Business Rules Opplæringskurs

Business Rules Opplæringskurs

Local, instructorled live Business Rules training courses demonstrate through interactive discussion and handson practice how to use business rules to assert business structure or to control business behavior

Business Rules training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Business Rules Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
35 timer
This course is created for people who have no previous experience in probability and statistics.
56 timer
Publikum
  Systemarkitekt
I denne instruktørledede opplæringen vil deltakerne lære:
  Hvordan utvikle forretningsapplikasjoner på Pega Platform. Pega's regelbasert arkitektur for å sette opp prosessstrømmer, UI-skjermer, automatiserte beslutninger, og egenskaper. Hvordan modellere virkelige forretningsprosesser. Hvordan forbedre design av forretningsapplikasjonen. Hvordan konfigurere tilfelle og tilfelle behandling oppførsel. Hvordan automatisere beslutningstaking i løpet av en søknad Hvordan administrere referansedata for å tillate applikasjoner å tilpasse seg endrende forretningsforhold.
21 timer
IBM ODM (a.k.a. WebSphere Operational Decision Manager) is a Business Rule Management System (BRMS). It consists of a central repository and automation engine that allow for the creation, management, testing and governance of business rules and events. Rules and events are stored in the central repository where they can be accessed and modified by individuals and software without the need to rebuild any software. In this instructor-led, live training, participants will learn how to create, manage and execute business rules as well as how to deploy and manage an instance of IBM ODM Decision Management in a live environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Manage ODM components, including IBM Decision Center and IBM Decision Server
 • Manage and execute business rules and events
 • Reduce the testing cycle by enabling other software applications to detect and pick up changes to rules
 • Combine decision making and change detection tools to facilitate adaptation, auditing, tracing and testing
 • Separate business rules from business applications for greater flexibility
 • Build easy-to-maintain business rule client applications
 • Use Event Designer to build business event projects
 • Deploy and test business event applications
 • Build a customized dashboard for monitoring business events
 • Enable collaboration among architects, developers and administrators for developing and maintaining decision services
 • Enable business analysts, policy managers and rule authors develop and maintain an application's decision logic
Audience
 • Developers
 • Project managers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Smart Contracts are used to encode and encapsulate the rules for automatically initiating and processing transactions on the Blockchain. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use IBM Operational Decision Manager (ODM) with Hyperledger Composer to implement the business logic of a Smart Contract using business rules. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use ODM's rule engine together with Blockchain to "unbury" rules from the codebase of a Blockchain application
 • Set up a system to allow specialist such as accountants, auditors, lawyers, and analysts to define the rules of exchange for themselves
 • Use Decision Center as a platform to collaboratively govern rules
 • Use ODM's rule engine to update, test and deploy rules without touching the code of the Smart Contract
 • Deploy the IBM ODM Rule Execution Server
 • Integrate IBM ODM with Hyperledger Composer running on Hyperledger Fabric
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
Dette kurset er rettet mot bedriftsarkitekter, forretnings- og systemanalytikere og ledere som ønsker å bruke forretningsregler på deres løsning. Med Drools kan du skrive forretningsreglene dine ved å bruke nesten naturlig språk, og dermed redusere gapet mellom virksomhet og IT.
21 timer
Dette 3-dagers kurset tar sikte på å introdusere Drools 6 for utviklere. Dette kurset dekker ikke sikringsintegrasjon, ytelse eller andre komplekse emner.
21 timer
Dette kurset er forberedt for folk som er involvert i å administrere bedriftens kunnskapsformue (regler, prosess) som systemadministratorer, systemintegratorer, applikasjonsserveradministratorer osv. ... Vi bruker den nyeste stabile samfunnsversjonen av Drools å kjøre dette kurset, men eldre versjoner er også mulig hvis avtalt før bestilling.
21 timer
Dette kurset bruker en praktisk tilnærming til undervisning i OptaPlanner . Den gir deltakerne verktøyene som trengs for å utføre de grunnleggende funksjonene til dette verktøyet.
21 timer
Dette 3-dagers kurset tar sikte på å introdusere Drools 6 til Business ansvarlige for å skrive tester og regler. Dette kurset fokuserer på å lage ren logikk. Analytikere etter dette kurset kan skrive tester og logikk som deretter kan integreres videre av utviklere med forretningsapplikasjoner.
21 timer
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to Business Analysts responsible for writing tests and rules. This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
21 timer
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to developers.This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.
14 timer
j BPM er en Business Process Management Suite ( BPM S) skrevet i Java . Drools er en BRMS ( Business Rules Management Suite). Integrering av begge forbedrer forretningslogikken, noe som resulterer i optimal spesifikasjon. Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere og forretningsanalytikere som ønsker å sette opp j BPM til en applikasjon. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Utveksle domenemodeller og diagrammer mellom forskjellige verktøy
 • Standardiser en bro for å gap prosessen mellom design og prosessimplementering
 • Standardiser en forretningsprosessmodell og notasjon
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
JBoss Application Server (JBoss AS) is an open-source, Java application server developed by JBoss, a division of Red Hat Inc.
28 timer
Infinispan is a distributed cache and key-value NoSQL data store software developed by Red Hat.
21 timer
Kodingsgrensesnitt som lar brukere enkelt få det de vil er vanskelig. Dette kurset guider deg hvordan du kan lage effektiv brukergrensesnitt med de nyeste teknologiene og bibliotekene. Den introduserer ideen om koding av logikk i Nools (for det meste Nools og PHP regler) for å gjøre det enklere å modifisere og teste. Etter det viser kursene en måte å integrere logikken på forenden av nettstedet ved å bruke Java Script. Logikk kodet på denne måten kan gjenbrukes på backend.
14 timer
Dette kurset lærer hvordan du utformer og utfører beslutninger i regler med OMG DMN (Decision Model and Notation) standard.
28 timer
Business Process Model and Notation ( BPM N), Decision Model and Notation ( DMN ) og Case Management Model and Notation ( CMMN ) er tre Object Management Group ( OMG ) standarder for prosesser, avgjørelser og case modellering. Dette kurset gir en introduksjon til dem alle og informerer når skal vi bruke hvilke.
28 timer
BPM N ( Business og notasjon) og DMN (Decision modell og notasjon) er to
Object Management Group ( OMG ) standarder for prosessmodellering og beslutningstaking. Denne opplæringen gir en introduksjon til disse standardene og hvordan de skal brukes.
14 timer
OpenRules is an open source Business Rules and Decision Management System that allows subject matter experts and software developers to create, test, execute, and maintain enterprise-class decision making applications. In this instructor-led, live training, participants will learn how to configure their own decision management system using a set of packaged components together with available off-the-shelf software. By the end of this training, participants will be able to:
 • Apply a standard methodology and toolset to create an enterprise-level Business Rules Repository. 
 • Integrate OpenRules with readily available software such as Excel, Google Docs and Eclipse.
 • Create cooperative workflows that are accessible to both Business and Technical Analysts
 • Create a decision making application that business people can own and manage themselves
Audience
 • Business Analysts
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
 • To learn more about OpenRules, please visit: https://openrules.com/
14 timer
Rule Learner er hovedkomponenten i OpenRules Business Rules Management Systemet. Den brukes til å generere forretningsregler basert på eksisterende data. I denne instruktørledede, live opplæring (onsitt eller fjern), vil deltakerne lære hvordan man bruker Rule Learner for å generere regler ved å kombinere maskinlæring og forretningsregler teknologier og teknikker. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Ekstrakt mønstre og klassifisering fra store datasett Kombinerer ulike programvarekomponenter og teknikker for å generere forretningsregler Lagre, administrere og optimalisere forretningsregler i en regelrepository
Publikum
  Utviklere Data forskere Systemarkitekt
Format av kurset
  Del leksjon, del diskusjon, øvelser og tung praksis i en live-lab-miljø.
Notat
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere. For å lære mer om Rules Learner, vennligst besøk: http://openrules.com/rulelearner.htm
14 timer
Skope-rules er en Python maskinlæring modul bygget på toppen av scikit-learn. I denne instruktørledede, live-trening (onsitt eller fjern), vil deltakerne lære hvordan å bruke Python skope-regler for å automatisk generere regler basert på eksisterende datasett. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Bruk skopreglene for å trekke reglene ut av tilgjengelige data. Bruk omfangsregler for å utføre klassifisering, spesielt nyttig i overvåket anomalideteksjon, eller ubalanse klassifisering. Generere regler for klassifisering av nye innkommende data. Gode regler for å løse virkelige problemer i svindeldeteksjon, forutsigbar vedlikehold, intrusjonsdeteksjon, forsikring søknadsgodkjenninger, etc.
Format av kurset
  Del leksjon, del diskusjon, øvelser og tung praksis i en live-lab-miljø.
Notat
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere. For å lære mer om skope-regler, vennligst besøk: https://github.com/scikit-learn-contrib/skope-rules
14 timer
Dette kurset introduserer studenten for Python språket. Etter fullføring av denne klassen vil studenten kunne skrive ikke trivielle Python programmer som omhandler et bredt utvalg av fagdomener. Temaene inkluderer språkkomponenter, arbeid med en profesjonell IDE, kontrollflytskonstruksjoner, strenger, I / O, samlinger, klasser, moduler og vanlige uttrykk. Kurset er supplert med mange praktiske laboratorier, løsninger og kodeeksempler. Etter fullført emne vil studentene kunne demonstrere kunnskap og forståelse av Python Security Principles.
21 timer
Dette kurset er rettet mot bedriftsarkitekter, forretnings- og systemanalytikere, tekniske ledere og utviklere som ønsker å bruke forretningsregler på sine løsninger. Dette kurset inneholder mange enkle praktiske øvelser der deltakerne lager arbeidsregler. Vennligst referer til våre andre kurs hvis du bare trenger en oversikt over Drools . Dette kurset blir vanligvis levert på den nyeste stabile versjonen av Drools og j BPM , men i tilfelle av en skreddersydd kurs, kan den skreddersys til en spesifikk versjon.

Last Updated:

Kommende Business Rules Kurs

Helg Business Rules kurs, kveld Business Rules trening, Business Rules boot camp, Business Rules instruktørledet, Helg Business Rules trening, Kveld Business Rules kurs, Business Rules coaching, Business Rules instruktør, Business Rules trener, Business Rules kurs, Business Rules klasser, Business Rules on-site, Business Rules private kurs, Business Rules tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions