Kursplan

Introduksjon

Klyngeanalyse

  Hva er klyngeanalyse? Typer av klyngetyper

Klyngeanalyse fortsetter

  Klyngeanalyse vs objektsegmentering Hierarkisk vs ikke-hierarkisk clustering

Forberede utviklingsmiljøet

  Installere og konfigurere SAS Installere og konfigurere R

Klyngeanalyse med SAS

  Importere data Standardisere data Implementere hierarkisk klynging Tolke utdata Å jobbe med K betyr klynging for ikke-hierarkisk tolkning av utdata

Klyngeanalyse med R

  Bruke hierarkiske klyngefunksjoner Arbeide med ikke-hierarkiske klyngefunksjoner

Oppsummering og konklusjon

Krav

 • Erfaring med R-programmering
 • SAS erfaring

Publikum

 • Dataanalytikere
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories