Kursplan

Introduksjon

Installere og starte Apache Druid

Druide arkitektur og design

Sanntidsinntak av hendelsesdata

Sharding og indeksering

Laster inn data

Spørre data

Visualisere data

Kjøre en distribuert klynge

Druid + Apache Hive

Druid + Apache Kafka

Druid + andre

Feilsøking

Administrative oppgaver

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • En grunnleggende forståelse av datainfrastruktur.
  • En generell kunnskap om distribuerte systemer.
  • Grunnleggende Linux kommandolinjekjennskap.

Publikum

  • Applikasjonsutviklere
  • Programvareingeniører
  • Tekniske konsulenter
  • DevOps fagfolk
  • Arkitekturingeniører
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories