Data Mining Opplæringskurs

Data Mining Opplæringskurs

Local, instructorled Data Mining training courses demonstrate through handson practice the fundamentals of Data Mining, its sources of methods including Artificial intelligence, Machine learning, Statistics and Database systems, and its use and applications

Data Mining training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Data Mining Underkategorier

Data Mining Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
R is a programming language and software environment for statistical computing. SAS is a statistical software platform for predictive analysis, data management, advanced analytics, and more. With R in SAS, users can find natural groups of data for cluster analysis that are essential to data mining.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to program with R in SAS for cluster analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use cluster analysis for data mining
- Master R syntax for clustering solutions.
- Implement hierarchical and non-hierarchical clustering.
- Make data-driven decisions to help to improve business operations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Kunnskapsoppdagelse i databaser (KDD) er prosessen med å oppdage nyttig kunnskap fra en datasamling. Virkelige applikasjoner for denne data mining-teknikken inkluderer markedsføring, bedrageridetektering, telekommunikasjon og produksjon.

I dette instruktørledede, live-kurset introduserer vi prosessene som er involvert i KDD og gjennomfører en serie øvelser for å øve implementeringen av disse prosessene.

Publikum

- Dataanalytikere eller andre som er interessert i å lære å tolke data for å løse problemer

Kursets format

- Etter en teoretisk diskusjon av KDD, vil instruktøren presentere virkelighetssaker som krever bruk av KDD for å løse et problem. Deltakerne vil utarbeide, velge og rense utvalgte datasett og bruke deres forkunnskaper om dataene til å foreslå løsninger basert på resultatene fra deres observasjoner.
28 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har også funnet tilhengere blant statistikere, ingeniører og forskere uten dataprogrammeringsevner som synes det er enkelt å bruke. Dens popularitet skyldes den økende bruken av data mining for forskjellige mål, for eksempel angitte annonsepriser, finne nye medisiner raskere eller finjustere økonomiske modeller. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
21 timer
Oversikt
Pentaho Data Integration is an open-source data integration tool for defining jobs and data transformations.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Pentaho Data Integration's powerful ETL capabilities and rich GUI to manage an entire big data lifecycle and maximize the value of data within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, preview, and run basic data transformations containing steps and hops
- Configure and secure the Pentaho Enterprise Repository
- Harness disparate sources of data and generate a single, unified version of the truth in an analytics-ready format.
- Provide results to third-part applications for further processing

Audience

- Data Analyst
- ETL developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
Oversikt
Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) er en pakke med forretningsintelligens som gir dataintegrering, rapportering, dashboards og lastegenskaper.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å maksimere funksjonene i Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE).

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)
- Forstå det grunnleggende i Pentaho CE-verktøy og deres funksjoner
- Bygg rapporter ved å bruke Pentaho CE
- Integrer tredjepartsdata i Pentaho CE
- Arbeid med big data og analyse i Pentaho CE

Publikum

- programmerere
- BI-utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Målet med kurset er å gjøre det mulig for deltakerne å få en mestring av hvordan de kan jobbe med SQL språket i Oracle databasen for datautvinning på mellomnivå.
28 timer
Oversikt
MonetDB is an open-source database that pioneered the column-store technology approach.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use MonetDB and how to get the most value out of it.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand MonetDB and its features
- Install and get started with MonetDB
- Explore and perform different functions and tasks in MonetDB
- Accelerate the delivery of their project by maximizing MonetDB capabilities

Audience

- Developers
- Technical experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
MATLAB is a numerical computing environment and programming language developed by MathWorks.
35 timer
Oversikt
KNIME is a free and open-source data analytics, reporting and integration platform. KNIME integrates various components for machine learning and data mining through its modular data pipelining concept. A graphical user interface and use of JDBC allows assembly of nodes blending different data sources, including preprocessing (ETL: Extraction, Transformation, Loading), for modeling, data analysis and visualization without, or with only minimal, programming. To some extent as advanced analytics tool KNIME can be considered as a SAS alternative.

Since 2006, KNIME has been used in pharmaceutical research, it also used in other areas like CRM customer data analysis, business intelligence and financial data analysis.
21 timer
Oversikt
KNIME Analytics-plattformen er et ledende open source-alternativ for datadrevet innovasjon, som hjelper deg med å oppdage potensialet som er skjult i dataene dine, mine for ny innsikt eller forutsi nye fremtider. Med mer enn 1000 moduler, hundrevis av klare eksempler, et omfattende utvalg av integrerte verktøy og det bredeste utvalg av avanserte algoritmer tilgjengelig, er KNIME Analytics Platform den perfekte verktøykassen for enhver dataforsker og forretningsanalytiker.

Dette kurset for KNIME Analytics-plattformen er en ideell mulighet for nybegynnere, avanserte brukere og KNIME eksperter å bli introdusert for KNIME , lære hvordan de kan bruke den mer effektivt, og hvordan lage klare, omfattende rapporter basert på KNIME arbeidsflyter
7 timer
Oversikt
Målet med kurset er å gjøre det mulig for deltakerne å få en mestring av grunnleggende forhold i R og hvordan de kan jobbe med data.
21 timer
Oversikt
Publikum

Hvis du prøver å være fornuftig ut fra dataene du har tilgang til eller ønsker å analysere ustrukturerte data tilgjengelig på nettet (som Twitter, koblet inn osv.), Er dette kurset noe for deg.

