Kursplan

Dag 1:

    hva er datavisualisering hvorfor det er viktig datavisualisering vs datautvinning menneskelig kognisjon HMI vanlige fallgruver

Dag 2:

    annen type kurver bore ned kurver kategoriske data plotte multi variable plott data glyph og ikonrepresentasjon

Dag 3:

    plotte KPIer med data R- og X-diagrammer eksempler hva om dashboards parallelle akser blander kategoriske data med numeriske data

Dag 4:

    forskjellige hatter for datavisualisering hvordan kan datavisualisering ligge skjulte og skjulte trender en casestudie av visuelle forespørsler om studentdata og valg av region

Krav

Noe kunnskap om dataplotting av XY-grafer, histogrammer og spredningsplott pluss en generell forståelse av trender i data- og tidsseriegrafer.

 28 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories