Kursplan

Kilder til metoder

    Kunstig intelligens Maskinlæring Statistics Datakilder

Forhåndsbehandling av data

    Dataimport/eksport av datautforskning og visualisering Reduksjon av dimensjonalitet Håndtere manglende verdier R Pakker

Data mining hovedoppgaver

    Automatisk eller semi-automatisk analyse av store datamengder Trekke ut tidligere ukjente interessante mønstre grupper av dataposter (klyngeanalyse) uvanlige poster (avvikdeteksjon) avhengigheter (tilknytningsregelutvinning)

Datautvinning

    Anomalideteksjon (Outlier/endring/avviksdeteksjon) Assosiasjonsregellæring (avhengighetsmodellering) Clustering Klassifikasjon Regresjonsoppsummering Frequent Pattern Mining Tekst Gruvebeslutning Trær Regresjon Neural Networks Sekvens Mining Frequent Pattern Mining

Datamudring, datafiske, datasnoking

Krav

God R-kunnskap.

 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Related Categories