Kursplan

Introduksjon

Stata og Big Data

  Hva er Stata? Stata syntaks og kommandoer

R Programming

  Hva er R? R syntaks og struktur

Forberede utviklingsmiljøet

  Installere og konfigurere Stata Installere og konfigurere R-biblioteker og rammeverk

R og Stata

  Lese og skrive til Stata med R

Databaser og data i Stata

  Åpne og tømme databaser Komprimering av databaser Importere og eksportere databaser Vise, beskrive og oppsummere rådata Bruke tabeller og tabeller Implementere variabler for datamanipulering

Deskriptiv analyse og prediktiv analyse

  Arbeide med distribusjonsanalyse Arbeide med Monte Carlo-simuleringer Arbeide med telledataanalyse Arbeide med overlevelsesanalyse

Hypotesetesting

  Testing og sammenligning betyr

Tegner inn grafer Stata

  Bruke plott, diagrammer og grafer Arbeide med statistisk analyse i grafer Style og kombinere grafer

Regresjonsmodeller med R

  Bruke bivariat korrelasjon og regresjon Arbeide med OLS-regresjon, logitter og probiter. Bruke interaktive effekter i regresjonsmodeller

Oppsummering og konklusjon

Krav

 • En forståelse av dataanalyse

Publikum

 • Dataanalytikere
 35 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories