R Language Opplæringskurs

R Language Opplæringskurs

Local, instructorled live R (R Language) training courses demonstrate through handson practice various aspects of the R language, including the fundamentals of R programming, advanced R programming and R for Data Analysis and Data Visualization Our training exercises touch on realworld problems and solutions in areas such as Finance, Banking and Insurance NobleProg R training courses range from beginner courses to advanced courses and are popular among companies wishing to adopt R for developing Machine Learning and Deep Learning applications

R training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

R Language Underkategorier

R Language Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
7 timer
Oversikt
Dette kurset dekker avanserte emner i R-programmering.
21 timer
Oversikt
R er et populært programmeringsspråk i finansnæringen. Det brukes i økonomiske applikasjoner som spenner fra kjernehandelsprogrammer til risikostyringssystemer.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære grunnleggende om R-programmering når de går gjennom koding i R ved å bruke økonomiske eksempler.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå det grunnleggende ved R-programmering
- Bruk R til å manipulere dataene deres for å utføre grunnleggende økonomiske operasjoner

Publikum

- programmerere
- Finance
- IT-fagfolk

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
21 timer
Oversikt
In this instructor-led, live training, participants will learn advanced techniques for Machine Learning with R as they step through the creation of a real-world application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and implement unsupervised learning techniques
- Apply clustering and classification to make predictions based on real world data.
- Visualize data to quicly gain insights, make decisions and further refine analysis.
- Improve the performance of a machine learning model using hyper-parameter tuning.
- Put a model into production for use in a larger application.
- Apply advanced machine learning techniques to answer questions involving social network data, big data, and more.

Audience

- Developers
- Analysts
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
R is a programming language and software environment for statistical computing. Together with R and Excel, users are able to implement R Tidyverse standards and more powerful R features for improving data analytics in Excel.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to program in R for Excel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Toggle and move data between Excel and R.
- Use R Tidyverse and R features for data analytic solutions in Excel.
- Update their data science skills by learning R.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of financial trading as they step through building and implementing basic trading strategies and actions in R using quantstrat.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in trading
- Create and implement their first trading strategy using R
- Analyze the performance of their strategy using R

Audience

- Programmers
- Finance professionals
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
Oversikt
R er et populært programmeringsspråk i finansnæringen. Det brukes i økonomiske applikasjoner som spenner fra kjernehandelsprogrammer til risikostyringssystemer.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke R til å utvikle praktiske applikasjoner for å løse en rekke spesifikke økonomirelaterte problemer.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå det grunnleggende i R-programmeringsspråket
- Velg og bruk R-pakker og teknikker for å organisere, visualisere og analysere økonomiske data fra forskjellige kilder (CSV, Excel , databaser, web, etc.)
- Bygg applikasjoner som løser problemer knyttet til allokering av eiendeler, risikoanalyse, investeringsresultater og mer
- Feilsøk, integrer distribusjon og optimaliser en R-applikasjon

Publikum

- Utviklere
- analytikere
- quants

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- Denne opplæringen tar sikte på å tilby løsninger for noen av de viktigste problemene som fagpersoner i finansen står overfor. Imidlertid, hvis du har et bestemt emne, verktøy eller teknikk som du ønsker å legge til eller utdype videre, vennligst kontakt oss for å avtale det.
28 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har også funnet tilhengere blant statistikere, ingeniører og forskere uten dataprogrammeringsevner som synes det er enkelt å bruke. Dens popularitet skyldes den økende bruken av data mining for forskjellige mål, for eksempel angitte annonsepriser, finne nye medisiner raskere eller finjustere økonomiske modeller. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
21 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har også funnet tilhengere blant statistikere, ingeniører og forskere uten dataprogrammeringsevner som synes det er enkelt å bruke. Dens popularitet skyldes den økende bruken av data mining for forskjellige mål, for eksempel angitte annonsepriser, finne nye medisiner raskere eller finjustere økonomiske modeller. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
14 timer
Oversikt
Algorithmic trading is the practice of implementing pre-programmed instructions for placing trades. In theory, with algorithmic trading users will be able to achieve profits at a frequency not possible for a human trader.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at business analysts who wish to automate trade with algorithmic trading, Python, and R.

By the end of this training, participants will be able to:

- Employ algorithms to buy and sell securities at specialized increments rapidly.
- Reduce costs associated with trade using algorithmic trading.
- Automatically monitor stock prices and place trades.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Dette kurset er en introduksjon til anvendelse av nevrale nettverk i virkelige problemer ved bruk av R-prosjektprogramvare.
7 timer
Oversikt
Dette kurset er for dataforskere og statistikere som allerede har grunnleggende R & C++ koding ferdigheter og R-kode og trenger avanserte R koding ferdigheter.

Hensikten er å gi et praktisk avansert R-programmeringskurs til deltakere som er interessert i å anvende metodene på jobben.

Sektorspesifikke eksempler brukes for å gjøre opplæringen relevant for publikum
14 timer
Oversikt
Dette kurset er en del av Data Scientist ferdighetssettet (Domain: Data and Technology)
7 timer
Oversikt
Shiny is an open source R package that provides a web framework for building interactive web applications using R.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine data science and web development using Shiny, R, and HTML.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build interactive web applications with R using Shiny

Audience

- Data scientists
- Web developers
- Statisticians

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 timer
Oversikt
Stata is a general-purpose software package written in C. R is a programming language and software environment for statistical computing. Using Stata and R, users can analyze large data sets for use cases such as economics, sociology, biomedicine, etc.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to use Stata and R to analyze big data for statistical analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create statistic models for predicting key interest variables and events.
- Generate descriptive visualizations, summary tables, frequencies, and more.
- Manage and structure large databases to preapare for data analysis.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
R is a programming language and software environment for statistical computing. Together with R and Tableau, users can implement the analytical features of R with Tableau visualizations for effective data analysis.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to program in R for Tableau.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement Tableau analytics with R.
- Call R algorithms in Tableau to automate data processing.
- Structure and visualize R functions in Tableau.
- Make data driven decisions for business operations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Tidyverse er en samling allsidige R-pakker for rengjøring, prosessering, modellering og visualisering av data. Noen av pakkene som er inkludert er: ggplot2, dplyr, tidyr, readr, purrr og tibble.

I denne instruktørledede Tidyverse vil deltakerne lære å manipulere og visualisere data ved hjelp av verktøyene som er inkludert i Tidyverse .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Utfør dataanalyse og lag tiltalende visualiseringer
- Tegn nyttige konklusjoner fra forskjellige datasett med eksempeldata
- Filtrer, sorter og oppsummer data for å svare på utforskende spørsmål
- Gjør behandlet data til informative linjediagrammer, søylediagrammer, histogrammer
- Importer og filtrer data fra forskjellige datakilder, inkludert Excel , CSV- og SPSS-filer

Publikum

- Nybegynnere til R-språket
- Nybegynnere til dataanalyse og datavisualisering

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
Det anslås at ustrukturerte data står for mer enn 90 prosent av alle data, mye av det i form av tekst. Blogginnlegg, tweets, sosiale medier og andre digitale publikasjoner bidrar kontinuerlig til denne voksende datamaskinen.

Dette instruktørledede, levende kurset fokuserer på å trekke ut innsikt og mening fra disse dataene. Ved å bruke R Language and Natural Language Processing (NLP) -bibliotekene kombinerer vi konsepter og teknikker fra informatikk, kunstig intelligens og beregningsspråklighet for å algoritmisk forstå betydningen bak tekstdata. Dataprøver er tilgjengelig på forskjellige språk per kundebehov.

Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne utarbeide datasett (store og små) fra forskjellige kilder, og deretter bruke de rette algoritmene for å analysere og rapportere om betydningen av den.

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, tung praktisk praksis, sporadiske tester for å måle forståelse
21 timer
Oversikt
Publikum

Business (markedssjefer, produktledere, kundegrunnsjefer) og teamene deres; fagpersoner innen kundeinnsikt.

Oversikt

Kurset følger kundens livssyklus fra å skaffe nye kunder, administrere eksisterende kunder for lønnsomhet, beholde gode kunder og til slutt forstå hvilke kunder som forlater oss og hvorfor. Vi vil jobbe med ekte (hvis anonym) data fra en rekke bransjer, inkludert telekommunikasjon, forsikring, media og høyteknologi.

Format

Instruktørledet trening i løpet av fem halvdagers økter med øvelser i klassen samt lekser. Det kan leveres som et klasserom eller distanse (online) kurs.
14 timer
Oversikt
Målet med dette kurset er å gi en grunnleggende ferdighet i å anvende Machine Learning metoder i praksis. Gjennom bruk av R-programmeringsplattformen og dens forskjellige biblioteker, og basert på en rekke praktiske eksempler, lærer dette kurset hvordan man bruker de viktigste byggesteinene i Machine Learning , hvordan man tar beslutninger om datamodellering, tolker utgangene til algoritmene og validerer resultatene.

Målet vårt er å gi deg ferdighetene til å forstå og bruke de mest grunnleggende verktøyene fra verktøykassen Machine Learning sikkerhet og unngå vanlige fallgruver i Data Science applikasjoner.
28 timer
Oversikt
Læring av maskiner er en gren av kunstig intelligens der datamaskiner har muligheten til å lære uten å være eksplisitt programmert. Dyp læring er et underfelt av maskinlæring som bruker metoder basert på læringsdatapresentasjoner og strukturer som nevrale nettverk. R er et populært programmeringsspråk i finansnæringen. Det brukes i økonomiske applikasjoner som spenner fra kjernehandelsprogrammer til risikostyringssystemer.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å implementere dype læringsmodeller for bankbruk ved å bruke R når de går gjennom opprettelsen av en dyp læringsrisikomodell.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå de grunnleggende konseptene for dyp læring
- Lær applikasjonene og bruken av dyp læring i bank
- Bruk R til å lage dype læringsmodeller for bank
- Bygg deres egen kredittrisikomodell med dyp læring ved å bruke R

Publikum

- Utviklere
- Data forskere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
Anomaly detection is the identification of extreme values that deviate from an overall pattern on a data set. Using Python and R in SAS, users can implement anomaly detection algorithms for identifying anomalies in big data.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists and data analysts who wish to program in R and Python in SAS to carry out anomaly detection.

By the end of this training, participants will be able to:

- Identify whether data is an anomaly or is an expected value.
- Implement algorithms for anomaly detection.
- Use various techniques and methods to detect anomalies.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Big Data er et begrep som refererer til løsninger som er beregnet på lagring og behandling av store datasett. Disse Big Data løsningene ble utviklet av Go ogle i utgangspunktet og har utviklet og inspirert andre lignende prosjekter, hvorav mange er tilgjengelige som open source. R er et populært programmeringsspråk i finansnæringen.
21 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har også funnet tilhengere blant statistikere, ingeniører og forskere uten dataprogrammeringsevner som synes det er enkelt å bruke. Dens popularitet skyldes den økende bruken av data mining for forskjellige mål, for eksempel angitte annonsepriser, finne nye medisiner raskere eller finjustere økonomiske modeller. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
14 timer
Oversikt
R is a programming language and software environment for statistical computing. SAS is a statistical software platform for predictive analysis, data management, advanced analytics, and more. With R in SAS, users can find natural groups of data for cluster analysis that are essential to data mining.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to program with R in SAS for cluster analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use cluster analysis for data mining
- Master R syntax for clustering solutions.
- Implement hierarchical and non-hierarchical clustering.
- Make data-driven decisions to help to improve business operations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
42 timer
Oversikt
Data analytics is a crucial tool in business today. We will focus throughout on developing skills for practical hands on data analysis. The aim is to help delegates to give evidence-based answers to questions:

What has happened?

- processing and analyzing data
- producing informative data visualizations

What will happen?

- forecasting future performance
- evaluating forecasts

What should happen?

- turning data into evidence-based business decisions
- optimizing processes

The course itself can be delivered either as a 6 day classroom course or [remotely](https://www.nobleprog.co.uk/instructor-led-online-training-courses) over a period of weeks if preferred. We can work with you to deliver the course to best suit your needs.
21 timer
Oversikt
[R](http://www.r-project.org/) er et veldig populært, open source-miljø for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. Dette kurset introduserer R-programmeringsspråk for studentene. Det dekker språkfundament, biblioteker og avanserte konsepter. Avansert dataanalyse og grafering med virkelige data.

Publikum

Utviklere / dataanalyse

Varighet

3 dager

Format

Forelesninger og hands-on
14 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
28 timer
Oversikt
Læring av maskiner er en gren av kunstig intelligens der datamaskiner har muligheten til å lære uten å være eksplisitt programmert. Dyp læring er et underfelt av maskinlæring som bruker metoder basert på læringsdatapresentasjoner og strukturer som nevrale nettverk. R er et populært programmeringsspråk i finansnæringen. Det brukes i økonomiske applikasjoner som spenner fra kjernehandelsprogrammer til risikostyringssystemer.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å implementere dype læringsmodeller for økonomi ved å bruke R når de går gjennom opprettelsen av en dyp læringsprediksjonsmodell.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå de grunnleggende konseptene for dyp læring
- Lær bruksområdene og bruken av dyp læring innen økonomi
- Bruk R til å lage dype læringsmodeller for økonomi
- Bygge sin egen dype læringsmodell for prediksjon ved bruk av R

Publikum

- Utviklere
- Data forskere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.

Kommende R Language Kurs

Helg R Language kurs, kveld R Language trening, R Language boot camp, R Language instruktørledet, Helg R Language trening, Kveld R Language kurs, R Language coaching, R Language instruktør, R Language trener, R Language kurs, R Language klasser, R Language on-site, R Language private kurs, R Language tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions