Kursplan

Introduksjon

    NLP og R vs Python

Installere og konfigurere R Studio

Installere R-pakker relatert til Natural Language Processing (NLP)

En oversikt over Rs tekstmanipulasjonsmuligheter

Komme i gang med et NLP-prosjekt i R

Lese og importere datafiler til R

Tekstmanipulering med R

Dokumentklynger i R

Parts of Speech Tagging i R

Setningsanalyse i R

Arbeid med vanlige Expressioner i R

Anerkjennelse av navngitt enhet i R

Emnemodellering i R

Tekstklassifisering i R

Arbeid med svært store datasett

Visualisere resultatene dine

Optimalisering

Integrering av R med andre språk (Java, Python, etc.)

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • Litt kjennskap til programmering.

Publikum

  • Lingvister og programmerere
 21 timer

Antall deltakere


Price per participant

Testimonials (5)

Upcoming Courses

Related Categories