Business Intelligence Opplæringskurs

Business Intelligence Opplæringskurs

Online eller på stedet, instruktørledede live Business intelligence (BI) opplæringskurs demonstrerer gjennom praktisk praksis hvordan man forstår, planlegger og implementerer BI i en organisasjon. BI-trening er tilgjengelig som "online live training" eller "onsite live training". Online live trening (også kalt "remote live training") utføres ved hjelp av et interaktivt, eksternt skrivebord . Direkteopplæring på stedet kan gjennomføres lokalt hos kundene i Norge eller i NobleProg bedriftsopplæringssentre i Norge. NobleProg – din lokale opplæringsleverandør

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Business Intelligence Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Sisense er et Business Intelligence-verktøy som gir brukervennlige løsninger for å administrere, visualisere og endre flere store datasett raskt og effektivt.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot utviklere og systemadministratorer som ønsker å lære og bruke Sisense for big data-manipulering og visualisering.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Lær de grunnleggende konseptene til Sisense og hvordan det fungerer. Lag et Sisense-dashbord for å visualisere store data og utføre datadrevne forretningsbeslutninger. Slå sammen og administrer data fra flere kilder. Bruk Sisense for rask datamanipulering og visualisering.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Tableau Server er en nettbasert databehandlingsplattform som inneholder verktøy for hosting og administrasjon av Tableau datakilder, arbeidsbøker, rapporter og instrumentbord fra et Tableau skrivebord. Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot dataarkitekter på middels til avansert nivå som ønsker å lære ferdigheter for å installere, konfigurere, administrere og vedlikeholde en Tableau server. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Ha en grundig forståelse av Tableau Server arkitektur. Forstå Tableau Server prosesser og funksjoner. Bruker Tableau Server for å automatisere oppgaver. Konfigurer og administrer Tableau Server. Oppsett Tableau Server for høy tilgjengelighet og skalerbarhet.
Formatet på kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Masse øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurs
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
AWS QuickSight er en forretningsanalysetjeneste fra Amazon. Den gir verktøy for å bygge datavisualisering, utføre ad hoc-analyser og få forretningsinnsikt fra forskjellige datakilder.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot dataanalytikere eller alle som ønsker å bruke AWS QuickSight dataanalyse og visualisering.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå de grunnleggende begrepene til AWS QuickSight. Bruk AWS QuickSight til å lage dataanalyse, rapporter og innsikt. Bruk AWS til å skape relasjoner mellom data for forbedret analyse. Lær ulike typer visualiseringer for å forstå data.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Python er det mest populære programmeringsspråket for datavitenskap og maskinlæring. SQL er det vanligste verktøyet for database management mens Tableau er et ledende forretningsintelligens og data visualisering verktøy. Kombinering SQL, Python, og Tableau gir en kraftig, end-to-end løsning for dataanalyse. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot data forskere og utviklere som ønsker å bruke og integrere SQL, Python, og Tableau for å utføre kompleks dataanalyse, behandling og visualisering. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Lag det nødvendige miljøet for å utføre dataanalyse med SQL, Python, og Tableau. Forstå de viktigste konseptene for programvareintegrasjon (data, servere, klienter, APIs, endpoints, etc.) Dette er en av de grunnleggende grunnleggende grunnleggende grunnleggende og grunnleggende grunnleggende. Utføre data forhåndsbehandling teknikker i Python. Lær hvordan du kobler Python og SQL til dataanalyse. Lag innsiktlige data visualiseringer og diagrammer med Tableau.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
21 timer
Microsoft Power BI er en business intelligence-plattform for å transformere, analysere, visualisere og presentere data. Data Analysis Expressioner (DAX) er et formelspråk som lar brukere lage tilpassede beregninger og uttrykk i Power BI for å analysere data og utlede innsikt.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot nybegynnere til mellomnivå forretningsanalytikere, dataanalytikere og utviklere som ønsker å lære det grunnleggende om DAX i Power BI.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Ha en omfattende forståelse av Data Analysis Expressioner (DAX) i Power BI. Lag tilpassede beregninger og uttrykk i Power BI for å analysere data og utlede innsikt. Lær beste fremgangsmåter for å optimalisere DAX-ytelsen.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
MicroStrategy er en business intelligence (BI)-plattform som gir verktøy for å lage visualiseringer, interaktive dashbord, automatiserte rapporter osv. Den tilbyr en pakke med utviklingsverktøy, som SDK-er, for å tilpasse og integrere MicroStrategy-analyser med andre applikasjoner.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot nybegynnere til avanserte MicroStrategy arkitekter som ønsker å utvikle skjemaer, endringsadministrasjon og bruke modelleringsverktøy for å administrere utviklingssyklusen til MicroStrategy apper.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå konseptene og arkitekturen til datavarehus fullt ut. Forstå hvordan du bruker analyser, skrivebordsobjekter og skjemaer. Bygg og vedlikehold MicroStrategy prosjekter.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Alteryx er en selvbetjent dataanalyseplattform. Den gir brukere verktøy for raskt å forberede, tilpasse og analysere data fra enhver kilde.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot datavitere og dataanalytikere som ønsker å lære å bruke hvert verktøy i utviklerverktøypaletten i Alteryx Designer.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Lær å bruke og konfigurere alle verktøyene i utviklerfanen. Design effektive arbeidsflyter i Alteryx ved hjelp av dynamiske, validerings- og testverktøy. Lær hvordan du bruker API-verktøy for å laste ned og analysere nettdata. Bruk Alteryx skriptverktøy, inkludert Python og R.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
7 timer
Microsoft Excel er verdens mest populære programvare for analyse, rapportering og strategi. Power BI er et forretningsinformasjonsverktøy for å visualisere data på driftsnivå. Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot dataanalytikere som ønsker å lære teknikker for å klargjøre data i Excel , og deretter visualisere dem i Power BI . Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Forstå prinsippene for dataanalyse, mål for dataanalyse og tilnærminger for dataanalyse.
 • Bruk DAX-formler i Power BI for komplekse beregninger.
 • Lag og bruk visualiseringer og diagrammer for bestemte analysesaker.
 • Importer med Power View for å flytte fra Excel basert Power BI til uavhengig Power BI .
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Datameer is a business intelligence and analytics platform built on Hadoop. It allows end-users to access, explore and correlate large-scale, structured, semi-structured and unstructured data in an easy-to-use fashion. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Datameer to overcome Hadoop's steep learning curve as they step through the setup and analysis of a series of big data sources. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create, curate, and interactively explore an enterprise data lake
 • Access business intelligence data warehouses, transactional databases and other analytic stores
 • Use a spreadsheet user-interface to design end-to-end data processing pipelines
 • Access pre-built functions to explore complex data relationships
 • Use drag-and-drop wizards to visualize data and create dashboards
 • Use tables, charts, graphs, and maps to analyze query results
Audience
 • Data analysts
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Utdanning er dedikert til grunnleggerne for å skape en datalagringsmiljø basert på MS SQL Server 2008. Kursdeltakeren får grunnlaget for utformingen og byggingen av en datalagring som kjører på MS SQL Server 2008. Få kunnskap om hvordan du bygger en enkel ETL-prosess basert på SSIS og deretter designe og implementere en datakube ved hjelp av SSAS. Deltakeren vil kunne administrere OLAP-databasen: opprette og slette OLAP-databasen Behandle en partisjonsendringer på nettet. Deltakeren vil få kunnskap om skripting XML / A og MDX.
