Kursplan

UML

    Diagrammer for forretningsbruk UML aktivitetsdiagrammer som viser brukstilfeller Business Entities definisjoner avbildet med klassediagrammer Kartlegg modellen til systembrukstilfeller

BPMN

    BPMN modelleringsteknikker BPMN modelleringsformoversikt Swimlane generering og visning BPMN tekstobjekter, dataobjekter, merknader og attribusjoner Grunnleggende prosessoptimalisering Beste praksis for prosessdesign

Krav

Grunnleggende UML kunnskap og litt erfaring med Business Process Management vil være fordelaktig.

 14 timer

Antall deltakere


Price per participant

Testimonials (5)

Upcoming Courses

Related Categories