Kursplan

Introduksjon

  Oversikt over Weka Forstå datautvinningsprosessen

Starter

  Installere og konfigurere Weka Forstå Weka UI Sette opp miljøet og prosjektet Utforske Weka arbeidsbenken Laste og utforske datasettet

Implementering av regresjonsmodeller

  Forstå de forskjellige regresjonsmodellene Bearbeide og lagre bearbeidede data Evaluere en modell ved bruk av kryssvalidering Serialisere og visualisere en beslutningstremodell

Implementering av klassifikasjonsmodeller

  Forstå funksjonsvalg og databehandling Bygge og evaluere klassifikasjonsmodeller Bygge og visualisere en beslutningstremodell Kode tekstdata i numerisk form Utføre klassifisering på tekstdata

Implementering av klyngemodeller

  Forstå K-betyr clustering Normalisere og visualisere data Utføre K-betyr clustering Utføre hierarkisk clustering Utføre EM clustering

Utplassering av en Weka modell

Feilsøking

Sammendrag og neste trinn

Krav

 • Grunnleggende kunnskap om data mining prosesser og teknikker

Publikum

 • Dataanalytikere
 • Dataforskere
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories