Business Analysis Opplæringskurs

Business Analysis Opplæringskurs

Local, instructorled live Business Analysis training courses demonstrate through interactive discussion and handson practice how to carry out effective business analysis

Business Analysis training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Business Analysis Underkategorier

Business Analysis Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects. It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns. It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer. This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
14 timer
Det er mange prøvde og testede mønstre allment tilgjengelig for alle. Noen ganger handler det om å endre navn og implementere mønsteret i en spesifikk teknologi. Det kan spare hundrevis av timer, som ellers vil bli brukt på design og testing. Trening Go als Dette kurset har to mål: For det første lar det deg bruke gjenkjente mønstre, for det andre lar det deg lage og gjenbruke mønstre som er spesifikke for organisasjonen din. Det hjelper deg å estimere hvordan mønstre kan redusere kostnadene, systematisere designprosessen og generere et koderamme basert på mønstrene dine. Publikumsprogramvaredesignere, forretningsanalytikere, prosjektledere, programmerere og utviklere samt operasjonsledere og programvaredivisjonsledere. Kursstil Kurset fokuserer på brukstilfeller og deres forhold til et spesifikt mønster. De fleste eksemplene er forklart i UML og i enkle Java eksempler (språket kan endres hvis kurset er booket som et lukket kurs). Den guider deg gjennom kildene til mønstrene, samt viser deg hvordan du katalogiserer og beskriver mønstre som kan brukes på nytt i hele organisasjonen.
21 timer
Summary: A business/systems analyst solves business problems by designing information systems which execute the strategy defined by the business. These IT solutions generally achieve one of the following goals for the business: implement a new business process, increase efficiency and productivity of existing business processes, or reduce operating costs of existing processes. This course is intended for Business Analysts including those who may want to go on and prepare for an IIBA Certification (CCBA or CBAP) and is consistent with the framework outlined by the BABOK® Version 3.0 Objectives:
 • Identify the critical principles, activities, tasks, and techniques outlined in the BABOK® V3.0
 • Understand the core knowledge areas, activities, tasks, deliverables, and their relationships:
Key Definitions: BABOK® (Business Analysis Body of Knowledge) Standard for practice of business analysis and serving as a framework describing the tasks that must be performed. CCBA® (Certified of Competency in Business Analysis) A certification offered through the International Institute of Business Analysis (IIBA) requiring passing a test based on the BABOK® only after application approval which is based on education and experience. CBAP®(Certified Business Analysis Professional) A certification offered through the International Institute of Business Analysis (IIBA) requiring passing a test based on the BABOK® only after application approval which is based on education and experience.
21 timer
En bedrift/systemanalytiker løser forretningsproblemer ved å designe informasjonssystemer som utfører strategien definert av virksomheten. Disse IT-løsningene oppnår vanligvis et av følgende mål for virksomheten: implementere en ny / ny virksomhetsprosess, øke effektiviteten og produktiviteten til eksisterende virksomhetsprosesser, eller redusere driftskostnadene til eksisterende prosesser. Dette kurset er ment for de som går inn i Business Analysis yrke og som kan, etter at noen forutsetninger er oppfylt, være interessert i å ta CBAP sertifisering eksamen av IIBA (www.iiba.org). Hvem bør delta?
  Introduksjonsnivå IT Business Analytikere Selvundervist IT Business Analytikere som ønsker å fylle gapene og sette alle stykker sammen Systemanalytikere og programmerere som er interessert i å utvide sin rolle i virksomheten
21 timer
The course will cover how to:
 • Select, organise and implement a business re-engineering project
 • Achieve competitive advantage by capitalising on technology and the use of UML tools
 • Maximise customer satisfaction by matching process design to customer needs
 • Identify typical symptoms of business process dysfunction
 • Redesign workflow and structure successfully within the business
 • Ensure the best practice through the application of business patterns
21 timer
This course will show you how to:
 • Perform key functions of the business analyst by applying a solid business analysis framework
 • Conduct a business needs analysis to elicit stakeholder requirements
 • Apply business analysis techniques to identify key problems and potential opportunities in your enterprise
 • Create effective requirements and communication plans
 • Analyse and specify requirements using industry best practices
 • Manage solution assessment and validation
7 timer
Deltakerprofiler CxO, Operasjonsledere, Enterprise Architect , Business and System Analysts and Designers Objektiv Dette introduksjonsseminaret gir deg en oversikt over de digitale forretningsmodellene, rammeverkene for forretnings- og bedriftsarkitektur samt metodologier som organisasjoner prøver å fokusere på for å øke sin forretningsdyktighet overfor forstyrrelser i den digitale tidsalderen. Spesielt tar dette seminaret sikte på å hjelpe deg med å forstå rammer og referansearkitekturer som brukes over hele verden for å samkjøre digitale forretningsmodeller og IT-systemarkitekturer med det endrede konkurrerende landskapet.
14 timer
Objektiv: Hjelpe Business å forstå hvordan de effektivt modellerer og validerer forretningsprosesser og ressurser for å øke virksomhetens smidighet i organisasjonen på grunnlag av målarkitekturen og endrede markedsbehov. Dette 2 dagers opplæringsløpet tar sikte på å hjelpe delegatene til å lære å modellere forretningsprosesser og ressurser for å tilpasse dem til endringer i mål, strategier og påvirkede evner som en del av målarkitekturen. På grunnlag av nøkkelelementene i forretningsprestasjoner (strategier, taktikker, KPI, forretningsevner osv.) Lærer delegatene der hvordan de skal utdype en visjonssentrisk forretningsprosess og ressurskartografi. Da de bare bruker riktig BPM N- og UML notasjon tilpasset språket deres, forstår de hvordan de kan tilpasses dem til endrede strategier, taktikker og retningslinjer.
21 timer
Objektiv: Dette kurset tar sikte på å hjelpe produktledere, produkteiere, forretningsanalytikere, systemarkitekter og utviklere til å forstå hvordan man effektivt kan håndtere krav på grunnlag av produktvisjonen til å veilede utviklere nøyaktig i implementeringen av dem. Mer detaljert, dette kurset tar sikte på å hjelpe produktledere med å bedre definere verdiforslagene for sine produkter på grunnlag av strategier og interessentbehov. Business og produkteiere forstår hvordan de skal beskrive kravene til etterslepet av produktet, og oppdage passende eposer og brukerhistorier om systemet mens de bidrar til den nødvendige verdiskapningen. Under interaktive casestudieøvelser lærer deltakerne hvordan de i detalj beskriver slike krav for å validere riktig forståelse av behov og utarbeide systemakseptantester. Bare ved å bruke en veldig vanlig og produktiv UML profil lærer de å strukturere krav for å kommunisere effektivt med arkitekter og utviklere gjennom en iterativ kravinnsamlingsprosess. Publikum:
 • Produktledere
 • Produkteiere
 • Business
 • Noen interetsted i Krav Management Process
14 timer
Objektiv: Hjelper tekniske analytikere og designere med å forstå hvordan de skal gjennomføre programvareimplementering av kravene, og sikre sporbarhet mellom forretningspesifikasjoner og programvarekoden. Dette 2 dagers opplæringsløpet tar sikte på å hjelpe tekniske analytikere og designere i utformingen av spesifikasjoner beskrevet av forretningsanalytikerne. Etter transformasjon til programvarekomponentrepresentasjoner, sporer de resulterende systemkomponentene systemkrav til programvarekomponentstrukturer. Til slutt blir disse tekniske spesifikasjonene implementert i programvarekode og testet på komponentbasis. De resulterende programvarekomponentene gir god reaktivitet på endringer når de tillater å spore hver for seg mot implementeringsnivået systemets oppførsel lag for lag (fra brukergrensesnittene mot forretningsobjekter lag gjennom applikasjonskomponentene der skuespillerens bruksvalg blir lagret.
14 timer
Publikum: Delegater som har interesse av prosessmodellering, vil dra nytte av å delta på dette kurset om opplæringskurs for prosessmodellering, inkludert:
 • Business og prosessanalytikere
 • Prosessdesignere og implementatorer
 • Prosjekt- og programledere
 • Alle som er involvert i forretningsendring og transformasjon.
21 timer
This course focuses on holistic, structured approaced to finding bottle necks and optimizing business processes. It is a practical workshop where participants will be given examples and later will need to solve similar cases during team exercises.
 • Using the company experience in process management in other banks / sectors to illustrate the presentation  
 • Introducing the participants to the different process methodologies (Lean, SIX Sigma) but not full of theory about those methodologies (aim of this training is not to pass the Lean or Six Sigma certifications but to get an awareness of different methodologies to see how we can use part of it in our daily activity)
 • The presentation should be oriented mostly on business issues (and not pure IT processes)
28 timer
Objective: Delegates be able to analyse big data sets, extract patterns, choose the right variable impacting the results so that a new model is forecasted with predictive results.
21 timer
Apache Hadoop is the most popular framework for processing Big Data. Hadoop provides rich and deep analytics capability, and it is making in-roads in to tradional BI analytics world. This course will introduce an analyst to the core components of Hadoop eco system and its analytics Audience Business Analysts Duration three days Format Lectures and hands on labs.
21 timer
Dette kurset er laget for alle som er ansvarlige for modelleringsprosesser i BPM N 2.0. Det fokuserer på praktiske aspekter ved all BPM N 2.0-spesifikasjon samt implementeringer av vanlige mønstre. Det er en serie med korte forelesninger etterfulgt av øvelser: delegatene vil ha et problem beskrevet på engelsk, og må lage et skikkelig diagram for hvert problem. Etter det vil diagrammene bli diskutert og vurdert av gruppen og treneren. Dette kurset fokuserer på å forstå BPM N-diagrammer, men dekker også grunnleggende del av utførelsesdelen av BPM N.
21 timer
Publikum: Business , Business , Prosjektledere, IT-fagfolk.
14 timer
Kurset dekker moderne utviklingsprinsipper og -praksis, inkludert stedet for prosjektledelse, testing og forretningsanalyse, innen Agile og tradisjonelle fossefallssammenhenger. Kurset er ment å være workshop-stil med muligheter for delegater til å stille spørsmål og utforske bruken av innholdet i det virkelige liv. Dette kurset består av en serie moduler med hver modul designet for å ta 1,5 timer, dvs. en opplæringsdag vil bestå av 4 moduler. Tiltenkte målgruppen Dette kurset er rettet mot de som ønsker å få en rask oversikt over moderne Waterfall & Agile programvareutvikling og virkningen på prosjektstyring, testing og forretningsanalyse.
14 timer
Dette kurset fokuserer på forretningsanalytikerrollen for å lykkes med Agile prosjekter. Kursdeltakerne vil lære å samarbeide med teamet, produkteier, Scrum Master samt med kunden for å lette utviklingsprosessen. Deltakerne vil gå gjennom et hånlig prosjekt som øver på vanlige scenarier.
14 timer
Dashbuilder er en åpen kildekode-applikasjon for visuelt å lage forretningsdashboards og rapporter. I denne instruktørledede, Dashbuilder , vil deltakerne lære å lage forretningsdashboards og rapporter ved å bruke Dashbuilder . Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Visuell konfigurering og personalisering av dashbord ved hjelp av dra-og-slipp
 • Lag forskjellige typer visualiseringer ved hjelp av kartbiblioteker
 • Definer interaktive rapporttabeller
 • Lag og rediger inline KPIer (Key Performance Indicators)
 • Tilpass utseendet og følelsen til metriske displayere
Publikum
 • ledere
 • analytikere
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
63 timer
This course demonstrates through hands-on practice the fundamentals and applications of software engineering, requirements engineering and testing.
21 timer
Model Based Development (MBD) is a software development methodology that enables faster, more cost-effective development of dynamic systems such as control systems, signal processing and communication systems. It relies on graphic modeling rather than the traditional text based programming. In this instructor-led, live training participants will learn how to apply MBD methodologies to reduce development costs and accelerate the time to market of their embedded software products. By the end of this training, participants will be able to
 • Select and utilize the right tools for implementing MBD.
 • Use MBD to carry out rapid development in the early stages of their embedded software project.
 • Shorten the release of their embedded software into the market.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Requirements Analysis, også kjent som Requirements Engineering, er prosessen med å identifisere brukerens forventninger til et nytt eller endret produkt eller prosjekt. Denne instruktørledede, levende opplæring (online eller på nett) er rettet mot personer som ønsker å forstå kravsanalyse og utføre kravsanalyse effektivt og nøyaktig ved hjelp av analyse teknikker for sine prosjekter. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Identifiser ulike typer krav. forstå de generelle konseptene av, og aktiviteter innenfor, krav analyse. Bli kjent med kravsanalysemetodologien. Bruk ulike kravsanalyseteknikker til deres fordel. strukturkrav for å kommunisere effektivt med arkitekter og utviklere gjennom en iterativ kravsamling prosess.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Reseptbelagte analyser er en gren av forretningsanalyse, sammen med beskrivende og prediktiv analyse. Den bruker prediktive modeller for å foreslå tiltak som skal tas for å oppnå optimale utfall, og er avhengig av optimalisering og regelbaserte teknikker som grunnlag for beslutningsprosesser. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke Matlab til å utføre reseptbelagte analyser på et sett med eksempeldata. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Forstå de viktigste konseptene og rammene som brukes i reseptbelagte analyser
 • Bruk MATLAB og verktøykassene til å skaffe, rense og utforske data
 • Bruk regelbaserte teknikker inkludert inferensmotorer, scorekort og beslutningstrær for å ta beslutninger basert på forskjellige forretningsscenarier
 • Bruk Monte Carlo-simulering for å analysere usikkerheter og sikre forsvarlige beslutninger
 • Distribuer prediktive og reseptbelagte modeller til bedriftssystemer
Publikum
 • Business
 • Driftsplanleggere
 • Funksjonelle ledere
 • BI-medlemmer ( Business Intelligence )
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Fintech viser til konvergens av finans + nye teknologier. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne få en forståelse av teknologiene, metodene og tankesettet som er nødvendig for å implementere en Fintech strategi. Denne opplæringen er rettet mot ledere som trenger å få et "stort bilde" forståelse av Fintech , bryte ned hypen og sjargongen og ta konkrete første skritt mot å ta i bruk nye teknologier som gjelder for finansiell virksomhet og tjenester. På slutten av denne treningen vil deltakerne kunne
 • Presentere levedyktige Fintech strategier for deres organisasjon.
 • Forstå og forklare viktige teknologiers rolle og funksjonalitet.
 • Utarbeide en handlingsplan for å introdusere nye teknologier på trinn for trinn.
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og case study gruppeaktiviteter
14 timer
This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
21 timer
Process mining, or Automated Business Process Discovery (ABPD), is a technique that applies algorithms to event logs for the purpose of analyzing business processes. Process mining goes beyond data storage and data analysis; it bridges data with processes and provides insights into the trends and patterns that affect process efficiency.  Format of the Course
 • The course starts with an overview of the most commonly used techniques for process mining. We discuss the various process discovery algorithms and tools used for discovering and modeling processes based on raw event data. Real-life case studies are examined and data sets are analyzed using the ProM open-source framework.
14 timer
Course Audience: Managers who want to understand BPMN diagrams, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts and anyone who is involved in analyzing and planning Business Processes using standardized, unified modelling notation. Course Goals:
 • Produce high-quality process diagrams
 • Model in the BPMN process notation
 • Capture as-is process information
 • Implement optimized process flows for people-intensive processes
 • Simplify complex process definitions and break them into more manageable pieces
14 timer
Emnet tar sikte på å undervise i den praktiske kunnskapen og lære BPM N-modelleringsferdigheter på mellom- og avansert nivå. Den ideelle deltakeren er en bedriftsanalytikertrening, som betyr at personen oppdager, identifiserer, samler og analyserer brukerkrav til systemet. - De avanserte dataprogramutviklerne og systemarkitektene som er interessert i utsiktene til å lage forretningsprosesser, system- og tilpassede drivere. Kurset tar ikke opp problemer Utførbart BPM N-nivå. Opplæring gjennomføres i mye den dominerende teknikken i form av en datamaskin (~ 90%), der vi på den ene siden oversetter virkelige forretningssituasjoner for BPD, på den annen side klare til å tolke diagrammer som vurderer deres praktiske nytte. Kurset er veldig intensivt praktisk kurs i streng forstand, opplæringen omhandlet ikke på noen måte, teoretiske betraktninger av BPM N.
7 timer
Formålet med opplæringen Supplerer kunnskap om kravteknologi, for eksempel oppnådd i kurset "Grunnleggende om kravteknikk og analyse", eller på en annen måte, med ferdighetene til å bestå eksamen for IREB CPRE Basic Certificate (IREB CPRE FL). Bestått eksamen krever behandling av spesifikt formulerte spørsmål om testeksamen. Målgruppe Mennesker som ønsker å bekrefte sin erfaring og kunnskap innen kravteknologi, bestått IREB CPRE FL-sertifikatet.

Last Updated:

Kommende Business Analysis Kurs

Helg Business Analysis kurs, kveld Business Analysis trening, Business Analysis boot camp, Business Analysis instruktørledet, Helg Business Analysis trening, Kveld Business Analysis kurs, Business Analysis coaching, Business Analysis instruktør, Business Analysis trener, Business Analysis kurs, Business Analysis klasser, Business Analysis on-site, Business Analysis private kurs, Business Analysis tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions