Kursplan

Introduksjon

Alteryx Oversikt

  Hva er Alteryx? Alteryx funksjoner

Forberede utviklingsmiljøet

  Installere og konfigurere Alteryx

Inntasting og lesing

  Koble datakilder til Alteryx Importere data ved hjelp av inndataverktøyet

Datakrangel

  Bruke dataforberedende verktøy og analyseverktøy Arbeide med foreninger og fagforeninger

Transformasjoner

  Bruke ulike pivotmetoder Aggregering av data

Oppsett

  Rapporteringsoppsett Eksportere rapporter

Oppsummering og konklusjon

Krav

 • Data Analysis forståelse

Publikum

 • Dataanalytikere
 7 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories