Data Analysis Opplæringskurs

Data Analysis Opplæringskurs

Local, instructorled live Data Analysis (Analysis of Data or Data Analytics) training courses demonstrate through discussion and handson practice the programming languages and methodologies used to perform Data Analysis

Data Analysis training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Data Analysis Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Oversikt
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
14 timer
Oversikt
Splunk is a software platform used for searching, analyzing and visualizing machine-generated big data.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts, data scientists and data engineers who wish to carry out advanced data search, analytics, and visualization using Splunk.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Splunk application and a technology add-on.
- Use different data input methods and sources.
- Implement advanced search, analysis and visualization of large datasets.
- Customize and share dashboards and reports.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Splunk.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Audience

- Web analysist
- Data analysists
- Market researchers
- Marketing and sales professionals
- System administrators

Format of the Course

-

Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
Det anslås at ustrukturerte data står for mer enn 90 prosent av alle data, mye av det i form av tekst. Blogginnlegg, tweets, sosiale medier og andre digitale publikasjoner bidrar kontinuerlig til denne voksende datamaskinen.

Dette instruktørledede, levende kurset fokuserer på å trekke ut innsikt og mening fra disse dataene. Ved å bruke R Language and Natural Language Processing (NLP) -bibliotekene kombinerer vi konsepter og teknikker fra informatikk, kunstig intelligens og beregningsspråklighet for å algoritmisk forstå betydningen bak tekstdata. Dataprøver er tilgjengelig på forskjellige språk per kundebehov.

Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne utarbeide datasett (store og små) fra forskjellige kilder, og deretter bruke de rette algoritmene for å analysere og rapportere om betydningen av den.

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, tung praktisk praksis, sporadiske tester for å måle forståelse
21 timer
Oversikt
Course is dedicated for those who would like to know an alternative program to the commercial MATLAB package. The three-day training provides comprehensive information on moving around the environment and performing the OCTAVE package for data analysis and engineering calculations. The training recipients are beginners but also those who know the program and would like to systematize their knowledge and improve their skills. Knowledge of other programming languages is not required, but it will greatly facilitate the learners' acquisition of knowledge. The course will show you how to use the program in many practical examples.
14 timer
Oversikt
Objektiv:

Hjelper tekniske analytikere og designere med å forstå hvordan de skal gjennomføre programvareimplementering av kravene, og sikre sporbarhet mellom forretningspesifikasjoner og programvarekoden.

Dette 2 dagers opplæringsløpet tar sikte på å hjelpe tekniske analytikere og designere i utformingen av spesifikasjoner beskrevet av forretningsanalytikerne. Etter transformasjon til programvarekomponentrepresentasjoner, sporer de resulterende systemkomponentene systemkrav til programvarekomponentstrukturer.

Til slutt blir disse tekniske spesifikasjonene implementert i programvarekode og testet på komponentbasis. De resulterende programvarekomponentene gir god reaktivitet på endringer når de tillater å spore hver for seg mot implementeringsnivået systemets oppførsel lag for lag (fra brukergrensesnittene mot forretningsobjekter lag gjennom applikasjonskomponentene der skuespillerens bruksvalg blir lagret.
14 timer
Oversikt
Lær hvordan du skaffer og transformerer data for å klargjøre interaktive dashboards

Power BI er et av de mest populære Data Visualization , og et Business Intelligence Tool. Power BI er en samling av datakontakter, apper og programvaretjenester, som brukes til å hente data fra forskjellige kilder, transformere data og produsere vakre rapporter.

Power BI lar deg også publisere dem for organisasjonen din, slik at du kan få tilgang til dem ved hjelp av mobiler, nettbrett osv. I denne Power BI veiledningen vil vi vise deg trinnvis tilnærming for å koble til flere datakilder, datatransformasjoner og opprette rapporter som diagrammer, tabeller, matrise, kart osv
28 timer
Oversikt
Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) er en pakke med forretningsintelligens som gir dataintegrering, rapportering, dashboards og lastegenskaper.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å maksimere funksjonene i Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE).

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)
- Forstå det grunnleggende i Pentaho CE-verktøy og deres funksjoner
- Bygg rapporter ved å bruke Pentaho CE
- Integrer tredjepartsdata i Pentaho CE
- Arbeid med big data og analyse i Pentaho CE

Publikum

- programmerere
- BI-utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Om kurset:

Microsoft Power BI forvandler bedriftsdataene dine til rike bilder som gjør det mulig for nye måter å tenke på og organisere dataene dine på, slik at du kan fokusere på det som er viktig for å nå dine mål. Dette kurset dekker både Power BI on Line og Power BI desktop.

Publikum:

Dette kurset er ment for Business , rapportutviklere, analytikere, prosjektledere og teamledere.

Ved fullført kurs

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene ha en grunnleggende forståelse av emnene nedenfor, samt en evne til å bruke og implementere konseptene som læres.

- Power BI
- Power BI Desktop
- Arbeide med CSV-, TXT- og Excel regneark
- Koble til Database s
- Sammenslåing, gruppering, oppsummering og beregning av data
- rapportering
- Power BI Online
21 timer
Oversikt
Dette kurset dekker installasjon, planlegging og konfigurasjon av Nagios Core

Nivået på dette kurset er mellomliggende
14 timer
Oversikt
Power BI er en forretningsanalytisk tjeneste opprettet av Microsoft.
7 timer
Oversikt
Microsoft Power BI er en gratis programvare som en tjeneste (SaaS) for analyse av data og deling av innsikt. Power BI dashbord gir en 360-graders oversikt over de viktigste beregningene ett sted, oppdatert i sanntid og tilgjengelig på alle enhetene deres.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot bedriftsledere, forretningsanalytikere, dataanalytikere, rapportutviklere og teamledere som ønsker å designe et perfekt Power BI dashbord.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Design vakre og effektive dashbord etter kritiske regler.
- Velg riktige diagrammer basert på typen data som skal vises.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Microsoft Power BI is a free Software as a Service (SaaS) suite for analyzing data and sharing insights. Power BI dashboards provide a 360-degree view of the most important metrics in one place, updated in real time, and available on all of their devices.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use Microsoft Power BI to analyze and visualize data using a series of sample data sets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create visually compelling dashboards that provide valuable insights into data.
- Obtain and integrate data from multiple data sources.
- Build and share visualizations with team members.
- Adjust data with Power BI Desktop.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Splunk.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 timer
Oversikt
Microsoft Power BI er en gratis programvare som en tjeneste (SaaS) for analyse av data og deling av innsikt. Power BI dashbord gir en 360-graders oversikt over de viktigste beregningene ett sted, oppdatert i sanntid og tilgjengelig på alle enhetene deres.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære hvordan de bruker Power BI til å utvikle tilpassede programvareløsninger for Power BI og Azure plattformene.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Konfigurer sanntids dashboards.
- Lag tilpassede visualiseringer.
- Integrer rik analyse i eksisterende applikasjoner.
- Legge ned interaktive rapporter og visualer i eksisterende applikasjoner.
- Access data fra en applikasjon.
- Master Power BI Portal, Desktop, Embedded and Rest API.
- Integrer R-skript i Power BI Desktop.

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Et geografisk informasjonssystem ( GIS ) er et system designet for å fange opp, lagre, manipulere, analysere, administrere og presentere romlige eller geografiske data. Forkortelsen GIS brukes noen ganger for geografisk informasjonsvitenskap ( GIS cience) for å referere til den akademiske disiplinen som studerer geografiske informasjonssystemer og er et stort domene innen den bredere akademiske disiplinen geoinformatikk.

Bruken av Python med GIS har økt betydelig de siste to tiårene, spesielt med introduksjonen av Python 2.0-serien i 2000, som inkluderte mange nye programmeringsfunksjoner som gjorde språket mye enklere å distribuere. Siden den tid har Python ikke bare blitt brukt innen kommersiell GIS som produkter av Esri, men også åpen kildekodeplattformer, inkludert som en del av Q GIS og GRASS. Faktisk er Python dag det desidert mest brukte språket av GIS brukere og programmerere.

Dette programmet dekker bruken av Python og dens forhåndsbiblioteker som geopandas, pysal, bokeh og osmnx for å implementere dine egne GIS funksjoner. Programmet dekker også introduksjonsmoduler rundt Arc GIS API og Q GIS toolboox.
14 timer
Oversikt
This course is designed for those wishing to learn the Python programming language. The emphasis is on the Python language, the core libraries, as well as on the selection of the best and most useful libraries developed by the Python community. Python drives businesses and is used by scientists all over the world – it is one of the most popular programming languages.
28 timer
Oversikt
Your company wishes to gain insights from the data it has collected over the years. Yet you face endless options of tools and approaches for doing so. There are user friendly UI tools such PowerBi, backend command line tools like SQL, and versatile "data wrangling" programming languages like Python and R.

This course elects the most powerful and flexible tool for the job: Python.

Python is a readable programming language with a relatively low learning curve. It offers something that most other solutions cannot: flexibility and adaptability. After the initial investment in learning Python, you can use it to manipulate and visualize your data in ways that would be difficult and time-consuming in other tools.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at persons who wish to learn just enough Python to begin crunching numbers from sales data, traffic analytics, customer interactions, etc..

The training is designed to enhance learning, retention, and hands-on practice. By combining different learning approaches such as online learning, live classroom interaction, peer learning and pair programming, this training aims to maximize the effect of each lesson. It reinforces learned concepts through a mix of pre-learning, interactive learning, and post-learning, all while including a social element that makes the course fun and engaging. The training is divided into three parts:

- Pre-course
- In-course
- Post-course

This training is different from pure online learning in that it emphasizes live interaction with the trainer. It is also different from a traditional classroom in that it includes offline learning and self-paced practice.

A unique aspect of NobleProg trainings is its "pair programming" approach to learning. Pair programming allows two or more person's to collaboratively solve challenging and thought-provoking problems on the same machine. This approach has proven to be a powerful and efficient way to teach and learn. NobleProg makes this possible through its learning platform, DaDesktop. DaDesktop provides a collaborative space for participants and instructors to share and interact with each others' machines in real-time. Video conferencing and the ability to record lessons are just some of the features included in DaDesktop as part of this training.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the necessary software, libraries and development environment to begin writing just enough Python code for data analysis.
- Analyze data from sources such as Excel, CSV, JSON files and databases.
- Clean data to improve its usefulness before analyzing it.
- Perform simple statistical analysis.
- Generate reports that present the desired data in just the right format, from straight numbers to charts, to graphs and tables.
- Gain valuable insight from data, including trends in performance, and problem areas to make better business decisions.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Nagios XI er bedriftsserver- og nettverksovervåkingsprogramvare.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å sette opp og betjene Nagios XI når de går gjennom prosessen med å administrere Linux og Windows-servere i en serie praktiske live-lab-øvelser.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Nagios XI
- Overvåk Windows- og Linux maskiner
- Overvåk nettverksenheter
- Utfør administrasjonsoppgaver, inkludert sikkerhetskopiering, gjenoppretting og planlegging av nedetid for Nagios XI

Publikum

- Systemadministratorer

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
35 timer
Oversikt
Det 5-dagers kurset demonstrerer gjennom praktisk opplæring grunnleggende om Nagios .
28 timer
Oversikt
In this instructor-led, live training, participants will learn advanced Python programming techniques, including how to apply this versatile language to solve problems in areas such as distributed applications, data analysis and visualization, UI programming and maintenance scripting.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- If you wish to add, remove or customize any section or topic within this course, please contact us to arrange.
35 timer
Oversikt
KNIME is a free and open-source data analytics, reporting and integration platform. KNIME integrates various components for machine learning and data mining through its modular data pipelining concept. A graphical user interface and use of JDBC allows assembly of nodes blending different data sources, including preprocessing (ETL: Extraction, Transformation, Loading), for modeling, data analysis and visualization without, or with only minimal, programming. To some extent as advanced analytics tool KNIME can be considered as a SAS alternative.

Since 2006, KNIME has been used in pharmaceutical research, it also used in other areas like CRM customer data analysis, business intelligence and financial data analysis.
7 timer
Oversikt
IRIS is an Enterprise Content Management (ECM) system. With IRIS, users can automate document classification and data capturing.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at content managers who wish to optimize and update company content with IRIS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Improve business reports using IRISXtract.
- Use IRISPowerscan to file documents automatically.
- Process purchase orders, accounts payable, automate email extraction, and more with solution packages.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
JasperReports is an open-source reporting library that can be embedded into any Java application.

JasperReports Server is a Java EE web application with advanced reporting capabilities, including scheduling and permissions.

In this instructor-led, live training, participants will learn to use JasperReports to view and interact with business data as well as create and design reports and dashboards that are viewable on phones and tablets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and configure a JasperSoft ETL project
- Design and run an ETL job
- Use iReport to generate charts, images, sub-reports, and cross tabs

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
kdb+ is an in-memory, column-oriented database and q is its built-in, interpreted vector-based language. In kdb+, tables are columns of vectors and q is used to perform operations on the table data as if it was a list. kdb+ and q are commonly used in high frequency trading and are popular with the major financial institutions, including Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, etc.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create a time series data application using kdb+ and q.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the difference between a row-oriented database and a column-oriented database
- Select data, write scripts and create functions to carry out advanced analytics
- Analyze time series data such as stock and commodity exchange data
- Use kdb+'s in-memory capabilities to store, analyze, process and retrieve large data sets at high speed
- Think of functions and data at a higher level than the standard function(arguments) approach common in non-vector languages
- Explore other time-sensitive applications for kdb+, including energy trading, telecommunications, sensor data, log data, and machine and network usage monitoring

Audience

- Developers
- Database engineers
- Data scientists
- Data analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
Kunnskapsoppdagelse i databaser (KDD) er prosessen med å oppdage nyttig kunnskap fra en datasamling. Virkelige applikasjoner for denne data mining-teknikken inkluderer markedsføring, bedrageridetektering, telekommunikasjon og produksjon.

I dette instruktørledede, live-kurset introduserer vi prosessene som er involvert i KDD og gjennomfører en serie øvelser for å øve implementeringen av disse prosessene.

Publikum

- Dataanalytikere eller andre som er interessert i å lære å tolke data for å løse problemer

Kursets format

- Etter en teoretisk diskusjon av KDD, vil instruktøren presentere virkelighetssaker som krever bruk av KDD for å løse et problem. Deltakerne vil utarbeide, velge og rense utvalgte datasett og bruke deres forkunnskaper om dataene til å foreslå løsninger basert på resultatene fra deres observasjoner.
14 timer
Oversikt
This training introduces Kibana to the users of Elasticsearch.

Kibana is an open source analytics and visualization platform designed to work with Elasticsearch. You use Kibana to search, view, and interact with data stored in Elasticsearch indices. You can easily perform advanced data analysis and visualize your data in a variety of charts, tables, and maps.

Kibana makes it easy to understand large volumes of data. Its simple, browser-based interface enables you to quickly create and share dynamic dashboards that display changes to Elasticsearch queries in real time.
21 timer
Oversikt
KNIME Analytics-plattformen er et ledende open source-alternativ for datadrevet innovasjon, som hjelper deg med å oppdage potensialet som er skjult i dataene dine, mine for ny innsikt eller forutsi nye fremtider. Med mer enn 1000 moduler, hundrevis av klare eksempler, et omfattende utvalg av integrerte verktøy og det bredeste utvalg av avanserte algoritmer tilgjengelig, er KNIME Analytics Platform den perfekte verktøykassen for enhver dataforsker og forretningsanalytiker.

Dette kurset for KNIME Analytics-plattformen er en ideell mulighet for nybegynnere, avanserte brukere og KNIME eksperter å bli introdusert for KNIME , lære hvordan de kan bruke den mer effektivt, og hvordan lage klare, omfattende rapporter basert på KNIME arbeidsflyter
21 timer
Oversikt
KNIME Analytics Platform is a leading open source option for data-driven innovation, helping you discover the potential hidden in your data, mine for fresh insights, or predict new futures. With more than 1000 modules, hundreds of ready-to-run examples, a comprehensive range of integrated tools, and the widest choice of advanced algorithms available, KNIME Analytics Platform is the perfect toolbox for any data scientist and business analyst.

This course for KNIME Analytics Platform is an ideal opportunity for beginners, advanced users and KNIME experts to be introduced to KNIME, to learn how to use it more effectively, and how to create clear, comprehensive reports based on KNIME workflows

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data professionals who wish to use KNIME to solve complex business needs.

It is targeted for the audience that doesnt know programming and intends to use cutting edge tools to implement analytics scenarios

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure KNIME.
- Build Data Science scenarios
- Train, test and validate models
- Implement end to end value chain of data science models

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course or to know more on this program, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
KNIME is an open source data analytical software for integrating machine learning and data mining through data pipelines. With Python and R, users are able to extend KNIME in its capabilities for data analytics and machine learning.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to program in Python and R for KNIME.

By the end of this training, participants will be able to:

- Plan, build, and deploy machine learning models in KNIME.
- Implement end to end data science projects.
- Make data driven decisions for operations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Munin er et open source overvåkingsverktøy som hjelper systemadministratorer med å overvåke ressurser som servere, arbeidsstasjoner, nettverk, SANer, applikasjoner, nettverksenheter, etc. Det viser ressurstrender og gir innsikt i spørsmål som "hva som nettopp skjedde for å drepe ytelsen vår ?" Det inkluderer visualiseringsverktøy og er tilgjengelig på forskjellige smaker av Linux og FreeBSD.

Kursets format

- Tung vekt på praktisk praksis. De fleste konseptene læres gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.
Helg Data Analysis kurs, kveld Data Analysis trening, Data Analysis boot camp, Data Analysis instruktørledet, Helg Data Analysis trening, Kveld Data Analysis kurs, Data Analysis coaching, Data Analysis instruktør, Data Analysis trener, Data Analysis kurs, Data Analysis klasser, Data Analysis on-site, Data Analysis private kurs, Data Analysis tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions