BPMN Opplæringskurs

BPMN Opplæringskurs

Local, instructorled live BPMN (Business Process Model and Notation) training courses demonstrate through discussion and handson practice how to understand, plan, implement BPMN software and practices within an organization NobleProg is a contributor to OMG BPMN certification programme (OCEB 2)

BPMN training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

BPMN (Business Process Model and Notation) Underkategorier

Business Process Model and Notation (BPMN) Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Oversikt
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
28 timer
Oversikt
Business Process Model and Notation ( BPM N), Decision Model and Notation ( DMN ) og Case Management Model and Notation ( CMMN ) er tre Object Management Group ( OMG ) standarder for prosesser, avgjørelser og case modellering. Dette kurset gir en introduksjon til dem alle og informerer når skal vi bruke hvilke.
35 timer
Oversikt
Det er et kurs som posisjonerer seg midt i administrasjon og informasjonsteknologi, og som inneholder verktøy og teknikker for å designe, implementere, kontrollere og analysere operative Business - Dette involverer vanligvis enkeltpersoner, organisasjoner og programvare.
Dette kurset inneholder praktiske oppgaver, deltakerne vil bli introdusert for temaer i teorikursene og disse vil bli ledsaget av praktiske øvelser.

Hva vil du lære?
1. Grunnleggende om BPM
2. BPM implementeringsstrategier
3. Prosessmodellering, analyse og design
4. Go vernance og forretningsstrategier
5. Modellering av en prosess med BPM N
6. Business
28 timer
Oversikt
Audience:

Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.
21 timer
Oversikt
Dette kurset er laget for alle som er ansvarlige for modelleringsprosesser i BPM N 2.0.

Det fokuserer på praktiske aspekter ved all BPM N 2.0-spesifikasjon samt implementeringer av vanlige mønstre.

Det er en serie med korte forelesninger etterfulgt av øvelser: delegatene vil ha et problem beskrevet på engelsk, og må lage et skikkelig diagram for hvert problem. Etter det vil diagrammene bli diskutert og vurdert av gruppen og treneren.

Dette kurset fokuserer på å forstå BPM N-diagrammer, men dekker også grunnleggende del av utførelsesdelen av BPM N.
14 timer
Oversikt
Publikum:

Delegater som har interesse av prosessmodellering, vil dra nytte av å delta på dette kurset om opplæringskurs for prosessmodellering, inkludert:

- Business og prosessanalytikere
- Prosessdesignere og implementatorer
- Prosjekt- og programledere
- Alle som er involvert i forretningsendring og transformasjon.
14 timer
Oversikt
Objective:

This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
21 timer
Oversikt
This course has been created for people who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects.It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice using Camunda Modeler.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
28 timer
Oversikt
BPM N ( Business og notasjon) og DMN (Decision modell og notasjon) er to
Object Management Group ( OMG ) standarder for prosessmodellering og beslutningstaking. Denne opplæringen gir en introduksjon til disse standardene og hvordan de skal brukes.
7 timer
Oversikt
Bonita BPM er en åpen kildekode for forretningsprosessstyring og arbeidsflyt som består av tre hovedkomponenter: Bonita Studio, Bonita BPM Engine og Bonita Portal. Bonita brukes ofte i prosjekter som krever kompliserte arbeidsflyter som Supply Chain Management , e- Go Vernment, Human Resources og Contract management.

Kursets format

- Det legges vekt på praktisk praksis.
- Konsepter skal læres gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.
28 timer
Oversikt
This course is created for people who will be responsible for executing process with Activity.
14 timer
Oversikt
ProcessMaker is an Open Source BPM software application. It is a light weight, fully web based tool written in PHP, which can compete with expensive enterprise solutions.

This course presents you with how to implement process management using ProcessMaker, focusing on how to create a process definition, define roles, groups and users, and start a process from an external application.
21 timer
Oversikt
Process mining, eller Automated Business Process Discovery (ABPD), er en teknikk som bruker algoritmer til hendelseslogger for å analysere forretningsprosesser. Prosessbryting går utover datalagring og dataanalyse; den broer mellom data med prosesser og gir innsikt i trender og mønstre som påvirker prosesseffektiviteten.

Kursets format

- Kurset starter med en oversikt over de mest brukte teknikkene for prosess gruvedrift. Vi diskuterer de forskjellige prosessoppdagelsesalgoritmer og verktøy som brukes for å oppdage og modellere prosesser basert på rå hendelsesdata. Real-case case-studier blir undersøkt og datasett blir analysert ved hjelp av ProM open source framework.
35 timer
Oversikt
Publikum

Dette kurset forbereder deltakerne til å utføre forretningsprosesser med BPM N. Det dekker grafisk representasjon så vel som ofte brukte attributter for BPM N 2-elementene.

Teknologi

Dette kurset er ikke plattformspesifikt, bare elementer og attributter dekket av OMG spesifikasjonen er dekket. Som standard bruker den j BPM , men alle andre verktøy kan brukes så lenge verktøyet støtter BPM N 2.0.

Klasseformat

Deltakerne vil følge et eksempel bruke tilfeller fulgt av praktiske øvelser, slik at de kan utføre prosessen sin.
14 timer
Oversikt
This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
14 timer
Oversikt
The course aims at teaching the practical knowledge of BPMN modeling and learning basic skills.

The ideal student is a person who analyzes and documents the processes as a model, which is a business user IT system or business analyst collaborating with business people within a certain organizational function.

The training is conducted by a moderated discussion (40%) and computer workshop (60%). Part of the laboratory is to translate business situations described BPMN diagram

The course is a very intensive practical course in the strict sense, the training does not deal with in any way, the theoretical considerations of BPMN.
14 timer
Oversikt
Emnet tar sikte på å undervise i den praktiske kunnskapen og lære BPM N-modelleringsferdigheter på mellom- og avansert nivå.

Den ideelle deltakeren er en bedriftsanalytikertrening, som betyr at personen oppdager, identifiserer, samler og analyserer brukerkrav til systemet. - De avanserte dataprogramutviklerne og systemarkitektene som er interessert i utsiktene til å lage forretningsprosesser, system- og tilpassede drivere.

Kurset tar ikke opp problemer Utførbart BPM N-nivå.

Opplæring gjennomføres i mye den dominerende teknikken i form av en datamaskin (~ 90%), der vi på den ene siden oversetter virkelige forretningssituasjoner for BPD, på den annen side klare til å tolke diagrammer som vurderer deres praktiske nytte.

Kurset er veldig intensivt praktisk kurs i streng forstand, opplæringen omhandlet ikke på noen måte, teoretiske betraktninger av BPM N.
14 timer
Oversikt
Course Audience:

Managers who want to understand BPMN diagrams, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts and anyone who is involved in analyzing and planning Business Processes using standardized, unified modelling notation.

Course Goals:

- Produce high-quality process diagrams
- Model in the BPMN process notation
- Capture as-is process information
- Implement optimized process flows for people-intensive processes
- Simplify complex process definitions and break them into more manageable pieces
14 timer
Oversikt
Although SOA is not specific to BPM software, there are a number of natural synergies between BPM and SOA. Perhaps most obvious of these is the separation of business process management as an independent function, allowing processes to be designed independently of any single application and leveraged as shared business logic.
28 timer
Oversikt
Dette kurset er laget for ledere, forretningsanalytikere, prosessdesignere, utviklere og fageksperter som ønsker å kunne designe, validere og simulere en prosess med j BPM . Det inkluderer også å skrive enhetstester for prosessene.

Kurset bruker vanligvis den nyeste stabile versjonen av community j BPM prosjektet. Tidligere versjoner av j BPM kan også brukes (godkjenning før bestilling kreves)
14 timer
Oversikt
Dette kurset forbereder deg til OMG Certified Expert in BPM ( OCEB ) Technical Intermediate Exam.

http://www.omg.org/oceb/coveragemap-tech-inter.htm
7 timer
Oversikt
Dette kurset forbereder deg til OMG Certified Expert in BPM ( OCEB ) Technical Advanced Exam.

http://www.omg.org/oceb/coveragemap-tech-inter.htm
14 timer
Oversikt
Dette kurset forbereder deg til OCEB 2 Business Advanced-eksamen

Kommende Business Process Model and Notation (BPMN) Kurs

Helg Business Process Model and Notation kurs, kveld Business Process Model and Notation (BPMN) trening, Business Process Model and Notation boot camp, BPMN instruktørledet, Helg Business Process Model and Notation (BPMN) trening, Kveld Business Process Model and Notation kurs, BPMN coaching, BPMN instruktør, Business Process Model and Notation (BPMN) trener, BPMN kurs, BPMN (Business Process Model and Notation) klasser, Business Process Model and Notation on-site, BPMN (Business Process Model and Notation) private kurs, BPMN tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions