Kursplan

Introduksjon til datautvinning og Machine Learning

  Statistisk læring vs. maskinlæring Iterasjon og evaluering Bias-Variance trade-off

Regresjon

  Lineær regresjon Generaliseringer og ikke-linearitetsøvelser

Klassifisering

  Bayesiansk oppfriskning Naiv Bayes Diskriminerende analyse Logistisk regresjon K-Nærmeste naboer Støtte Vektormaskiner Nevrale nettverk Beslutningstrær Øvelser

Kryssvalidering og resampling

  Kryssvalideringstilnærminger Bootstrap Øvelser

Uovervåket læring

  K-betyr clustering Eksempler Utfordringer ved uovervåket læring og utover K-betyr

Avanserte emner

  Ensemblemodeller Blandede modeller Forsterkende eksempler

Flerdimensjonal reduksjon

  Faktoranalyse Eksempler på hovedkomponentanalyse

Krav

Dette kurset er en del av ferdighetssettet Data Scientist (Domene: Analytiske teknikker og metoder)

 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Related Categories