35 timer
Advances in technologies and the increasing amount of information are transforming how business is conducted in many industries, including government. Government data generation and digital archiving rates are on the rise due to the rapid growth of mobile devices and applications, smart sensors and devices, cloud computing solutions, and citizen-facing portals. As digital information expands and becomes more complex, information management, processing, storage, security, and disposition become more complex as well. New capture, search, discovery, and analysis tools are helping organizations gain insights from their unstructured data. The government market is at a tipping point, realizing that information is a strategic asset, and government needs to protect, leverage, and analyze both structured and unstructured information to better serve and meet mission requirements. As government leaders strive to evolve data-driven organizations to successfully accomplish mission, they are laying the groundwork to correlate dependencies across events, people, processes, and information. High-value government solutions will be created from a mashup of the most disruptive technologies:
 • Mobile devices and applications
 • Cloud services
 • Social business technologies and networking
 • Big Data and analytics
IDC predicts that by 2020, the IT industry will reach $5 trillion, approximately $1.7 trillion larger than today, and that 80% of the industry's growth will be driven by these 3rd Platform technologies. In the long term, these technologies will be key tools for dealing with the complexity of increased digital information. Big Data is one of the intelligent industry solutions and allows government to make better decisions by taking action based on patterns revealed by analyzing large volumes of data — related and unrelated, structured and unstructured. But accomplishing these feats takes far more than simply accumulating massive quantities of data.“Making sense of thesevolumes of Big Datarequires cutting-edge tools and technologies that can analyze and extract useful knowledge from vast and diverse streams of information,” Tom Kalil and Fen Zhao of the White House Office of Science and Technology Policy wrote in a post on the OSTP Blog. The White House took a step toward helping agencies find these technologies when it established the National Big Data Research and Development Initiative in 2012. The initiative included more than $200 million to make the most of the explosion of Big Data and the tools needed to analyze it. The challenges that Big Data poses are nearly as daunting as its promise is encouraging. Storing data efficiently is one of these challenges. As always, budgets are tight, so agencies must minimize the per-megabyte price of storage and keep the data within easy access so that users can get it when they want it and how they need it. Backing up massive quantities of data heightens the challenge. Analyzing the data effectively is another major challenge. Many agencies employ commercial tools that enable them to sift through the mountains of data, spotting trends that can help them operate more efficiently. (A recent study by MeriTalk found that federal IT executives think Big Data could help agencies save more than $500 billion while also fulfilling mission objectives.). Custom-developed Big Data tools also are allowing agencies to address the need to analyze their data. For example, the Oak Ridge National Laboratory’s Computational Data Analytics Group has made its Piranha data analytics system available to other agencies. The system has helped medical researchers find a link that can alert doctors to aortic aneurysms before they strike. It’s also used for more mundane tasks, such as sifting through résumés to connect job candidates with hiring managers.
35 timer
Oversikt Communications tjenesteleverandører (CSP) står overfor press for å redusere kostnader og maksimere gjennomsnittlig inntekt per bruker (ARPU), samtidig som de sikrer en utmerket kundeopplevelse, men datavolumene fortsetter å vokse. Globalt mobildatatrafikk vil vokse ved en kombineret årlig vekstrate (CAGR) på 78 prosent i 2016, opp til 10,8 exabytes per måned. I mellomtiden genererer CSPs store volumer av data, inkludert call detail records (CDR), nettverksdata og kundedata. Selskaper som fullstendig utnytter disse dataene får en konkurransedyktig edge. Ifølge en nylig undersøkelse av The Economist Intelligence Unit, nyter selskaper som bruker data-drevet beslutningstaking en 5-6% økning i produktivitet. Likevel bruker 53% av selskapene bare halvparten av sine verdifulle data, og en fjerdedel av respondentene noterte at enorme mengder nyttige data går uoppnådd. Datavolumene er så høye at manuell analyse er umulig, og de fleste legacy programvare systemer kan’t holde opp, noe som resulterer i verdifulle data blir bortskaffet eller ignorert. Med Big Data & Analytics’ høyhastighets, skalerbare big data programvare, kan CSPs gruve alle dataene sine for bedre beslutningstaking i mindre tid. Forskjellige Big Data produkter og teknikker gir en end-to-end programvare plattform