Kursplan

    Komme i gang med SPSS Innhenting, redigering og lagring av statistiske utdata Manipulere data Beskrivende Statistics Prosedyrer Evaluering av poengfordelingsforutsetninger t Tester Univariate gruppeforskjeller: Anova og Ancova Multivariate gruppeforskjeller: Manova Ikke-parametriske prosedyrer for å analysere frekvensr. Kategoriske variabler Hovedkomponentanalyser og faktoranalyse
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Related Categories