Kursplan

Komme i gang med KNIME

  KNIME Analytics-plattformoversikt Installasjon GUI-basert Programming Arbeidsflyt Noder Importerer arbeidsflyter

Data Access

  Lese fra en tekstfil Database Få tilgang til eksterne REST-tjenester Artificial Data Generation

Visualisering

  Datavisualisering JavaScript Basert visualiseringsdatavisninger som fremhever grafikk gjennom R ETL og datamanipulering

Datafiltrering

  Dataaggregasjoner Sammenknytting og sammenføyning av datatransformasjoner Arbeidsflyt Rydd opp Dato-tid-manipulering i-Database-behandling

Data Mining

  Prosessoversikt Trening og bruk av et beslutningstre Scoring av en modell PMML K-Means Clustering Anbefaling Motorer Andre modeller tilgjengelig

Rapportering

  Oversikt BIRT Integration KNIME WebPortal

Konklusjon

Krav

En grunnleggende evne til å gi mening ut av data.

 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Related Categories