for å samle inn, forberede, analysere og presentere innsikt fra store data. Anvendelsesområder inkluderer nettverksprestasjonskontroll, svindeldeteksjon, kundekrondeteksjon og kredittrisikoanalyse. Big Data & Analytics produkter skala for å håndtere terabytes av data, men implementering av slike verktøy krever ny type cloud-basert databasesystem som Hadoop eller massiv skala parallell databehandler (KPU etc.) Dette kurset arbeider på Big Data BI for Telco dekker alle de nye nye områdene der CSP investerer for produktivitet og åpner opp nye virksomhetsinntektsstrømmer. Kurset vil gi en komplett 360-graders oversikt over Big Data BI i Telco slik at beslutningstakere og ledere kan ha en svært bred og omfattende oversikt over mulighetene for Big Data BI i Telco for produktivitet og inntekt. Kursets mål Hovedformålet med kurset er å introdusere nye Big Data forretningsintelligence teknikker i 4 sektorer av Telecom Business (Marketing/Sales, Network Operation, Financial Operation og Customer Relation Management). Studentene vil bli introdusert til å følge:
  Introduksjon til Big Data-hva er 4Vs (volum, hastighet, variasjon og sannhet) i Big Data- Generasjon, ekstraksjon og ledelse fra Telco perspektiv Hvordan Big Data analytiker skiller seg fra arvdata analytiker In-house begrunnelse av Big Data -Telco perspektiv Introduksjon til Hadoop Ecosystem- kjent med alle Hadoop verktøy som Hive, Pig, SPARC – når og hvordan de brukes til å løse Big Data problem Hvordan Big Data er utvunnet til analyse for analyse verktøy-hvor Business Analysis’s kan redusere deres smertepunkter av innsamling og analyse av data gjennom integrert Hadoop dashboard tilnærming Basisk introduksjon av Insight-analyse, visualisering-analyse og forutsigbar analyse for Telco Customer Churn analytics og Big Data-how Big Data analytics kan redusere kundens churn og kundetilfredshet i Telco-casestudier Nettverksfeil og servicefeil analyser fra nettverksmetadata og IPDR Finansiell analyse - svindel, vasking og ROI-oppskatting fra salgs- og driftsdata Kunder oppkjøp problem-Target markedsføring, kundesegmentering og cross-sales fra salgsdata Introduksjon og sammendrag av alle Big Data analytiske produkter og hvor de passer inn i Telco analytisk plass Konklusjon - hvordan å ta steg for steg tilnærming til å introdusere Big Data Business Intelligence i organisasjonen din
Target publikum
  Nettverksoperasjoner, finansielle ledere, CRM-ledere og topp IT-ledere i Telco CIO-kontoret. Business Analytikere i Telco CFO kontor ledere/analytikere Operasjonelle ledere QA ledere
35 timer
Fremskritt innen teknologier og den økende mengden informasjon transformerer hvordan rettshåndhevelse gjennomføres. Utfordringene Big Data utgjør er nesten like avskrekkende som Big Data løfte. Lagring av data er en av disse utfordringene; effektiv analyse av det er en annen. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære tankegangen til å tilnærme seg Big Data teknologier, vurdere deres innvirkning på eksisterende prosesser og policyer og implementere disse teknologiene med det formål å identifisere kriminell aktivitet og forhindre kriminalitet. Casestudier fra rettshåndhevelsesorganisasjoner rundt om i verden vil bli undersøkt for å få innsikt i deres adopsjonstilnærminger, utfordringer og resultater. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Kombiner Big Data teknologi med tradisjonelle datainnsamlingsprosesser for å fortelle en historie under en undersøkelse
 • Implementere industrielle store datalagrings- og behandlingsløsninger for dataanalyse
 • Utarbeide et forslag for adopsjon av de mest adekvate verktøy og prosesser for å muliggjøre en datadrevet tilnærming til kriminell etterforskning
Publikum
 • Spesialister innen rettshåndhevelse med teknisk bakgrunn
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
28 timer
Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) er en pakke med forretningsintelligens som gir dataintegrering, rapportering, dashboards og lastegenskaper. I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å maksimere funksjonene i Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE). Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Installer og konfigurer Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)
 • Forstå det grunnleggende i Pentaho CE-verktøy og deres funksjoner
 • Bygg rapporter ved å bruke Pentaho CE
 • Integrer tredjepartsdata i Pentaho CE
 • Arbeid med big data og analyse i Pentaho CE
Publikum
 • programmerere
 • BI-utviklere
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
Merk
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
SSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure SSAS
 • Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS
 • Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data
 • Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes 
 • Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language
 • Deploy real-world BI solutions using SSAS
Audience
 • BI (Business Intelligence) professionals
 • Data Analysts
 • Database and data warehousing professionals
 
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS.
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Lær hvordan du skaffer og transformerer data for å klargjøre interaktive dashboards Power BI er et av de mest populære Data Visualization , og et Business Intelligence Tool. Power BI er en samling av datakontakter, apper og programvaretjenester, som brukes til å hente data fra forskjellige kilder, transformere data og produsere vakre rapporter. Power BI lar deg også publisere dem for organisasjonen din, slik at du kan få tilgang til dem ved hjelp av mobiler, nettbrett osv. I denne Power BI veiledningen vil vi vise deg trinnvis tilnærming for å koble til flere datakilder, datatransformasjoner og opprette rapporter som diagrammer, tabeller, matrise, kart osv
7 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at content managers who wish to optimize and update company content with IRIS. By the end of this training, participants will be able to:
 • Improve business reports using IRISXtract.
 • Use IRISPowerscan to file documents automatically.
 • Process purchase orders, accounts payable, automate email extraction, and more with solution packages.
14 timer
Qlik Sense er en cloud-basert dataanalyse programvare for analyse og visning av data. Med Qlik Sense, vil brukere være i stand til å få innsikt ved å koble til forskjellige datakilder og skape avanserte visualiseringer. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot dataanalytikere og webutviklere som ønsker å utvikle associative modeller i Qlik Sense. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Apply Qlik Sense i datavitenskap. Bruk og navigere Qlik Sense-grensesnittet. Bygg en data-literat arbeidskraft med AI-interaksjon. Opprett et datadrevet selskap med Qlik Sense.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
QlikView er en plattform som gir organisasjoner selv-tjeneste forretningsintelligens. QlikView's rene, enkle og enkle grensesnitt gjør det mulig for brukerne å enkelt analysere data og bruke dataoppdagelser for å støtte beslutningstaking. I denne instruktørledede, live trening, vil deltakerne lære hvordan å begynne å utvikle med QlikView. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installasjon og konfigurasjon QlikView Transformere data fra ulike kilder gjennom QlikView skripting Bygg datamodeller med QlikView
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
QlikView er en plattform som gir organisasjoner selv-tjeneste forretningsintelligens. QlikView's rene, enkle og enkle grensesnitt gjør det mulig for brukerne å enkelt analysere data og bruke dataoppdagelser for å støtte beslutningstaking. I denne instruktørledede, live trening, vil deltakerne lære hvordan å begynne å utvikle med QlikView. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installasjon og konfigurasjon QlikView Transformere data fra ulike kilder gjennom QlikView skripting Bygg datamodeller med QlikView
Format av kurset
  Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Tableau hjelper folk å se og forstå data.
14 timer
Tableau hjelper folk å se og forstå data.
14 timer
Tableau helps people see and understand data.
14 timer
Tableau is a business intelligence and data visualization tool. Python is a widely used programming language which provides support for a wide variety of statistical and machine learning techniques. Tableau's data visualization power and Python's machine learning capabilities, when combined, help developers rapidly build advanced data analytics applications for various business use cases. In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine Tableau and Python to carry out advanced analytics. Integration of Tableau and Python will be done via the TabPy API. By the end of this training, participants will be able to:
 • Integrate Tableau and Python using TabPy API
 • Use the integration of Tableau and Python to analyze complex business scenarios with few lines of Python code
Audience
 • Developers
 • Data scientists
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
In this instructor-led, live training in Norge, participants will learn how to extend the capabilities of Tableau to fit the specific needs of their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Tableau (Desktop, Server, Online.)
 • Understand the fundamentals of developing with Tableau.
 • Create and publish data visualizations and interactions with Tableau.
 • Use Tableau's developer tools and APIs to customize and extend the capabilities of Tableau for their organization.
14 timer
Dette er et nybegynnerkurs for Tableau brukere; den er beregnet på alle som ønsker å jobbe med data og er designet for å hjelpe deg med å bruke hovedfunksjonene i Tableau . I løpet av kurset vil du kunne:
 • Koble til dataene dine.
 • Rediger og lagre en datakilde.
 • Forstå Tableau terminologien.
 • Bruk Tableau grensesnittet / paradigmet for å effektivt lage kraftige visualiseringer.
 • Lag grunnleggende beregninger inkludert grunnleggende aritmetiske beregninger, tilpassede aggregeringer og forholdstall, dato matematikk og kjapp tabellberegninger.
 • Representere dataene dine ved hjelp av følgende visualiseringstyper:
  • Kryss faner
  • Geografiske kart
  • Varmekart
  • Trekart
  • Kakediagrammer og stolpediagrammer
  • Dobbeltakse og kombinerte diagrammer med forskjellige merketyper
  • Uthev tabeller
  • Sprede tomter
 • Bygg dashbord for å dele visualiseringer.
14 timer
Tableau helps people see and understand data.
14 timer
R er et programmeringsspråk og programvaremiljø for statistisk datamaskin. Sammen med R og Tableau, kan brukerne implementere de analytiske funksjonene til R med Tableau visualiseringer for effektiv dataanalyse. Denne instruktørledede, live opplæring (online eller på nett) er rettet mot data forskere som ønsker å program i R for Tableau. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Implementere Tableau analyser med R. Call R algoritmer i Tableau for å automatisere databehandling. Strukturering og visualisering av R-funksjoner i Tableau. Gjør data-drivende beslutninger for forretningsoperasjoner.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
28 timer
Tableau er en forretningsintelligens og data visualisering programvare. Tableau tilbyr et bredt spekter av utviklerverktøy og APIs for integrering, tilpasning, automatisering og utvidelse av Tableau funksjoner for organisasjonsspesifikke behov. Denne instruktørledede, live-trening (online eller på nett) er rettet mot dataanalytikere og dataforskere som ønsker å søke, analysere og visualisere data ved hjelp av Tableau. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Koble til dine data. Rediger og lagre en datakilde. Forstå terminologien [ 0 ] Bruk Tableau grensesnitt / paradigme for å effektivt skape kraftige visualiseringer. Skap beregninger inkludert aritmetiske beregninger, tilpassede aggregasjoner og rasjoner, dato matematikk, og tabell beregninger. Representere dataene dine ved hjelp av forskjellige visualiseringstyper. Bygg dashboards for å dele visualiseringer.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
28 timer
Tableau Server er en bedriftsskala forretningsintelligens og data visualisering plattform. Det gjør det mulig for brukere å analysere og generere rapporter og visualiseringer på store mengder data for å få verdifull forretningsinnsikt. Denne instruktørledede, live-trening (online eller på nett) er rettet mot systemadministratorer som ønsker å sette opp og administrere Tableau Server. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Tableau Server. Sett inn brukere, roller og tillatelser for å få et team opp og kjøre. Access ulike datakilder, forvaltning av innhold og tilgang til innholdet av brukere. Automatisk administrative oppgaver, inkludert overvåking og loggstyring. Deploying Tableau Server til kluster.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.

Last Updated:

Helg Business Intelligence kurs, kveld Business Intelligence trening, Business Intelligence boot camp, Business Intelligence instruktørledet, Helg Business Intelligence trening, Kveld Business Intelligence kurs, Business Intelligence coaching, Business Intelligence instruktør, Business Intelligence trener, Business Intelligence kurs, Business Intelligence klasser, Business Intelligence on-site, Business Intelligence private kurs, Business Intelligence tomannshånd trening

Kursrabatter

No course discounts for now.

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions