Kursplan

Grunnleggende oversikt over R og R Studio

  R oversikt R Studiomiljø Windows Script Editor Vindu Datamiljø Konsollplott/hjelp/pakker

Arbeid med data

  Introduksjon til vektorer og matriser (data.frame) Ulike typer variabler Numerisk, heltall, faktor osv. Endre variabeltyper Importere data ved hjelp av R Studio-menyfunksjoner Fjerne variabler ls()-kommandoen
Opprette variabler ved konsollens ledetekst – enkelt, vektor, dataramme
 • Navngivning av vektorer og matriser
 • Hode- og halekommandoer
 • Introduksjon til dim, lengde og klasse
 • Kommandolinjeimport (leser .csv- og tabulatordelte .txt-filer)
 • Feste og koble fra data (fordeler vs data.frame$)
 • Slå sammen data ved hjelp av cbind og rbind
 • Utforskende Data Analysis
 • Oppsummering av data Oppsummeringskommando på både vektorer og datarammer Delinnstilling av data ved å bruke firkantede parenteser som oppsummerer og oppretter nye variabler

   Tabell- og oppsummeringskommandoer
  Sammendrag statistikkkommandoer Gjennomsnitt
 • Median
 • Standardavvik
 • Forskjell
 • Antall og frekvenser
 • Min og Maks,
 • Kvartiler
 • Persentiler
 • Sammenheng
 • Eksporterer data
 • Skriv tabell .txt Skriv til en .csv-fil
 • R Arbeidsområde

   Konsept for arbeidskataloger og prosjekter (menydrevet og kode – setwd())

  Introduksjon til R-skript

   Opprette R-skript Lagre skript Arbeidsområdebilder

  Konsepter av pakker

   Installere pakker Laster pakker inn i minnet

  Plotte data (bruker standard standard R-plotkommando og ggplot2-pakken)

   Stolpediagram og histogrammer Boksplott Linjediagram / tidsserier Spredningsplott Stengel og blad Mosaikk Modifiserende plott Titler Legender Akseplottområde

  Eksportere en tomt til en tredjepartsapplikasjon

  Krav

  Det er ingen spesifikke krav for å delta på dette kurset.

   7 timer

  Antall deltakere  Price per participant

  Testimonials (1)

  Related Categories