Kursplan

======== Dag 01 ========

Introduksjon til RDMS (Relational Database Management System)

  Oracle RDMS og språket SQL

Hvordan data lagres i en RDMS

  Tabeller, poster og kolonner

Kobler til en Oracle database

  Kommandolinje vs GUI Innlogging: server, database, legitimasjon

Dataanalyse med SQL

  Spørre databasen ved hjelp av SELECT Filtrere data med WHERE Sortere data med ORDER BY Spørre flere tabeller med Joins Gruppere data med GROUP BY Bruke aggregerte funksjoner for å utføre beregninger på resulterende data Filtrere grupper med HAVING

Introduksjon til Python

  Krasjkurs på Python syntaks

Kobler til en Oracle database

  Innlogging: server, database, legitimasjon

Dataanalyse med Python

  Spørre databasen Filtrering, bestilling og telling av data Avanserte spørringer

======== Dag 02 ========

Introduksjon til datavisualisering med TIBCO Spotfire

Koble til en Spotfire-server

  Webklient vs installert klient

Importerer data

Data Visualization

  Søylediagram Linjediagrammer Sektordiagram

Filtrering av data

Presentasjonsstrategier med TIBCO Spotfire

Oppsummering og konklusjon

Krav

 • Kjennskap til dataanalysekonsepter

Publikum

 • Business analytikere
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Related Categories