Kursplan

    Python objekttyper Numeriske typer Strenger Lister og ordbøker Python setninger Tildelinger, uttrykk og utskrifter If-tester og syntaksregler Gjentakelsessetninger Funksjoner Moduler

Krav

Grunnleggende om alle programmeringsspråk Grunnleggende informasjonssikkerhet

 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Relaterte kurs

Data Analysis with Python, Pandas and Numpy

14 timer

Accelerating Python Pandas Workflows with Modin

14 timer

Machine Learning with Python and Pandas

14 timer

Scaling Data Analysis with Python and Dask

14 timer

FARM (FastAPI, React, and MongoDB) Full Stack Development

14 timer

Developing APIs with Python and FastAPI

14 timer

Scientific Computing with Python SciPy

7 timer

Game Development with PyGame

7 timer

Web application development with Flask

14 timer

Advanced Flask

14 timer

Build REST APIs with Python and Flask

14 timer

GUI Programming with Python and Tkinter

14 timer

Kivy: Building Android Apps with Python

7 timer

GUI Programming with Python and PyQt

21 timer

Web Development with Web2Py

28 timer

Related Categories