ChatGPT Opplæringskurs

ChatGPT Opplæringskurs

Online eller på stedet, instruktørledede live ChatGPT-treningskurs demonstrerer gjennom interaktiv praktisk praksis hvordan du bruker ChatGPT for å forbedre kommunikasjonsferdigheter, forbedre produktiviteten og få verdifull innsikt gjennom naturlig språkbehandling og maskinlæringsteknikker. ChatGPT-trening er tilgjengelig som "online live training" eller "onsite live training". Online live trening (også kalt "remote live training") utføres ved hjelp av et interaktivt, eksternt skrivebord . Direkteopplæring på stedet kan gjennomføres lokalt hos kundene i Norge eller i NobleProg bedriftsopplæringssentre i Norge. De viktigste språkmodellene som driver ChatGPT er GPT-3 og GPT-4. Avhengig av den spesifikke modellen som brukes, blir ChatGPT referert til som enten ChatGPT 3 eller ChatGPT 4. NobleProg -- Din lokale opplæringsleverandør

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

ChatGPT Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at individuals in the VC/PE industry who wish to leverage ChatGPT to gain a competitive edge. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the capabilities of ChatGPT and its relevance to VC and PE.
 • Utilize ChatGPT to analyze investment opportunities and market trends.
 • Incorporate ChatGPT into due diligence processes.
 • Develop custom ChatGPT models for VC/PE applications.
14 timer
ChatGPT er en avansert språkmodell som tilbyr verdifulle muligheter for prosjektledelse.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot prosjektledere som ønsker å utnytte ChatGPT for å strømlinjeforme prosjektarbeidsflyter, forbedre kommunikasjonen, automatisere oppgaver og forbedre beslutningstaking.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå potensialet til ChatGPT i prosjektledelse. Distribuer og konfigurer ChatGPT for prosjektspesifikke brukstilfeller. Bruk ChatGPT for kommunikasjon og samarbeid i prosjektteam. Automatiser repeterende oppgaver og generer innsikt ved hjelp av ChatGPT. Bruk beste praksis for effektiv og etisk bruk av ChatGPT i prosjektledelse.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Hands-on øvelser og praktisk gjennomføring. Eksempler og casestudier fra den virkelige verden.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en avansert språkmodell som gir betydelig potensial for PR og krisehåndtering. Det kan effektivt brukes til å håndtere offentlige henvendelser, håndtere kriser og opprettholde omdømme i utfordrende situasjoner.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot fagfolk innen PR og krisehåndtering som ønsker å utnytte ChatGPT for å forbedre kommunikasjonsstrategier og effektivt navigere i kritiske scenarier.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå rollen og fordelene til ChatGPT i PR og krisehåndtering. Distribuer og konfigurer ChatGPT for krisekommunikasjon og offentlige henvendelser. Bruk ChatGPT for å gi nøyaktige og rettidige svar under kriser. Implementer strategier for å administrere omdømme på nettet ved å bruke ChatGPT. Bruk beste praksis for etisk og ansvarlig bruk av ChatGPT i PR.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Hands-on øvelser og simuleringer. Kasusstudier og eksempler fra den virkelige verden. Spørsmål og svar-økter og gruppeaktiviteter.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT, en kraftig språkmodell, tilbyr betydelig potensiale innen forretningsintelligens og rapportering.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot fagfolk innen forretningsintelligens, dataanalytikere og rapporteringsspesialister som ønsker å utnytte ChatGPT til å forbedre dataanalyse, generere innsikt og strømlinjeforme rapporteringsprosesser og integrere ChatGPT i deres business intelligence arbeidsflyter for å forbedre beslutningstaking og levere effektive rapporter.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå rollen til ChatGPT i business intelligence og rapportering. Lær hvordan du distribuerer og bruker ChatGPT for dataanalyse og rapporteringsoppgaver. Bruk ChatGPT for å generere innsikt, utføre datavisualisering og automatisere rapportering. Optimaliser datatolkning og beslutningstaking ved å bruke ChatGPT. Innlemme beste praksis for å sikre nøyaktige og pålitelige resultater med ChatGPT.
Kursets format
  Interaktive foredrag og diskusjoner. Hands-on øvelser og praktisk gjennomføring. Bruk av business intelligence-verktøy for live demonstrasjoner.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT, en avansert språkmodell, tilbyr verdifulle muligheter for forsikringsbransjen.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot forsikringsfagfolk som ønsker å utnytte ChatGPT for å gi nøyaktig informasjon, strømlinjeforme skadebehandlingen og optimalisere kundeinteraksjoner i forsikringssektoren.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå potensialet til ChatGPT i forsikringsbransjen. Vet hvordan du distribuerer og konfigurerer ChatGPT for forsikringsspesifikke brukstilfeller. Bruk ChatGPT for å forbedre kundestøtten og gi personlig assistanse. Optimaliser skadebehandling og automatiser rutineoppgaver ved å bruke ChatGPT. Bruk beste praksis for å sikre effektiv og samsvarende bruk av ChatGPT i forsikring.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
ChatGPT er en kraftig språkmodell. ChatGPT plugins er kraftige verktøy som utvider funksjonaliteten til ChatGPT, som gjør det mulig for brukere å automatisere oppgaver, generere kreativt innhold og løse problemer.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot utviklere, dataforskere og forretningsbrukere som ønsker å lære hvordan de installerer, konfigurerer og bruker ChatGPT plugins, og lager sine egne ChatGPT plugins i Python ].Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets begrensninger. Installer og konfigurer ChatGPT plugins. Bruk ChatGPT plugins for å utvide funksjonaliteten til ChatGPT. Bruk plugins for å løse problemer i den virkelige verden. Lag tilpassede ChatGPT plugins i Python og distribuer dem.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en banebrytende AI-basert språkmodell som kan forstå og generere menneskelignende tekst. I sammenheng med automatisering tilbyr ChatGPT et enormt potensial for å effektivisere og forbedre ulike automatiserte prosesser.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot automatiseringsutviklere som ønsker å utnytte kraften til ChatGPT for automatiseringsoppgaver, slik at de kan bygge intelligente og interaktive automatiseringsløsninger.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dens rolle i automatisering. Bruk ChatGPT til å automatisere oppgaver og prosesser. Utvikle tilpassede automatiseringsløsninger ved å bruke ChatGPT. Bruk beste praksis for å utnytte ChatGPT i automasjonsprosjekter.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en kraftig AI-språkmodell som kan utnyttes i produktutvikling for å forbedre ideer, brukerforskning, prototyping og kundestøtte.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot produktutviklere som ønsker å utnytte ChatGPT til å strømlinjeforme arbeidsflytene sine, forbedre samarbeidet og skape bedre produkter.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets anvendelser i produktutvikling. Bruk ChatGPT til å generere innovative produktideer og utføre brukerundersøkelser. Implementere ChatGPT i prototyping og iterative designprosesser. Forbedre kundestøtte og brukerengasjement med ChatGPT.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Praktiske øvelser og demonstrasjoner. Samarbeidsgruppeprosjekter. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT, en banebrytende AI-språkmodell, kan revolusjonere feltet for markedsundersøkelser ved å tilby automatisert dataanalyse, kundesentimentanalyse og generere verdifull innsikt.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot markedsforskere og markedsføringseksperter som ønsker å utnytte ChatGPT til å forbedre sin markedsundersøkelsesinnsats og ta datadrevne beslutninger.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå mulighetene og begrensningene til ChatGPT for markedsundersøkelser. Bruk ChatGPT for automatisert dataanalyse og kundesentimentanalyse. Bruk ChatGPT for å generere innsikt og anbefalinger for markedsundersøkelsesprosjekter. Tilpass og finjuster ChatGPT-modeller for spesifikke markedsundersøkelsesbehov.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Praktiske øvelser og demonstrasjoner. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en kraftig AI-språkmodell som kan forstå og generere menneskelignende tekst. Virtuelle assistenter drevet av ChatGPT kan gi personlige og interaktive opplevelser til brukere på tvers av ulike plattformer og bransjer.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot virtuelle assistentutviklere og chatbot-entusiaster som ønsker å utforske og utnytte mulighetene til ChatGPT for å lage intelligente og samtalefulle virtuelle assistenter.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om virtuelle assistenter og samtale-AI. Bruk ChatGPT til å bygge samtaleflyter for virtuelle assistenter. Implementer naturlig språkforståelse (NLU) teknikker med ChatGPT. Forbedre virtuelle assistenter med personlig tilpassede svar og brukerkontekst. Finjuster og optimaliser ChatGPT-modeller for virtuelle assistentapplikasjoner.
Kursets format
  Interaktive foredrag og diskusjoner. Hands-on øvelser og kodeøkter. Brukstilfeller og eksempler fra den virkelige verden. Spørsmål og svar-økter og gruppeaktiviteter.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en avansert AI-språkmodell som kan hjelpe salgsteam i ulike aspekter av salgsprosessen. Fra generering av potensielle kunder og kvalifisering til salgsstøtte og kundeengasjement, ChatGPT kan gi verdifull innsikt og automatisere repeterende oppgaver.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot selgere som ønsker å utnytte ChatGPT effektivt i deres salgsaktiveringsarbeid.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå mulighetene og potensielle bruksområdene til ChatGPT i salgsaktivering. Bruk ChatGPT til å generere potensielle kunder, kvalifisere potensielle kunder og optimalisere salgstrakten. Utnytt ChatGPT for salgsstøtte, inkludert håndtering av innvendinger, produktanbefalinger og konkurrentanalyse. Lag tilpassede ChatGPT-modeller skreddersydd for spesifikke salgsbrukssaker.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og simuleringer. Live demonstrasjoner og eksempler fra den virkelige verden. Spørsmål og svar for avklaringer og problemløsning.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en banebrytende AI-basert språkmodell som kan forstå og reagere på menneskelig språk. Innen utdanning og opplæring kan ChatGPT utnyttes for å forbedre læringsopplevelser, gi personlig tilpasset undervisning, automatisere administrative oppgaver og støtte opplæringsinitiativer.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot fagfolk i utdannings- og opplæringsbransjen som ønsker å utnytte potensialet til ChatGPT for å forbedre undervisnings-, lærings- og treningsresultater.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets anvendelser i utdanning og opplæring. Bruk ChatGPT for å forbedre undervisnings- og instruksjonsdesign. Utnytt ChatGPT for personlig tilpassede læringsopplevelser. Automatiser administrative oppgaver med ChatGPT. Lag tilpassede ChatGPT-modeller for spesifikke opplærings- og opplæringstilfeller.
Kursets format
  Interaktive foredrag og diskusjoner. Hands-on øvelser og praktiske økter. Live demonstrasjoner av ChatGPT i pedagogiske scenarier. Spørsmål og svar for avklaringer og problemløsning.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en banebrytende AI-basert språkmodell som kan forstå og reagere på menneskelig språk. I feltet Human Resources, kan ChatGPT utnyttes til å automatisere oppgaver, gi ansattestøtte, bistå i rekrutteringsprosesser og forbedre HR-analyse.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot HR-fagfolk som ønsker å utnytte evnene til ChatGPT for å strømlinjeforme HR-prosesser og forbedre beslutningstaking.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets applikasjoner i Human Resources. Bruk ChatGPT til å automatisere HR-oppgaver som å svare på vanlige spørsmål og gi ansattestøtte. Søk ChatGPT i rekrutteringsprosesser, inkludert kandidatscreening og intervjuhjelp. Bruk ChatGPT for HR-analyse og utvinning av innsikt fra ansattes data. Tilpass ChatGPT for spesifikke HR-brukstilfeller.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og praktiske økter. Live demonstrasjoner og implementering av ChatGPT i HR-scenarier. Spørsmål og svar for avklaringer og problemløsning.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en kraftig AI-språkmodell som kan forstå og generere menneskelignende tekst. Innen regnskap kan ChatGPT utnyttes til å automatisere oppgaver, gi sanntids finansiell informasjon, analysere data og generere rapporter.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot regnskapsførere som ønsker å utforske og bruke evnene til ChatGPT for å forbedre regnskapsprosessene og beslutningstakingen deres.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets anvendelse i regnskap. Bruk ChatGPT til å automatisere rutinemessige regnskapsoppgaver, for eksempel dataregistrering og rapportgenerering. Analyser økonomiske data og trekk ut innsikt ved hjelp av ChatGPT. Forbedre finansiell rapportering ved hjelp av ChatGPT. Implementer ChatGPT i regnskapsarbeidsflytene deres for å øke effektiviteten og nøyaktigheten.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og praktiske eksempler. Spørsmål og svar for avklaring og problemløsning. Live demonstrasjoner og prosjektgjennomføring.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en avansert AI-basert språkmodell som kan forstå og generere menneskelignende tekst. I bankbransjen kan ChatGPT brukes til å forbedre kundeinteraksjoner, automatisere prosesser og gi personlig økonomisk veiledning.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot bankfagfolk som ønsker å utnytte kraften til ChatGPT i sine bankoperasjoner. Deltakerne vil lære hvordan de kan utnytte ChatGPT for å forbedre kundeopplevelsen, automatisere rutineoppgaver og forbedre samsvarsprosesser.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets anvendelse i banksektoren. Bruk ChatGPT for å forbedre kundeinteraksjoner og gi personlig tilpasset økonomisk veiledning. Automatiser rutinemessige bankoppgaver ved å bruke ChatGPT. Implementere ChatGPT for compliance og risikostyring i bankvirksomhet.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og praktisk gjennomføring. Spørsmål og svar for avklaringer og problemløsning. Eksempler og casestudier fra den virkelige verden.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT (GPT-4) er en avansert AI-basert språkmodell utviklet av OpenAI. Det gir utviklere kraftige naturlig språkbehandlingsfunksjoner for å bygge samtaleagenter, chatbots, virtuelle assistenter og mer.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot utviklere som ønsker å utnytte kraften til ChatGPT (GPT-4) i applikasjonene sine. Deltakerne vil få praktisk kunnskap og praktisk erfaring med å integrere ChatGPT i sine prosjekter.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå arkitekturen og arbeidsprinsippene til ChatGPT. Bruk ChatGPT API for å samhandle med modellen programmatisk. Utvikle samtaleagenter og chatbots ved hjelp av ChatGPT. Utforsk nye funksjoner og funksjoner som tilbys av GPT-4 for å forbedre applikasjonene deres. Tilpass og finjuster ChatGPT for spesifikke applikasjoner.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og kodeøkter. Spørsmål og svar for avklaringer og problemløsning. Live prosjektgjennomføring og demonstrasjoner.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en kraftig AI-språkmodell som kan forstå og generere menneskelignende tekst. I domenet for juridiske tjenester kan ChatGPT brukes til å strømlinjeforme juridisk forskning, automatisere dokumentgenerering, forbedre juridisk skriving og støtte beslutningsprosesser.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot juridiske fagfolk som ønsker å utnytte ChatGPT til å strømlinjeforme arbeidsflytene sine, automatisere rutineoppgaver, utføre juridiske undersøkelser og forbedre den generelle effektiviteten i levering av juridiske tjenester.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets anvendelse i det juridiske feltet. Bruk ChatGPT til å automatisere juridisk forskning, dokumentgenerering og kontraktsanalyse. Søk ChatGPT for juridisk beslutningstaking, saksanalyse og juridisk skriving. Iverksette etiske hensyn og kvalitetskontrolltiltak ved bruk av ChatGPT i juridiske tjenester.
Kursets format
  Interaktive foredrag og diskusjoner. Hands-on øvelser og praktiske applikasjoner. Live demonstrasjoner og brukssaker i den virkelige verden. Spørsmål og svar-økter for å adressere spesifikke juridiske domenespørsmål.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en kraftig AI-språkmodell som kan forstå og generere menneskelignende tekst. I helsedomenet kan ChatGPT brukes til å automatisere prosesser, hjelpe til med pasientinteraksjoner, gi medisinsk informasjon og støtte medisinsk forskning.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot helsepersonell og forskere som ønsker å utnytte ChatGPT for å forbedre pasientbehandlingen, strømlinjeforme arbeidsflyter og forbedre helsetjenestens resultater.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets anvendelser i helsevesenet. Bruk ChatGPT til å automatisere helseprosesser og interaksjoner. Gi nøyaktig medisinsk informasjon og støtte til pasienter ved å bruke ChatGPT. Søk ChatGPT for medisinsk forskning og analyse.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og treningsøkter. Kasusstudier og eksempler fra den virkelige verden. Spørsmål og svar-økter for å ta opp spesifikke brukstilfeller og utfordringer.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en avansert AI-språkmodell som kan forstå og generere menneskelignende tekst. Innenfor administrasjon av sosiale medier kan ChatGPT utnyttes til å automatisere interaksjoner, skape engasjerende innhold, analysere følelser og strømlinjeforme arbeidsflyter for sosiale medier.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot ledere av sosiale medier og digitale markedsførere som ønsker å utnytte kraften til ChatGPT for å forbedre sine sosiale mediestrategier, forbedre kundeengasjement og optimalisere innholdsskaping.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets applikasjoner i administrasjon av sosiale medier. Bruk ChatGPT til å automatisere interaksjoner og svar på sosiale medier. Generer engasjerende innhold med ChatGPT for ulike sosiale medieplattformer. Analyser sentiment og trender ved å bruke ChatGPT i administrasjon av sosiale medier.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og treningsøkter. Kasusstudier og eksempler fra den virkelige verden. Spørsmål og svar-økter for å ta opp spesifikke brukstilfeller og utfordringer.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en avansert AI-basert språkmodell som kan forstå og generere menneskelignende tekst. I sammenheng med e-handel kan ChatGPT brukes til å forbedre kundeinteraksjoner, gi personlige anbefalinger og effektivisere netthandelsopplevelsen.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot e-handelsfagfolk som ønsker å utnytte ChatGPT for å forbedre kundestøtte, automatisere oppgaver og forbedre den generelle handleopplevelsen.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets applikasjoner i e-handelsindustrien. Bruk ChatGPT for kundestøtte og engasjement i e-handelssammenheng. Implementer ChatGPT for å generere personlige produktanbefalinger. Integrer ChatGPT i e-handelsplattformer og nettsteder.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og treningsøkter. Kasusstudier og eksempler fra den virkelige verden. Spørsmål og svar-økter for å ta opp spesifikke brukstilfeller og utfordringer.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en avansert AI-basert språkmodell som kan forstå og generere menneskelignende tekst. Innen datavitenskap og analyse kan ChatGPT brukes til å hjelpe til med datautforskning, generere innsikt og lette datadrevet beslutningstaking.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot datafagfolk som ønsker å utnytte kraften til ChatGPT for å forbedre arbeidsflytene for dataanalyse og utforskning.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets anvendelser innen datavitenskap og analyse. Bruk ChatGPT til å hjelpe til med datautforskning og analyseoppgaver. Utnytt ChatGPT for å generere innsikt og støtte beslutningsprosesser. Implementer beste praksis for integrering av ChatGPT i datavitenskapelige arbeidsflyter.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og treningsøkter. Kasusstudier og eksempler fra den virkelige verden. Spørsmål og svar-økter for å ta opp spesifikke brukstilfeller og utfordringer.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en avansert AI-basert språkmodell som kan forstå og generere menneskelignende tekst. Når det gjelder innholdsskaping, kan ChatGPT være et kraftig verktøy for å forbedre kreativiteten, generere ideer og strømlinjeforme innholdsskapingsprosessen.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot innholdsskapere som ønsker å utnytte ChatGPT til å produsere engasjerende innhold av høy kvalitet på en effektiv måte.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets applikasjoner i innholdsskaping. Bruk ChatGPT til å generere kreative ideer og overvinne writer's block. Forbedre innholdskvalitet og relevans ved hjelp av ChatGPT. Implementer beste fremgangsmåter for bruk av ChatGPT i arbeidsflyter for innholdsskaping.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og treningsøkter. Kasusstudier og eksempler fra den virkelige verden. Spørsmål og svar-økter for å ta opp spesifikke brukstilfeller og utfordringer.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en avansert AI-basert språkmodell som kan forstå og reagere på menneskelig språk. Innenfor kundeservice kan ChatGPT brukes til å forbedre støtteinteraksjoner, automatisere svar og forbedre den generelle kundetilfredsheten.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot kundeservicepersonell som ønsker å utnytte kraften til ChatGPT for å levere eksepsjonelle kundeopplevelser og strømlinjeforme støtteoperasjoner.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og dets applikasjoner i kundeservice. Bruk ChatGPT for å gi personlig tilpasset og effektiv kundestøtte. Utvikle automatiserte chatbots drevet av ChatGPT for å håndtere kundehenvendelser. Implementer beste praksis for å utnytte ChatGPT i kundeservicescenarier.
Kursets format
  Interaktive forelesninger og diskusjoner. Hands-on øvelser og treningsøkter. Kasusstudier og eksempler fra den virkelige verden. Spørsmål og svar-økter for å ta opp spesifikke brukstilfeller og utfordringer.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en banebrytende AI-basert språkmodell som kan forstå og reagere på menneskelig språk. I finansbransjen kan ChatGPT utnyttes til å automatisere oppgaver, analysere data og generere rapporter.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot finansfagfolk som ønsker å bruke ChatGPT til å strømlinjeforme arbeidsflytene sine og forbedre dataanalyse- og rapporteringsevnene.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og hvordan det fungerer. Bruk ChatGPT til å automatisere økonomiske oppgaver som dataregistrering og rapportgenerering. Analyser økonomiske data med ChatGPT for å få innsikt og ta informerte beslutninger. Utvikle tilpassede ChatGPT-modeller for spesifikke økonomiske brukstilfeller.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en banebrytende AI-basert språkmodell som kan forstå og reagere på menneskelig språk. Som leder kan du være interessert i å utnytte ChatGPT for å forbedre virksomheten din, øke produktiviteten og øke kundeengasjementet.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot ledere som ønsker å forstå hvordan ChatGPT kan brukes til fordel for virksomheten deres. Deltakerne vil lære det grunnleggende om ChatGPT og utforske ulike brukstilfeller for bedrifter.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og hvordan det fungerer. Identifiser potensielle brukstilfeller for ChatGPT i virksomheten deres. Vurder fordelene og risikoene ved å implementere ChatGPT i virksomheten deres. Utvikle en strategi for å integrere ChatGPT i deres forretningsdrift.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en banebrytende AI-basert språkmodell som kan forstå og reagere på menneskelig språk.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot SEO-fagfolk som ønsker å bruke ChatGPT til sine SEO-kampanjer. Deltakerne vil lære hvordan de kan utnytte ChatGPT for SEO-formål, inkludert søkeordundersøkelser, innholdsoptimalisering og nettstedoptimalisering.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og hvordan det fungerer. Bruk ChatGPT for søkeordundersøkelser og innholdsoptimalisering. Optimaliser nettstedet deres ved å bruke ChatGPT-drevne verktøy. Implementer ChatGPT i deres SEO-strategi for å spare tid og øke effektiviteten.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en banebrytende AI-basert språkmodell som kan forstå og reagere på menneskelig språk.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot markedsførere som ønsker å bruke ChatGPT til sine markedsføringskampanjer. Deltakerne vil lære hvordan de kan utnytte ChatGPT til markedsføringsformål, inkludert innholdsoppretting, kundestøtte og administrasjon av sosiale medier.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå det grunnleggende om ChatGPT og hvordan det fungerer. Bruk ChatGPT til å generere overbevisende markedsføringstekst, blogginnlegg og innhold på sosiale medier. Utvikle en ChatGPT-drevet chatbot for å forbedre kundestøtte og engasjement. Implementer ChatGPT i markedsføringsstrategien deres for å spare tid og øke effektiviteten.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
ChatGPT er en kunstig intelligens (AI) chatbot utviklet av OpenAI som følger instruksjoner i en melding og gir detaljerte svar.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot utviklere som ønsker å lære nybegynnere til middels ferdigheter i å utvikle applikasjoner ved hjelp av ChatGPT.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Lær og forstå det grunnleggende i ChatGPT. Bruk ChatGPT til å bygge og utvikle webapplikasjoner. Lær ChatGPT beste fremgangsmåter og applikasjoner i den virkelige verden.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.

Last Updated:

Helg ChatGPT kurs, kveld ChatGPT trening, ChatGPT boot camp, ChatGPT instruktørledet, Helg ChatGPT trening, Kveld ChatGPT kurs, ChatGPT coaching, ChatGPT instruktør, ChatGPT trener, ChatGPT kurs, ChatGPT klasser, ChatGPT on-site, ChatGPT private kurs, ChatGPT tomannshånd trening

Kursrabatter

No course discounts for now.

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions