Kursplan

Introduksjon

  Oversikt over avansert analyse og datautvinning Oversikt over CRISP-DM Forstå Modeler-grensesnittet Forstå mekanikken i å bygge strømmer

Forstå data

  Lese data inn i Modeler. Målenivå og feltroller Bruke datarevisjonsnoden

Dataforberedelse

  Velge tilfeller Omklassifisere kategoriske verdier Bruke tilføy node og slå sammen node Utlede felt

Modellering

  Oversikt over modellering Bruke en partisjonsnode Bygge en CHAID-modell Modellvurdering

Evaluering og distribusjon

  Bruke analyse- og evalueringsnode Scoring av nye data og eksportering Bruke flat filnode

Feilsøking

Sammendrag og neste trinn

Krav

 • Ingen data mining bakgrunn nødvendig

Publikum

 • Dataanalytikere
 • Alle som vil lære om SPSS Modeler
 14 timer

Antall deltakere



Price per participant

Testimonials (5)

Related Categories