Statistics Opplæringskurs

Statistics Opplæringskurs

Local, instructorled live Statistics training courses demonstrate through interactive discussion and handson practice how to apply Statistic principles to the solving of realworld problems

Statistics training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Statistics Underkategorier

Statistics Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
7 timer
Oversikt
Dette kurset dekker avanserte emner i R-programmering.
7 timer
Oversikt
Shiny is an open source R package that provides a web framework for building interactive web applications using R.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine data science and web development using Shiny, R, and HTML.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build interactive web applications with R using Shiny

Audience

- Data scientists
- Web developers
- Statisticians

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
21 timer
Oversikt
In this instructor-led, live training, participants will learn advanced techniques for Machine Learning with R as they step through the creation of a real-world application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and implement unsupervised learning techniques
- Apply clustering and classification to make predictions based on real world data.
- Visualize data to quicly gain insights, make decisions and further refine analysis.
- Improve the performance of a machine learning model using hyper-parameter tuning.
- Put a model into production for use in a larger application.
- Apply advanced machine learning techniques to answer questions involving social network data, big data, and more.

Audience

- Developers
- Analysts
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
R is a programming language and software environment for statistical computing. Together with R and Excel, users are able to implement R Tidyverse standards and more powerful R features for improving data analytics in Excel.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to program in R for Excel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Toggle and move data between Excel and R.
- Use R Tidyverse and R features for data analytic solutions in Excel.
- Update their data science skills by learning R.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of financial trading as they step through building and implementing basic trading strategies and actions in R using quantstrat.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in trading
- Create and implement their first trading strategy using R
- Analyze the performance of their strategy using R

Audience

- Programmers
- Finance professionals
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
Oversikt
R er et populært programmeringsspråk i finansnæringen. Det brukes i økonomiske applikasjoner som spenner fra kjernehandelsprogrammer til risikostyringssystemer.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke R til å utvikle praktiske applikasjoner for å løse en rekke spesifikke økonomirelaterte problemer.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå det grunnleggende i R-programmeringsspråket
- Velg og bruk R-pakker og teknikker for å organisere, visualisere og analysere økonomiske data fra forskjellige kilder (CSV, Excel , databaser, web, etc.)
- Bygg applikasjoner som løser problemer knyttet til allokering av eiendeler, risikoanalyse, investeringsresultater og mer
- Feilsøk, integrer distribusjon og optimaliser en R-applikasjon

Publikum

- Utviklere
- analytikere
- quants

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- Denne opplæringen tar sikte på å tilby løsninger for noen av de viktigste problemene som fagpersoner i finansen står overfor. Imidlertid, hvis du har et bestemt emne, verktøy eller teknikk som du ønsker å legge til eller utdype videre, vennligst kontakt oss for å avtale det.
28 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har også funnet tilhengere blant statistikere, ingeniører og forskere uten dataprogrammeringsevner som synes det er enkelt å bruke. Dens popularitet skyldes den økende bruken av data mining for forskjellige mål, for eksempel angitte annonsepriser, finne nye medisiner raskere eller finjustere økonomiske modeller. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
21 timer
Oversikt
R er et populært programmeringsspråk i finansnæringen. Det brukes i økonomiske applikasjoner som spenner fra kjernehandelsprogrammer til risikostyringssystemer.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære grunnleggende om R-programmering når de går gjennom koding i R ved å bruke økonomiske eksempler.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå det grunnleggende ved R-programmering
- Bruk R til å manipulere dataene deres for å utføre grunnleggende økonomiske operasjoner

Publikum

- programmerere
- Finance
- IT-fagfolk

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har også funnet tilhengere blant statistikere, ingeniører og forskere uten dataprogrammeringsevner som synes det er enkelt å bruke. Dens popularitet skyldes den økende bruken av data mining for forskjellige mål, for eksempel angitte annonsepriser, finne nye medisiner raskere eller finjustere økonomiske modeller. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
14 timer
Oversikt
Dette kurset er en introduksjon til anvendelse av nevrale nettverk i virkelige problemer ved bruk av R-prosjektprogramvare.
7 timer
Oversikt
Dette kurset er for dataforskere og statistikere som allerede har grunnleggende R & C++ koding ferdigheter og R-kode og trenger avanserte R koding ferdigheter.

Hensikten er å gi et praktisk avansert R-programmeringskurs til deltakere som er interessert i å anvende metodene på jobben.

Sektorspesifikke eksempler brukes for å gjøre opplæringen relevant for publikum
14 timer
Oversikt
Dette kurset er en del av Data Scientist ferdighetssettet (Domain: Data and Technology)
14 timer
Oversikt
Organization – Lab work and practical examples on real data
14 timer
Oversikt
Scilab is a well-developed, free, and open-source high-level language for scientific data manipulation. Used for statistics, graphics and animation, simulation, signal processing, physics, optimization, and more, its central data structure is the matrix, simplifying many types of problems compared to alternatives such as FORTRAN and C derivatives. It is compatible with languages such as C, Java, and Python, making it suitable as for use as a supplement to existing systems.

In this instructor-led training, participants will learn the advantages of Scilab compared to alternatives like Matlab, the basics of the Scilab syntax as well as some advanced functions, and interface with other widely used languages, depending on demand. The course will conclude with a brief project focusing on image processing.

By the end of this training, participants will have a grasp of the basic functions and some advanced functions of Scilab, and have the resources to continue expanding their knowledge.

Audience

- Data scientists and engineers, especially with interest in image processing and facial recognition

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and intensive hands-on practice, with a final project
14 timer
Oversikt
Minitab is a statistical suite for data analysis. Six Sigma is a set of techniques and tool options for process improvement. Using Minitab, users can apply statistical analysis in Six Sigma projects.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to apply Minitab statistical analysis to Six Sigma projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Minitab for performing advanced statistical analysis.
- Apply Six Sigma methodology to specific projects.
- Gain knowledge on Six Sigma projects across industries.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 timer
Oversikt
Go :

Mestring av ferdigheten arbeide uavhengig med programmet SPSS for avansert bruk, dialogbokser og syntaks for kommandospråk for valgte analyseteknikker.

Adressatene:

Analytikere, forskere, forskere, studenter og alle de som ønsker å tilegne seg muligheten til å bruke SPSS-pakken og avansert nivå og lære de valgte statistiske modellene. Opplæring tar universelle analyseproblemer, og den er dedikert til en bestemt bransje
21 timer
Oversikt
SPSS er programvare for redigering og analyse av data.
14 timer
Oversikt
Go :

Lære å jobbe med SPSS på nivå med uavhengighet

Adressatene:

Analytikere, forskere, forskere, studenter og alle de som ønsker å tilegne seg muligheten til å bruke SPSS-pakken og lære populære data mining-teknikker.
21 timer
Oversikt
Målet med kurset er å gjøre det mulig for deltakerne å få en mestring av grunnleggende statistisk og økonometrisk modellering.
7 timer
Oversikt
Dette kurset er laget for beslutningstakere hvis hovedmål ikke er å gjøre beregningen og analysen, men å forstå dem og kunne velge hva slags statistiske metoder som er relevante i strategisk planlegging av organisasjonen.

For eksempel må en prospektdeltaker ta stilling til hvor mange prøver som må samles inn før de kan ta beslutningen om produktet kommer til å bli lansert eller ikke.

Hvis du trenger lengre kurs som dekker det grunnleggende om statistisk tenking, kan du se på 5 dagers " Statistics for ledere" -opplæring.
14 timer
Oversikt
Dette kurset er laget for personer som trenger generell statistikkferdighet. Dette kurset kan tilpasses et spesifikt kompetanseområde som markedsundersøkelser, biologi, produksjon, forskning innen offentlig sektor, osv. ...
28 timer
Oversikt
Dette kurset dekker avansert statistikk. Det forklarer de fleste verktøyene som vanligvis brukes i forskning, analyse og prognoser. Det gir korte forklaringer på teorien bak formlene.

Dette kurset forholder seg ikke til noe spesifikt kunnskapsfelt, men kan skreddersys hvis alle delegatene har samme bakgrunn og mål.

Noen grunnleggende dataverktøy brukes i løpet av dette kurset (spesielt Excel og OpenOffice)
35 timer
Oversikt
This course aims to give researchers an understanding of the principles of statistical design and analysis and their relevance to research in a range of scientific disciplines.

It covers some probability and statistical methods, mainly through examples. This training contains around 30% of lectures, 70% of guided quizzes and labs.

In the case of closed course we can tailor the examples and materials to a specific branch (like psychology tests, public sector, biology, genetics, etc...)

In the case of public courses, mixed examples are used.

Though various software is used during this course (Microsoft Excel to SPSS, Statgraphics, etc...) its main focus is on understanding principles and processes guiding research, reasoning and conclusion.

This course can be delivered as a blended course i.e. with homework and assignments.
35 timer
Oversikt
Stata is a general-purpose software package written in C. R is a programming language and software environment for statistical computing. Using Stata and R, users can analyze large data sets for use cases such as economics, sociology, biomedicine, etc.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to use Stata and R to analyze big data for statistical analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create statistic models for predicting key interest variables and events.
- Generate descriptive visualizations, summary tables, frequencies, and more.
- Manage and structure large databases to preapare for data analysis.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
R is a programming language and software environment for statistical computing. Together with R and Tableau, users can implement the analytical features of R with Tableau visualizations for effective data analysis.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to program in R for Tableau.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement Tableau analytics with R.
- Call R algorithms in Tableau to automate data processing.
- Structure and visualize R functions in Tableau.
- Make data driven decisions for business operations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjerntliggende) er rettet mot HR-fagfolk og rekrutteringsspesialister som ønsker å bruke analysemetoder for å forbedre organisatoriske resultater. Dette kurset dekker kvalitative så vel som kvantitative, empiriske og statistiske tilnærminger.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Tableau helps people see and understand data.
14 timer
Oversikt
Tableau helps people see and understand data.
7 timer
Oversikt
Tidyverse er en samling allsidige R-pakker for rengjøring, prosessering, modellering og visualisering av data. Noen av pakkene som er inkludert er: ggplot2, dplyr, tidyr, readr, purrr og tibble.

I denne instruktørledede Tidyverse vil deltakerne lære å manipulere og visualisere data ved hjelp av verktøyene som er inkludert i Tidyverse .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Utfør dataanalyse og lag tiltalende visualiseringer
- Tegn nyttige konklusjoner fra forskjellige datasett med eksempeldata
- Filtrer, sorter og oppsummer data for å svare på utforskende spørsmål
- Gjør behandlet data til informative linjediagrammer, søylediagrammer, histogrammer
- Importer og filtrer data fra forskjellige datakilder, inkludert Excel , CSV- og SPSS-filer

Publikum

- Nybegynnere til R-språket
- Nybegynnere til dataanalyse og datavisualisering

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Kommende Statistics Kurs

Helg Statistics kurs, kveld Statistics trening, Statistics boot camp, Statistics instruktørledet, Helg Statistics trening, Kveld Statistics kurs, Statistics coaching, Statistics instruktør, Statistics trener, Statistics kurs, Statistics klasser, Statistics on-site, Statistics private kurs, Statistics tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions