Kursplan

Introduksjon

Installere og konfigurere Cloud-Native Apache Superset

  Bruke Docker til å initialisere utviklingsmiljøet. Bruke Pythons oppsettverktøy og pip

Oversikt over grunnleggende funksjoner og arkitektur for Apache Superset

  Rike visualiseringer Enkelt å navigere brukergrensesnitt Integrasjon med de fleste databaser

Kobler data til Apache Superset

  Konfigurere datainndata Forbedre inndataprosessen

Gjennomføring av avansert dataanalyse

  Få et rullende gjennomsnitt av tidsserien Arbeide med tidssammenligning Resampling av data ved hjelp av ulike metoder Planlegge spørringer i SQL Lab

Utføre avansert visualisering

  Opprette en pivottabell Utforske ulike visualiseringstyper Bygge en visualiseringsplugin

Opprette og dele dynamiske instrumentbord

  Legge til merknader til diagrammet ditt ved hjelp av REST API

Integrering av Apache Superset med Databases

  Apache Druid BigQuery SQL Server

Administrere sikkerhet i Apache Superset

  Forstå gitte roller og opprette nye roller Tilpasse tillatelser

Feilsøking

Oppsummering og konklusjon

Krav

 • Erfaring med business intelligence og datavisualisering
 • Kjent med Apache Superset grunnleggende

Publikum

 • Dataanalytikere
 • Dataforskere
 • Dataingeniører
 14 timer

Antall deltakere



Price per participant

Testimonials (1)

Related Categories