Det er mest rettet mot beslutningstakere og personer som trenger å velge hvilke data som er verdt å samle inn og hva som er verdt å analysere.

Det er ikke rettet mot folk som konfigurerer løsningen, de menneskene vil dra nytte av det store bildet.

Leveringsmodus

I løpet av kurset vil delegatene bli presentert med fungerende eksempler på stort sett åpen kildekode-teknologier.

Korte forelesninger blir fulgt av presentasjon og enkle øvelser av deltakerne

Innhold og programvare brukt

All programvare som brukes oppdateres hver gang kurset kjøres, så vi sjekker de nyeste versjonene som er mulig.

Den dekker prosessen fra innhenting, formatering, behandling og analyse av dataene, for å forklare hvordan man kan automatisere beslutningsprosesser med maskinlæring.
35 timer
Oversikt
Big data er datasett som er så omfangsrike og komplekse at tradisjonell databehandlingsapplikasjonsprogramvare er utilstrekkelig til å håndtere dem. Store datautfordringer inkluderer innhenting av data, datalagring, dataanalyse, søk, deling, overføring, visualisering, spørring, oppdatering og informasjon om personvern.
14 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
14 timer
Oversikt
Data mining er prosessen med å identifisere mønstre i big data med data science metoder som maskinlæring. Bruker Excel som en dataanalytisk pakke, kan brukere utføre data mining og analyse.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot dataforskere som ønsker å bruke Excel for data mining.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Utforsk data med Excel å utføre data mining og analyse.
- Bruk Microsoft-algoritmer for data mining.
- Forstå begreper i Excel data mining.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et levende lab-miljø.

Valg av tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
28 timer
Oversikt
Dette kurset er beregnet på ingeniører og beslutningstakere som arbeider innen data mining og knoweldge-funn.

Du lærer hvordan du lager effektive tomter og måter å presentere og representere dataene dine på på en måte som vil appellere til beslutningstakerne og hjelpe dem til å forstå skjult informasjon.
28 timer
Oversikt
Data Vault Modeling is a database modeling technique that provides long-term historical storage of data that originates from multiple sources. A data vault stores a single version of the facts, or "all the data, all the time". Its flexible, scalable, consistent and adaptable design encompasses the best aspects of 3rd normal form (3NF) and star schema.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build a Data Vault.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the architecture and design concepts behind Data Vault 2.0, and its interaction with Big Data, NoSQL and AI.
- Use data vaulting techniques to enable auditing, tracing, and inspection of historical data in a data warehouse.
- Develop a consistent and repeatable ETL (Extract, Transform, Load) process.
- Build and deploy highly scalable and repeatable warehouses.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
R er et gratis programmeringsspråk med åpen kildekode for statistisk databehandling, dataanalyse og grafikk. R brukes av et økende antall ledere og dataanalytikere i selskaper og akademia. R har et bredt utvalg av pakker for data mining.
14 timer
Oversikt
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to implement more advanced data analytics techniques for data mining using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand important areas of data mining, including association rule mining, text sentiment analysis, automatic text summarization, and data anomaly detection.
- Compare and implement various strategies for solving real-world data mining problems.
- Understand and interpret the results.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Course can be provided with any tools, including free open-source data mining software and applications
28 timer
Oversikt
Objective:

Delegates be able to analyse big data sets, extract patterns, choose the right variable impacting the results so that a new model is forecasted with predictive results.
14 timer
Oversikt
Go :

Lære å jobbe med SPSS på nivå med uavhengighet

Adressatene:

Analytikere, forskere, forskere, studenter og alle de som ønsker å tilegne seg muligheten til å bruke SPSS-pakken og lære populære data mining-teknikker.
21 timer
Oversikt
Process mining, eller Automated Business Process Discovery (ABPD), er en teknikk som bruker algoritmer til hendelseslogger for å analysere forretningsprosesser. Prosessbryting går utover datalagring og dataanalyse; den broer mellom data med prosesser og gir innsikt i trender og mønstre som påvirker prosesseffektiviteten.

Kursets format

- Kurset starter med en oversikt over de mest brukte teknikkene for prosess gruvedrift. Vi diskuterer de forskjellige prosessoppdagelsesalgoritmer og verktøy som brukes for å oppdage og modellere prosesser basert på rå hendelsesdata. Real-case case-studier blir undersøkt og datasett blir analysert ved hjelp av ProM open source framework.

Kommende Data Mining Kurs

Helg Data Mining kurs, kveld Data Mining trening, Data Mining boot camp, Data Mining instruktørledet, Helg Data Mining trening, Kveld Data Mining kurs, Data Mining coaching, Data Mining instruktør, Data Mining trener, Data Mining kurs, Data Mining klasser, Data Mining on-site, Data Mining private kurs, Data Mining tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions