Kursplan

Introduksjon

Oversikt over Data Mining konsepter

Data Mining Teknikker

Finne foreningens regler

Matchende enheter

Analysere nettverk

Analyser følelsen av tekst

Gjenkjenne navngitte enheter

Implementering av tekstoppsummering

Generering av emnemodeller

Oppdage dataavvik

Beste praksis

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • En forståelse av Python programmering.
  • En forståelse av Python biblioteker generelt.

Publikum

  • Dataanalytikere
  • Dataforskere
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (4)

Related Categories