computer-generated, automated content creation

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 timer
Oversikt
By the end of the training the delegates are expected to be sufficiently equipped with the essential python concepts and should be able to sufficiently use NLTK to implement most of the NLP and ML based operations. The training is aimed at giving not just an executional knowledge but also the logical and operational knowledge of the technology therein.
7 timer
Oversikt
Dette kurset er for folk som ønsker å bruke grunnleggende Machine Learning i praktiske applikasjoner.

Publikum

Dataforskere og statistikere som har en viss kjennskap til maskinlæring og vet hvordan de skal programmere R. Hovedvekten av dette kurset er på de praktiske aspektene ved utarbeidelse av data / modell, utførelse, post hoc-analyse og visualisering. Hensikten er å gi en praktisk innføring i maskinlæring til deltakere som er interessert i å anvende metodene på jobb

Sektorspesifikke eksempler brukes for å gjøre opplæringen relevant for publikum.
21 timer
Oversikt
Dette kurset er for folk som ønsker å bruke Machine Learning i praktiske applikasjoner for teamet sitt. Opplæringen vil ikke dykke inn i tekniske forhold og dreie seg om grunnleggende konsepter og forretningsmessige / operasjonelle applikasjoner av det samme.

Målgruppe

- Investorer og AI-gründere
- Ledere og ingeniører hvis selskap våger seg inn i AI-rom
- Business og investorer
21 timer
Oversikt
Læring av maskiner er en gren av kunstig intelligens der datamaskiner har muligheten til å lære uten å være eksplisitt programmert. Python er et programmeringsspråk kjent for sin klare syntaks og lesbarhet. Det tilbyr en utmerket samling av godt testede biblioteker og teknikker for å utvikle applikasjoner for maskinlæring.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke maskinlæringsteknikker og -verktøy for å løse reelle problemer i finansbransjen.

Deltakerne lærer først de viktigste prinsippene, deretter omsetter hun kunnskapen deres ved å bygge sine egne maskinlæringsmodeller og bruke dem til å fullføre en rekke teamprosjekter.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå de grunnleggende konseptene i maskinlæring
- Lær bruksområdene og bruken av maskinlæring i finans
- Utvikle sin egen algoritmiske handelsstrategi ved bruk av maskinlæring med Python

Publikum

- Utviklere
- Data forskere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
28 timer
Oversikt
Læring av maskiner er en gren av kunstig intelligens der datamaskiner har muligheten til å lære uten å være eksplisitt programmert. R er et populært programmeringsspråk i finansnæringen. Det brukes i økonomiske applikasjoner som spenner fra kjernehandelsprogrammer til risikostyringssystemer.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke maskinlæringsteknikker og -verktøy for å løse reelle problemer i finansbransjen. R vil bli brukt som programmeringsspråk.

Deltakerne lærer først de viktigste prinsippene, deretter omsetter hun kunnskapen deres ved å bygge sine egne maskinlæringsmodeller og bruke dem til å fullføre en rekke teamprosjekter.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå de grunnleggende konseptene i maskinlæring
- Lær bruksområdene og bruken av maskinlæring i finans
- Utvikle sin egen algoritmiske handelsstrategi ved bruk av maskinlæring med R

Publikum

- Utviklere
- Data forskere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
MLflow is an open source platform for streamlining and managing the machine learning lifecycle. It supports any ML (machine learning) library, algorithm, deployment tool or language. Simply add MLflow to your existing ML code to share the code across any ML library being used within your organization.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to go beyond building ML models and optimize the ML model creation, tracking, and deployment process.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MLflow and related ML libraries and frameworks.
- Appreciate the importance of trackability, reproducability and deployability of an ML model
- Deploy ML models to different public clouds, platforms, or on-premise servers.
- Scale the ML deployment process to accommodate multiple users collaborating on a project.
- Set up a central registry to experiment with, reproduce, and deploy ML models.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Målet med dette kurset er å gi en grunnleggende ferdighet i å anvende Machine Learning metoder i praksis. Gjennom bruk av programmeringsspråket Scala og dets forskjellige biblioteker, og basert på en rekke praktiske eksempler, lærer dette kurset hvordan man bruker de viktigste byggesteinene i Machine Learning , hvordan man tar beslutninger om datamodellering, tolker utgangene til algoritmene og validerer resultatene.

Målet vårt er å gi deg ferdighetene til å forstå og bruke de mest grunnleggende verktøyene fra verktøykassen Machine Learning sikkerhet og unngå vanlige fallgruver i Data Science applikasjoner.
14 timer
Oversikt
Målet med dette kurset er å gi en grunnleggende ferdighet i å anvende Machine Learning metoder i praksis. Gjennom bruk av Python programmeringsspråket og dets forskjellige biblioteker, og basert på en rekke praktiske eksempler, lærer dette kurset hvordan man bruker de viktigste byggesteinene i Machine Learning , hvordan man tar beslutninger om datamodellering, tolker utgangene til algoritmene og validerer resultatene.

Målet vårt er å gi deg ferdighetene til å forstå og bruke de mest grunnleggende verktøyene fra verktøykassen Machine Learning sikkerhet og unngå vanlige fallgruver i Data Science applikasjoner.
14 timer
Oversikt
Målet med dette kurset er å gi en grunnleggende ferdighet i å anvende Machine Learning metoder i praksis. Gjennom bruk av R-programmeringsplattformen og dens forskjellige biblioteker, og basert på en rekke praktiske eksempler, lærer dette kurset hvordan man bruker de viktigste byggesteinene i Machine Learning , hvordan man tar beslutninger om datamodellering, tolker utgangene til algoritmene og validerer resultatene.

Målet vårt er å gi deg ferdighetene til å forstå og bruke de mest grunnleggende verktøyene fra verktøykassen Machine Learning sikkerhet og unngå vanlige fallgruver i Data Science applikasjoner.

Kommende Artificial Intelligence Kurs

Helg AI kurs, kveld Artificial Intelligence trening, AI boot camp, Artificial Intelligence (AI) instruktørledet, Helg Artificial Intelligence trening, Kveld AI kurs, Artificial Intelligence (AI) coaching, Artificial Intelligence (AI) instruktør, Artificial Intelligence trener, Artificial Intelligence (AI) kurs, AI (Artificial Intelligence) klasser, AI on-site, AI (Artificial Intelligence) private kurs, Artificial Intelligence (AI) tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions