Kursplan

Introduksjon

ArcGIS Systemprogramvare

  Hva er GIS? ArcGIS versjoner Lag, attributter, funksjoner, utvalg og attributttabeller

Geospatiale og romlige data

  Vektor vs rasterdata Metadata Projeksjon og koordinatsystemer

Forberede utviklingsmiljøet

  Installere og konfigurere ArcGIS Desktop

ArcGIS og dens funksjoner

  Bruke og visualisere romlige data Identifisere funksjoner og verdier Lage utvalg Zoome og måle Bruke ShapeFile geometri Arbeidende koordinatsystemer Bruke ArcCatalog Endre metadata

Rasterdata

  Vise raster Slå sammen raster Omsampling og omklassifisering av raster Klippe et raster Trekke ut rasterverdipoeng Geo-refranse et raster

Vektordata

  Bruke ShapeFile-attributter Romlig sammenføyning med tabelldata Opprette koroplettkart

Organiser kart

  Legge til data til et kart Importere data Redigere egenskaper og symbologi

Dataoppretting

  Implementere nye datafiler Tegne nye funksjoner Plotte punkter Sammenføye data Klippe data Opprette buffere

Avslutninger og optimaliseringer

  Bruke kartoppsett Arbeide med et lokaliseringskart Lage legender Implementere målestokker og titler Eksportere og skrive ut kart

Oppsummering og konklusjon

 

----------------------------------------------------

*ArcGIS er et varemerke, servicemerke og registrert merke for Esri i USA, EU og andre internasjonale jurisdiksjoner. Esri har ikke vurdert dette kurset for fullstendighet, nøyaktighet eller kvalitet, og som sådan støtter, sponser eller tilknytter Esri ikke dette kurset.

Krav

 • En forståelse av grunnleggende romdatakonsepter.

Publikum

 • Feltøkologer
 • Bevaringsledere
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (3)

Relaterte kurs

ArcMap in ArcGIS

14 timer

ArcGIS Pro for Spatial Analysis

14 timer

ArcGIS with Python Scripting

14 timer

Python for Geographic Information System (GIS)

21 timer

Google Maps API for Developers

14 timer

Advanced Geographic Information Systems (GIS)

21 timer

QGIS for Geographic Information System

21 timer

Related Categories