Kursplan

Bruker programmet

  Dialogboksene legge inn / laste ned data konseptet med variable og måleskalaer forberede en database Generer tabeller og grafer formatering av rapporten
Kommandospråksyntaks automatisert analyse
 • lagring og modifikasjonsprosedyrer
 • lage sine egne analytiske prosedyrer
 • Data Analysis
 • beskrivende statistikk Nøkkeltermer: f.eks. variabel, hypotese, statistiske signifikansmål for sentrale tendensmål for spredningsmål for sentral tendensstandardisering

   Introduksjon til å forske på sammenhenger mellom variabler korrelasjonelle og eksperimentelle metoder
  Sammendrag: Denne casestudien og diskusjonen

  Krav

  Motivasjon til å lære

   14 timer

  Antall deltakere  Price per participant

  Testimonials (5)

  Related Categories