Kursplan

Lene seg

  LEAN-tenkning Fem prinsipper for LEAN-bruk av Lean i FoU-systemtenkning (fra Deming) Plandrevet vs. verdidrevet Team Power Innovation-kurve

Agile

Hvorfor Agile?

  Sammenligning av iterative metoder Hvorfor går det galt Den smidige tilnærmingen Hva er Scrum? Griser og høner

Produkteier

  Kunderepresentanten Prioritere produktkrav Skrive effektive historier Akseptkriterier Forhandling av sprintinnhold Gruppeøvelse for å produsere kundekrav og skrive historier basert på kravene

Sprinten

  Sprint-etterslep Sprintplanlegging: hva du skal gjøre Sprintplanlegging hvordan du gjør det Hva skjer under en sprint Brenn ned diagrammer Gruppeøvelse for å planlegge en sprint

Scrum Mester

  Grooming Møte Implementering Scrum Sikre riktig praksis Vedlikeholde dokumentasjon Standup-møter Når pare program Gruppeøvelse for å implementere Scrum

Avslutter en sprint

  Scrum gjennomgangsmøte Scrum retrospektivt møte Frigi en iterasjon Gruppe trener gjennomgangen en sprint

Kanban

Kommando og kontroll vs. Agile

  Fabrikkmodell Funksjonen til kanon Funksjonen til missil Pillars of Kanban Big Picture

Prosess

  Konsepter bak Kanban Kanban Rules Metrics Flow Diagram + teknisk praksis

Teamarbeid

  Delt ansvar Egenorganisering Tverrfaglig nytte «riktig» teamarbeid

Kanban-styret

  Hvordan visualisere prosessen? Hvordan lage Kanban Board? Hva er og hvordan innføre WIP-grenser? Hva er og hvordan introduserer tjenesteklasser?

Kundedeltakelse

  Den vanligste avfallsverdistrømmen

Avfall

  Verdistrømskartlegging Avfallsanalyse Hovedkonsepter bak Kaizen (MUDA / MURI / MURA) Flaskehalsanalyse Fem fokuseringstrinn

Metoder og verktøy for produktoppdagelse

  Golden Circle Impact mapping Design Thinking Kartlegging av brukerhistorie

 

 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (2)

Related Categories