BPM Opplæringskurs

BPM Opplæringskurs

Local, instructorled live BPM (Business Process Management) training courses demonstrate through handson practice how to understand, plan and implement BPM within an organization Our BPM courses include theory, case study discussions and practical application of the concepts learned in a live lab environment, all aimed at helping participants increase the operational efficiency of their organizations

BPM training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider

.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

BPM (Business Process Management) Underkategorier

Business Process Management (BPM) Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Oversikt
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
28 timer
Oversikt
Business Process Model and Notation ( BPM N), Decision Model and Notation ( DMN ) og Case Management Model and Notation ( CMMN ) er tre Object Management Group ( OMG ) standarder for prosesser, avgjørelser og case modellering. Dette kurset gir en introduksjon til dem alle og informerer når skal vi bruke hvilke.
21 timer
Oversikt
Dette kurset er forberedt for folk som er involvert i å administrere bedriftens kunnskapsformue (regler, prosess) som systemadministratorer, systemintegratorer, applikasjonsserveradministratorer osv. ... Vi bruker den nyeste stabile samfunnsversjonen av Drools å kjøre dette kurset, men eldre versjoner er også mulig hvis avtalt før bestilling.
21 timer
Oversikt
The course will cover how to:

- Select, organise and implement a business re-engineering project
- Achieve competitive advantage by capitalising on technology and the use of UML tools
- Maximise customer satisfaction by matching process design to customer needs
- Identify typical symptoms of business process dysfunction
- Redesign workflow and structure successfully within the business
- Ensure the best practice through the application of business patterns
7 timer
Oversikt
Dette kurset er rettet mot bedriftsarkitekter, forretnings- og systemanalytikere og ledere som ønsker å bruke forretningsregler på deres løsning. Med Drools kan du skrive forretningsreglene dine ved å bruke nesten naturlig språk, og dermed redusere gapet mellom virksomhet og IT.
21 timer
Oversikt
Dette 3-dagers kurset tar sikte på å introdusere Drools 6 for utviklere. Dette kurset dekker ikke sikringsintegrasjon, ytelse eller andre komplekse emner.
21 timer
Oversikt
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to Business Analysts responsible for writing tests and rules.

This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
21 timer
Oversikt
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to developers.This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.
14 timer
Oversikt
Dette kurset introduserer studenten for Python språket. Etter fullføring av denne klassen vil studenten kunne skrive ikke trivielle Python programmer som omhandler et bredt utvalg av fagdomener. Temaene inkluderer språkkomponenter, arbeid med en profesjonell IDE, kontrollflytskonstruksjoner, strenger, I / O, samlinger, klasser, moduler og vanlige uttrykk. Kurset er supplert med mange praktiske laboratorier, løsninger og kodeeksempler.

Etter fullført emne vil studentene kunne demonstrere kunnskap og forståelse av Python Security Principles.
21 timer
Oversikt
Dette 3-dagers kurset tar sikte på å introdusere Drools 6 til Business ansvarlige for å skrive tester og regler.

Dette kurset fokuserer på å lage ren logikk. Analytikere etter dette kurset kan skrive tester og logikk som deretter kan integreres videre av utviklere med forretningsapplikasjoner.
21 timer
Oversikt
This course focuses on holistic, structured approaced to finding bottle necks and optimizing business processes.

It is a practical workshop where participants will be given examples and later will need to solve similar cases during team exercises.

- Using the company experience in process management in other banks / sectors to illustrate the presentation
- Introducing the participants to the different process methodologies (Lean, SIX Sigma) but not full of theory about those methodologies (aim of this training is not to pass the Lean or Six Sigma certifications but to get an awareness of different methodologies to see how we can use part of it in our daily activity)
- The presentation should be oriented mostly on business issues (and not pure IT processes)
28 timer
Oversikt
Infinispan is a distributed cache and key-value NoSQL data store software developed by Red Hat.
14 timer
Oversikt
JBoss Application Server (JBoss AS) is an open-source, Java application server developed by JBoss, a division of Red Hat Inc.
14 timer
Oversikt
Whereas BPM is used to model repeatable processes based on clearly defined workflows, Case Management is a technique to represent non-repeatable processes. Unlike BPM, which focuses on process and process optimization, Case Management focuses on data: the capturing, presentation, and modification of data inputs and outputs to assist managers in making better decisions on the fly. JBPM v7 brings together these two disciplines into a single software suite.

In this instructor-led training, participants will learn how to create and manage Cases in JBPM v7 by engaging in live, practical, hands-on exercises and discussions.

By the end of this training, participants will have a firm understanding of when to use Case Management to optimize processes, and will be equipped with the necessary practice to set up, configure, and manage a Case Management system based on JBPM within their own organization.

Audience

- Developers
- Process designers
- Process analyst
- Persons in charge of or interested in process optimization within their organization

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
Dette kurset bruker en praktisk tilnærming til undervisning i OptaPlanner . Den gir deltakerne verktøyene som trengs for å utføre de grunnleggende funksjonene til dette verktøyet.
14 timer
Oversikt
j BPM er en Business Process Management Suite ( BPM S) skrevet i Java . Drools er en BRMS ( Business Rules Management Suite). Integrering av begge forbedrer forretningslogikken, noe som resulterer i optimal spesifikasjon.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere og forretningsanalytikere som ønsker å sette opp j BPM til en applikasjon.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Utveksle domenemodeller og diagrammer mellom forskjellige verktøy
- Standardiser en bro for å gap prosessen mellom design og prosessimplementering
- Standardiser en forretningsprosessmodell og notasjon

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
OpenRules er en åpen kildekode Business Rules og beslutnings Management System som gjør at fageksperter og programvareutviklere å lage, teste, utføre og vedlikeholde enterprise-klassen beslutnings applikasjoner.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære hvordan de konfigurerer sitt eget beslutningsstyringssystem ved hjelp av et sett med pakket komponenter sammen med tilgjengelig programvare som ikke er tilgjengelig.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Påfør en standard metodikk og verktøysett for å skape en enterprise-nivå Business Rules Repository.
- Integrer OpenRules med lett tilgjengelig programvare som Excel , Go ogle Docs og Eclipse.
- Lag samarbeidsflyter som er tilgjengelige for både Business og teknisk analytikere
- Lag en beslutningsapplikasjon som forretningsfolk kan eie og administrere selv

Publikum

- Business

Kursets format

- Delforedrag, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk praksis i et levende laboratoriemiljø.

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- Hvis du vil lære mer om OpenRules , kan du gå til: http://openrules.com/
14 timer
Oversikt
Smart Contracts are used to encode and encapsulate the rules for automatically initiating and processing transactions on the Blockchain.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use IBM Operational Decision Manager (ODM) with Hyperledger Composer to implement the business logic of a Smart Contract using business rules.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use ODM's rule engine together with Blockchain to "unbury" rules from the codebase of a Blockchain application
- Set up a system to allow specialist such as accountants, auditors, lawyers, and analysts to define the rules of exchange for themselves
- Use Decision Center as a platform to collaboratively govern rules
- Use ODM's rule engine to update, test and deploy rules without touching the code of the Smart Contract
- Deploy the IBM ODM Rule Execution Server
- Integrate IBM ODM with Hyperledger Composer running on Hyperledger Fabric

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Dette kurset lærer hvordan du utformer og utfører beslutninger i regler med OMG DMN (Decision Model and Notation) standard.
21 timer
Oversikt
Kodingsgrensesnitt som lar brukere enkelt få det de vil er vanskelig. Dette kurset guider deg hvordan du kan lage effektiv brukergrensesnitt med de nyeste teknologiene og bibliotekene.

Den introduserer ideen om koding av logikk i Nools (for det meste Nools og PHP regler) for å gjøre det enklere å modifisere og teste. Etter det viser kursene en måte å integrere logikken på forenden av nettstedet ved å bruke Java Script. Logikk kodet på denne måten kan gjenbrukes på backend.
14 timer
Oversikt
Objective:

This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
21 timer
Oversikt
IBM ODM (a.k.a. WebSphere Operational Decision Manager) is a Business Rule Management System (BRMS). It consists of a central repository and automation engine that allow for the creation, management, testing and governance of business rules and events. Rules and events are stored in the central repository where they can be accessed and modified by individuals and software without the need to rebuild any software.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create, manage and execute business rules as well as how to deploy and manage an instance of IBM ODM Decision Management in a live environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage ODM components, including IBM Decision Center and IBM Decision Server
- Manage and execute business rules and events
- Reduce the testing cycle by enabling other software applications to detect and pick up changes to rules
- Combine decision making and change detection tools to facilitate adaptation, auditing, tracing and testing
- Separate business rules from business applications for greater flexibility
- Build easy-to-maintain business rule client applications
- Use Event Designer to build business event projects
- Deploy and test business event applications
- Build a customized dashboard for monitoring business events
- Enable collaboration among architects, developers and administrators for developing and maintaining decision services
- Enable business analysts, policy managers and rule authors develop and maintain an application's decision logic

Audience

- Developers
- Project managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
Oversikt
BPM N ( Business og notasjon) og DMN (Decision modell og notasjon) er to
Object Management Group ( OMG ) standarder for prosessmodellering og beslutningstaking. Denne opplæringen gir en introduksjon til disse standardene og hvordan de skal brukes.
35 timer
Oversikt
This course is created for people who have no previous experience in probability and statistics.
7 timer
Oversikt
Signavio Process Manager is an application for modeling and simulating business processes. Its collaboration capabilities allow stakeholders to share and comment on process models and diagrams.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to manage business processes using Signavio.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use drag-and-drop to create consistent, readable models that map an organization’s operations
- Collaboratively document, optimize, and simulate business processes
- Use Signavio to help ensure process compliance
- Use Signavio to optimize business performance

Audience

- Process designers
- Process analyst
- Persons in charge of or interested in process optimization within their organization

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
This course will give you a broad overview of all the major BPEL initiatives in the current market.

You will have an insight into the possibilities of this exciting technology.

By the end of the course you should be able to:

- Understand the key concepts of the BPEL 1.1 specification
- Be able to Learn the syntax and semantics of BPEL
- Understanding the relationship between BPEL and WSDL
- Gaining experience using BPEL by building a complex application
- Understanding which BPEL constructs are most appropriate
- Learn the best practices for developing using BizTalk or Oracle JDeveloper
35 timer
Oversikt
Det er et kurs som posisjonerer seg midt i administrasjon og informasjonsteknologi, og som inneholder verktøy og teknikker for å designe, implementere, kontrollere og analysere operative Business - Dette involverer vanligvis enkeltpersoner, organisasjoner og programvare.
Dette kurset inneholder praktiske oppgaver, deltakerne vil bli introdusert for temaer i teorikursene og disse vil bli ledsaget av praktiske øvelser.

Hva vil du lære?
1. Grunnleggende om BPM
2. BPM implementeringsstrategier
3. Prosessmodellering, analyse og design
4. Go vernance og forretningsstrategier
5. Modellering av en prosess med BPM N
6. Business
14 timer
Oversikt
Audience:

Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.

Course Goals:

- How to increase productivity and effectiveness
- How to increase business process compliance and governance
- How to make a business process more agile and enable it for a change
- How to increase ability to scale best practices across a changing organization
- How to improve communication, cooperation, coordination between teams
- How to improve visibility of process pipeline
- How to make operational forecasts more accurate
- How to increase process throughput
- How to minimize cost of inputs by leading the process actors through the process, and reduce high quality, expensive staff
- How to make new hire ramp-up faster, by making new hires following the business process documentation
28 timer
Oversikt
Audience:

Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.
21 timer
Oversikt
Denne BPM opplæringen vil lære deg hvordan du automatiserer og administrerer et bredt spekter av forretningsarbeidsflyter. Vi vil undersøke automatiseringstrinnene i en typisk prosess der arbeidselementer overføres fra en deltaker til en annen for handling, i henhold til et sett med forretningsregler. Du vil få førstehåndsveiledning om automatisert overvåking av beste praksis, så vel som tips og triks for effektiv styringspraksis.

Etter endt kurs vil du kunne:

- Forstå de viktigste begrepene og begrepene i BPM
- Bruk viktige metoder og teknikker for implementering av BPM
- Definer de forskjellige teknologiene som støtter BPM
- Lær å skille mellom prosess- og regleringskrav
- Kartlegge skriftlige forretningssaker i prosessområder og regelsett
- Forstå variasjoner i strategier mellom regelsentriske og prosessentriske tilnærminger
- Utvikle forretningsintelligens fra prosessbeskrivelse og regelsett

Kommende Business Process Management (BPM) Kurs

Helg Business Process Management kurs, kveld Business Process Management (BPM) trening, Business Process Management boot camp, BPM instruktørledet, Helg Business Process Management (BPM) trening, Kveld Business Process Management kurs, BPM coaching, BPM instruktør, Business Process Management (BPM) trener, BPM kurs, BPM (Business Process Management) klasser, Business Process Management on-site, BPM (Business Process Management) private kurs, BPM tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions