Data Analysis Opplæringskurs

Data Analysis Opplæringskurs

Local, instructorled live Data Analysis (Analysis of Data or Data Analytics) training courses demonstrate through discussion and handson practice the programming languages and methodologies used to perform Data Analysis

Data Analysis training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Data Analysis Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
35 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at data analysts and anyone who is interested to learn how to use and integrate Tableau, Python, R, and SQL for data visualization and analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Perform data analysis using Python, R, and SQL.
 • Create insights through data visualization with Tableau.
 • Make data-driven decisions for business operations.
21 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use TM1 to analyze and customize reports and templates for data in a database. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to analyze data using IBM Planning Analytics.
 • Create custom views of the data in a database.
 • Build reports and forms that communicate with TM1.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers and system administrators who wish to learn and use Sisense for big data manipulation and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the fundamental concepts of Sisense and how it works.
 • Create a Sisense dashboard to visualize big data and execute data-driven business decisions.
 • Merge and manage data from multiple sources.
 • Utilize Sisense for quick data manipulation and visualization.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at data analysts or anyone who wishes to use AWS QuickSight data analysis and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the basic concepts of AWS QuickSight.
 • Use AWS QuickSight to create data analysis, reports, and insights.
 • Use AWS to create relationships between data for enhanced analysis.
 • Learn different types of visualizations in understanding data.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
 • Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
 • Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
 • Perform data pre-processing techniques in Python.
 • Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
 • Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at data scientists and data analysts who wish to learn how to use each tool in the developer tool palette in Alteryx Designer. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn to use and configure all the tools in the developer tab.
 • Design efficient workflows in Alteryx using the dynamic, validation, and testing tools.
 • Learn how to use API tools to download and parse web data.
 • Use Alteryx scripting tools, including Python and R.
7 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to perform product and user analysis using Mixpanel. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Mixpanel as a web analytics tool.
 • Understand the Mixpanel concepts and implementation.
 • Understand and interpret event data.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use Matomo to perform web analytics tasks such as generating a detailed report on the usage of a website. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand how Matomo works in analyzing web data.
 • Learn how data is collected and tracked with Matomo.
 • Understand and interpret Matomo reports.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to set up, deploy, and manage data analytics solutions using Databricks. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and configure Databricks.
 • Understand how Databricks and Apache Spark work together.
 • Learn how to load and transform data in Databricks.
14 timer
IBM SPSS Modeler er en programvare som brukes til data mining og tekstanalyse. Det gir et sett med data mining verktøy som kan bygge forutsigbare modeller og utføre dataanalyseoppgaver. Denne instruktørledede, live-trening (online eller online) er rettet mot dataanalytikere eller noen som ønsker å bruke SPSS Modeler til å utføre data mining aktiviteter. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Forstå grunnleggende elementer i data mining. Lær hvordan du importerer og vurderer datakvalitet med Modeleren. Utvikle, implementere og evaluere datamodeller effektivt.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
35 timer
Deltakere som fullfører denne instruktørledede, live opplæring vil få en praktisk, real-world forståelse av Big Data og dens relaterte teknologier, metoder og verktøy. Deltakerne vil ha muligheten til å sette denne kunnskapen i praksis gjennom praktiske øvelser. Gruppen samhandling og instruktør tilbakemelding utgjør en viktig del av klassen. Kurset begynner med en introduksjon til elementære begreper av Big Data, deretter utvikler seg til programmeringsspråk og metoder som brukes til å utføre Data Analysis. Til slutt diskuterer vi verktøyene og infrastrukturen som muliggjør Big Data lagring, Distributed Processing, og Scalakapacitet. Format av kurset
  Delvis forelesning, delvis diskusjon, praktisk praksis og implementering, sannsynlig quizing for å måle fremgang.
21 timer
R is a very popular, open source environment for statistical computing, data analytics and graphics. This course introduces R programming language to students.  It covers language fundamentals, libraries and advanced concepts.  Advanced data analytics and graphing with real world data. Audience Developers / data analytics Duration 3 days Format Lectures and Hands-on
14 timer
Elasticsearch er en åpen, distribuert søkemotor. Den brukes vanligvis sammen med Logstash (datainnsamling og log-parsing motor) og Kibana (analyse og visualisering plattform) for å danne "ELK stack". Denne instruktørledede, live-trening er rettet mot programvareutviklere som ønsker å bygge søk og analyse løsninger ved hjelp av Elasticsearch. Utdanningen starter med en diskusjon om Elasticsearch arkitektur, inkludert dens distribuerte modell og søk API. Dette er etterfulgt av en forklaring på Elasticsearch's funksjonalitet og hvordan å best integrere den i en eksisterende applikasjon. Hands-on øvelser utgjør en viktig del av opplæringen, og gir deltakerne muligheten til å praktisere sine kunnskaper mens de mottar tilbakemelding om deres implementering og fremgang. Format av kurset
  Stor vekt på live praksis. De fleste konseptene blir lært gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
7 timer
Dette kurset dekker hvordan du bruker Hive SQL språk (AKA: Hive HQL, SQL on Hive , Hive QL) for folk som henter ut data fra Hive
35 timer
I den første delen av denne opplæringen dekker vi grunnleggende om MATLAB og dens funksjon som både språk og plattform. Inkludert i denne diskusjonen er en introduksjon til MATLAB syntaks, matriser og matriser, datavisualisering, skriptutvikling og objektorienterte prinsipper. I den andre delen demonstrerer vi hvordan du kan bruke MATLAB til data mining, maskinlæring og prediktiv analyse. For å gi deltakerne et klart og praktisk perspektiv på MATLAB tilnærming og kraft, trekker vi sammenligninger mellom bruk av MATLAB og bruk av andre verktøy som regneark, C, C++ og Visual Basic. I den tredje delen av opplæringen lærer deltakerne å effektivisere arbeidet sitt ved å automatisere databehandlingen og rapporteringen. Gjennom hele kurset vil deltakerne praktisere ideene som læres gjennom praktiske øvelser i et laboratoriemiljø. Ved slutten av opplæringen vil deltakerne ha et grundig grep om MATLAB evner og vil kunne bruke det til å løse reelle datavitenskapelige problemer, samt for å effektivisere arbeidet gjennom automatisering. Vurderinger vil bli gjennomført i løpet av kurset for å måle fremgang. Kursets format
 • Emnet inkluderer teoretiske og praktiske øvelser, inkludert saksdiskusjoner, prøvekodeinspeksjon og praktisk implementering.
Merk
 • Øvingsøkter vil være basert på forhåndsarrangerte maler for eksempeldata. Hvis du har spesifikke krav, kan du kontakte oss for å avtale det.
14 timer
Publikum Analytikere, forskere, forskere, nyutdannede og studenter og alle som er interessert i å lære å forenkle statistisk analyse i Microsoft Excel . Kursmål Dette kurset vil bidra til å forbedre din kjennskap til Excel og statistikk, og som et resultat øke effektiviteten og effektiviteten til arbeidet ditt eller forskningen din. Dette kurset beskriver hvordan du bruker Analyseverktøyet i Microsoft Excel , statistiske funksjoner og hvordan du utfører grunnleggende statistiske prosedyrer. Den vil forklare hva Excel begrensningen er og hvordan du kan overvinne dem.
35 timer
Participants who complete this training will gain a practical, real-world understanding of Data Science and its related technologies, methodologies and tools. Participants will have the opportunity to put this knowledge into practice through hands-on exercises. Group interaction and instructor feedback make up an important component of the class. The course starts with an introduction to elemental concepts of Data Science, then progresses into the tools and methodologies used in Data Science. Audience
 • Developers
 • Technical analysts
 • IT consultants
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Microsoft Excel er verdens mest populære programvare for analyse, rapportering og strategi. Power BI er et forretningsinformasjonsverktøy for å visualisere data på driftsnivå. Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot dataanalytikere som ønsker å lære teknikker for å klargjøre data i Excel , og deretter visualisere dem i Power BI . Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Forstå prinsippene for dataanalyse, mål for dataanalyse og tilnærminger for dataanalyse.
 • Bruk DAX-formler i Power BI for komplekse beregninger.
 • Lag og bruk visualiseringer og diagrammer for bestemte analysesaker.
 • Importer med Power View for å flytte fra Excel basert Power BI til uavhengig Power BI .
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
42 timer
Data analytics is a crucial tool in business today. We will focus throughout on developing skills for practical hands on data analysis. The aim is to help delegates to give evidence-based answers to questions:  What has happened?
 • processing and analyzing data
 • producing informative data visualizations
What will happen?
 • forecasting future performance
 • evaluating forecasts
What should happen?
 • turning data into evidence-based business decisions
 • optimizing processes
The course itself can be delivered either as a 6 day classroom course or remotely over a period of weeks if preferred. We can work with you to deliver the course to best suit your needs.
14 timer
Pandas is a Python package that provides data structures for working with structured (tabular, multidimensional, potentially heterogeneous) and time series data.
21 timer
Det anslås at ustrukturerte data står for mer enn 90 prosent av alle data, mye av det i form av tekst. Blogginnlegg, tweets, sosiale medier og andre digitale publikasjoner bidrar kontinuerlig til denne voksende datamaskinen. Dette instruktørledede, levende kurset fokuserer på å trekke ut innsikt og mening fra disse dataene. Ved å bruke R Language and Natural Language Processing (NLP) -bibliotekene kombinerer vi konsepter og teknikker fra informatikk, kunstig intelligens og beregningsspråklighet for å algoritmisk forstå betydningen bak tekstdata. Dataprøver er tilgjengelig på forskjellige språk per kundebehov. Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne utarbeide datasett (store og små) fra forskjellige kilder, og deretter bruke de rette algoritmene for å analysere og rapportere om betydningen av den.
  Kursets format
  • Delforelesning, deldiskusjon, tung praktisk praksis, sporadiske tester for å måle forståelse
  14 timer
  Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjerntliggende) er rettet mot HR-fagfolk og rekrutteringsspesialister som ønsker å bruke analysemetoder for å forbedre organisatoriske resultater. Dette kurset dekker kvalitative så vel som kvantitative, empiriske og statistiske tilnærminger. Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  21 timer
  Målet med dette kurset er å gi en klar forståelse av bruken av SQL for ulike Databaser (Oracle, SQL Server, MS Access...). Forståelse av analytiske funksjoner og hvordan å koble til forskjellige tabeller i en database vil hjelpe delegater til å flytte dataanalyse operasjoner til databasesiden, i stedet for å gjøre dette i MS Excel applikasjon. Dette kan også Hjelp med å opprette ethvert IT-system, som bruker ethvert relasjonell database.
  28 timer
  R er et populært programmeringsspråk i finansbransjen. Den brukes i finansielle applikasjoner fra kjernehandelsprogrammer til risikostyringssystemer. I denne instruktørledede, live-trening vil deltakerne lære å bruke R for å utvikle praktiske applikasjoner for å løse en rekke spesifikke finansrelaterte problemer. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
   Forstå fundamentene i R-programmeringsspråket Velg og bruk R-pakker og teknikker for å organisere, visualisere og analysere finansielle data fra ulike kilder (CSV, [0), databaser, web, etc.) Bygg applikasjoner som løser problemer knyttet til tildeling av eiendeler, risikoanalyse, investeringseffektivitet og mer Problemløsning, integrert implementering og optimalisering av en R-applikasjon
  Publikum
   Utviklere Analytikere Hvor mye
  Format av kurset
   Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
  Notat
   Denne opplæringen tar sikte på å gi løsninger på noen av de prinsippsproblemer som finansielle fagfolk står overfor. Men hvis du har et bestemt emne, verktøy eller teknikk som du ønsker å legge til eller utarbeide videre, vennligst kontakt oss for å arrangere.
  21 timer
  Kunnskapsoppdagelse i databaser (KDD) er prosessen med å oppdage nyttig kunnskap fra en innsamling av data. Real-life applikasjoner for denne data mining teknikken inkluderer markedsføring, svindeldeteksjon, telekommunikasjon og produksjon. I denne instruktørledede, levende kurset introduserer vi prosessene involvert i KDD og utfører en rekke øvelser for å praktisere implementeringen av disse prosessene. Publikum
   Dataanalytikere eller noen som er interessert i å lære hvordan å tolke data for å løse problemer
  Format av kurset
   Etter en teoretisk diskusjon om KDD, vil instruktøren presentere real-life tilfeller som krever at anvendelsen av KDD for å løse et problem. Deltakerne vil forberede, velge og rengjøre mønsterdata sett og bruke sin fortidige kunnskap om dataene for å foreslå løsninger basert på resultatene av sine observasjoner.
  14 timer
  Apache Kylin er en ekstrem, distribuert analysemotor for store data. I denne instruktørledede live-trening lærer deltakerne hvordan de kan bruke Apache Kylin til å sette opp en real-time data lagring. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
   Forbruker real-time streaming data ved hjelp av Kylin Utnytte Apache Kylin's kraftige funksjoner, rik SQL grensesnitt, spark cubing og sekundær etterspørsel latens
  Notat
   Vi bruker den nyeste versjonen av Kylin (basert på denne teksten, Apache Kylin v2.0)
  Publikum
   Big Data ingeniører 0 0 Analytikere
  Format av kurset
   Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
  21 timer
  Et geografisk informasjonssystem ( GIS ) er et system designet for å fange opp, lagre, manipulere, analysere, administrere og presentere romlige eller geografiske data. Forkortelsen GIS brukes noen ganger for geografisk informasjonsvitenskap ( GIS cience) for å referere til den akademiske disiplinen som studerer geografiske informasjonssystemer og er et stort domene innen den bredere akademiske disiplinen geoinformatikk. Bruken av Python med GIS har økt betydelig de siste to tiårene, spesielt med introduksjonen av Python 2.0-serien i 2000, som inkluderte mange nye programmeringsfunksjoner som gjorde språket mye enklere å distribuere. Siden den tid har Python ikke bare blitt brukt innen kommersiell GIS som produkter av Esri, men også åpen kildekodeplattformer, inkludert som en del av Q GIS og GRASS. Faktisk er Python dag det desidert mest brukte språket av GIS brukere og programmerere. Dette programmet dekker bruken av Python og dens forhåndsbiblioteker som geopandas, pysal, bokeh og osmnx for å implementere dine egne GIS funksjoner. Programmet dekker også introduksjonsmoduler rundt Arc GIS API og Q GIS toolboox.
  14 timer
  Datameer is a business intelligence and analytics platform built on Hadoop. It allows end-users to access, explore and correlate large-scale, structured, semi-structured and unstructured data in an easy-to-use fashion. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Datameer to overcome Hadoop's steep learning curve as they step through the setup and analysis of a series of big data sources. By the end of this training, participants will be able to:
  • Create, curate, and interactively explore an enterprise data lake
  • Access business intelligence data warehouses, transactional databases and other analytic stores
  • Use a spreadsheet user-interface to design end-to-end data processing pipelines
  • Access pre-built functions to explore complex data relationships
  • Use drag-and-drop wizards to visualize data and create dashboards
  • Use tables, charts, graphs, and maps to analyze query results
  Audience
  • Data analysts
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  14 timer
  Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot HR-fagfolk som ønsker å bruke analytiske metoder for å forbedre organisatoriske resultater. Dette kurset dekker kvalitative så vel som kvantitative, empiriske og statistiske tilnærminger. Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.

  Last Updated:

  Kommende Data Analysis Kurs

  Helg Data Analysis kurs, kveld Data Analysis trening, Data Analysis boot camp, Data Analysis instruktørledet, Helg Data Analysis trening, Kveld Data Analysis kurs, Data Analysis coaching, Data Analysis instruktør, Data Analysis trener, Data Analysis kurs, Data Analysis klasser, Data Analysis on-site, Data Analysis private kurs, Data Analysis tomannshånd trening

  Kursrabatter

  Kursrabatter Nyhetsbrev

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking to expand our presence in Norway!

  As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

  We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

  If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

  Apply now!

  This site in other countries/regions