Programming Opplæringskurs

Programming Opplæringskurs

Local, instructorled live Computer Programming training courses demonstrate through interactive handson practice the fundamentals and advanced topics of Programming

Programming training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Programming Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
28 timer
Oversikt
Angular is a JavaScript framework for building web applications. Angular 10 is the latest version in the Angular 2 series (Angular 2 being a complete rewrite of the original AngularJS, or Angular 1). Angular 10 is a major release that emphasizes quality, tools, and ecosystem improvements, rather than new features. Angular 10 is smaller than previous versions.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 10.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 10 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 10 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Test, debug and deploy an Angular 10 application.
- Organize Angular 10 projects using best practices.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 timer
Oversikt
Angular is a JavaScript framework for building web applications. Angular 9 is the latest version in the Angular 2 series (Angular 2 being a complete rewrite of the original AngularJS, or Angular 1). Angular 9 is a major release that fastly improves Angular applications' performance and size by way of the new Ivy renderer.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 9.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 9 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 9 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Reduce bundle sizes, eliminate dead code and improve the efficiency of Angular apps using the new Ivy compiler and runtime.
- Test, debug and deploy an Angular 9 application.
- Organize Angular 9 projects using best practices.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Angular is a JavaScript framework for developing client-side web applications and SPAs (Single-Page Application). Angular 8 offers new features that includes differential loading, dynamic imports, web workers as an opt-in support, and more.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Angular 8 to develop client-side web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and scale SPAs from scratch.
- Build open source Angular libraries.
- Secure an Agular application with JWT authentication.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 timer
Oversikt
Angular er et Java Script-rammeverk for å bygge nettapplikasjoner. Angular 7 er den siste versjonen i Angular 2-serien ( Angular 2 er en komplett omskrivning av den opprinnelige Angular JS, eller Angular 1). Angular 7 er en viktig utgave som spenner over hele plattformen og har mange nye funksjoner og optimaliseringer, inkludert CLI-oppdateringer og bedre ytelse.

I denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære å lage, teste og distribuere en Angular applikasjon ved å bruke de nyeste funksjonene i Angular 7.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Utvikle Angular 7 applikasjoner ved å bruke Angular CLI.
- Lag webkomponenter som kan brukes på hvilken som helst HTML side.
- Forbruk REST-webtjenester og WebSocket-data fra en Angular 7-applikasjon.
- Implementere animasjoner ved å bruke Angular nyeste animasjonsfunksjoner.
- Test, feilsøk og distribuer et Angular 7-program.
- Organiser Angular 7 prosjekter ved hjelp av beste praksis.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon
- Masse øvelser og trening
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- For å lære mer om Angular , vennligst besøk: https://angular.io/
14 timer
Oversikt
I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å skrive og vedlikeholde tester for Angular applikasjoner.

På slutten av denne treningen vil deltakerne kunne

- Bestem den mest passende strategien for å teste en Angular
- Gjennomfør enhetstesting, komponenttesting, A / B-testing og ende-til-ende på en Angular applikasjon
- Velg de riktige verktøyene for jobben: Jasmine , Karma, Protractor , Mocha, etc.
- Skriv tester i Protractor og Jasmine
- Kjør og feilsøk tester med Karma og Protractor
- Lag en vedlikeholdbar testsuite
- Ansett beste praksis for enhetstesting i Angular

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- Angular går med forskjellige navn og versjoner, nemlig: Angular .js, Angular JS, Angular JS 1, Angular 1, Angular 2, etc. For å tilpasse versjonen som brukes i denne treningen, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Oversikt
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
- Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Ionic er et nettverk for hybrid mobil applikasjonsutvikling. Ionic 4 bringer nye innovasjoner til Ionic plattformen, for eksempel en refactored CLI, endringer i navigasjon, Angular ruting og mer.

Denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot webutviklere som ønsker å lage en hybrid mobilapplikasjon med Ionic 4.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Integrer innfødte enhetsfunksjoner i en hybrid mobilapplikasjon.
- Bruk Angular og Ionic 4 for å bygge en hybrid mobilapplikasjon.
- Kjør en hybridapplikasjon på en emulator for mobilenheter.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Angular is an open source framework written in TypeScript for web development. Spring Boot is a Java framework for building microservices and APIs. Angular and Spring Boot provide an end-to-end framework for developers to build and deploy full stack web applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Angular and Spring Boot to build full stack applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop a full stack application with Angular and Sping Boot.
- Build a backend application with Spring Boot.
- Create frontend applications with Angular.
- Use Spring Security to configure authentication for a full stack application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 timer
Oversikt
The C programming language is one of the most popular programming languages, especially in the realm of systems programming and embedded systems development.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at programmers who wish to tap into C's more advanced features and capabilities to optimize and extend the power, resilience and quality of their software applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Solve problems efficiently by writing high-quality code.
- Select the right methods and approaches for the job at hand.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Java Script er et programmeringsspråk designet for å manipulere en webside. Bootstrap er det mest populære rammeverket for HTML , CSS og JS for å utvikle responsive, mobile første prosjekter på nettet.
7 timer
Oversikt
Property Based Testing is an automated testing technique that allows you to zero in on the expected behavior of a system by describing its properties, then using randomly generated test data to execute tests.

"Describe the arguments, describe the result, have the computer try to prove your code wrong!"

Some of the topics covered in this instructor-led, live training include:

- How to write and run tests with F#
- The FsCheck Property Based Testing framework
- Using Diamond Kata to implement TDD
- Sharpening your code design skills

Audience

- Automation test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
Oversikt
Dette er et praktisk kurs, som viser hvorfor programmering er et kraftig verktøy i sammenheng med å løse biologiske problemer. I løpet av kurset får deltakerne undervisning i programmeringsspråket Python , et språk som anses å være både kraftig og enkelt å bruke. Dette kurset kan betraktes som en demonstrasjon av hvordan bioinformatikk forbedrer biologens liv.

Kurset er designet og rettet mot mennesker uten informatikkbakgrunn som vil lære å programmere.

Dette kurset passer for:

- Forskere som arbeider med biologiske data.
- Forskere som ønsker å lære å automatisere hverdagslige oppgaver og analysere data.
- Ledere som ønsker å lære hvordan programmering forbedrer arbeidsflyten og gjennomfører prosjekter.

Ved slutten av kurset vil deltakerne kunne skrive korte programmer, som lar dem manipulere, analysere og håndtere biologiske data og presentere resultater i et grafisk format.
35 timer
Oversikt
Denne intensive opplæringen gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å bruke Windows PowerShell for automatisering av administrasjon av Windows-baserte datamaskiner. Ferdighetene som er undervist i dette kurset, gjelder alle Microsoft-produkter som bruker Windows PowerShell til daglig administrasjon.

Opplæring fokuserer hovedsakelig på å bruke Windows PowerShell som et interaktivt kommandolinjegrensesnitt, men det inkluderer også en viss dekning av skript- og programmeringsemner.
21 timer
Oversikt
- To learn the fundamentals of PowerShell from the command line and via scripts
- To take a deep dive in to the underlying technologies in use with PowerShell
- To learn how to automate common operations using PowerShell
- We will look at PowerShell in Windows and in Windows Servers such as SQL, Exchange and System Center
14 timer
Oversikt
Polymer LitElement is a JavaScript framework for front-end web development. Using Polymer LitElement, users can share elements across software infrastructures and build user interfaces design systems.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Polymer LitElement to create front-end web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build front-end web applications.
- Create and reuse custom elements with Polymer LitElement
- Develop fast, lightweight web components.
- Manage element properties and attributes.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Et geografisk informasjonssystem ( GIS ) er et system designet for å fange opp, lagre, manipulere, analysere, administrere og presentere romlige eller geografiske data. Forkortelsen GIS brukes noen ganger for geografisk informasjonsvitenskap ( GIS cience) for å referere til den akademiske disiplinen som studerer geografiske informasjonssystemer og er et stort domene innen den bredere akademiske disiplinen geoinformatikk.

Bruken av Python med GIS har økt betydelig de siste to tiårene, spesielt med introduksjonen av Python 2.0-serien i 2000, som inkluderte mange nye programmeringsfunksjoner som gjorde språket mye enklere å distribuere. Siden den tid har Python ikke bare blitt brukt innen kommersiell GIS som produkter av Esri, men også åpen kildekodeplattformer, inkludert som en del av Q GIS og GRASS. Faktisk er Python dag det desidert mest brukte språket av GIS brukere og programmerere.

Dette programmet dekker bruken av Python og dens forhåndsbiblioteker som geopandas, pysal, bokeh og osmnx for å implementere dine egne GIS funksjoner. Programmet dekker også introduksjonsmoduler rundt Arc GIS API og Q GIS toolboox.
14 timer
Oversikt
Polymer is a lightweight Javascript front-end developent library for creating applications that take full advantage of Web Components.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Polymer.js to build applications via web components.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Polymer.js.
- Bundle components that keep requests low and sizes small.
- Integrate Polymer.js with with other platforms and frameworks such as Angular, React, Vue, etc.
- Develop applications that adhere with JavaScript standards.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Polymer.js, please visit: https://www.polymer-project.org/
21 timer
Oversikt
The objective of this course is to allow developers to write applications in Metro-style, the new application model available with Windows 8. Metro-style apps can run either on ordinary desktops, or a new family of “post-PC” devices designed to compete with the iPad.

This three-day course is designed for .NET developers who want to fully understand how to port their skills over to Windows Runtime, or WinRT. The course will take students through all the important aspects of building this new type of application.
21 timer
Oversikt
Kurset er beregnet på programmerere som kjenner ethvert annet prosessuelt eller strukturelt språk (f.eks. C, Pascal, C++ , Delphi). På treningen vil deltakeren lære hvordan Ruby språket er bygget, hvordan du installerer Ruby tolken og de viktigste verktøyene, skrive grunnleggende applikasjoner. Kurset introduserer deg også til objektorientert og funksjonell programmering.
14 timer
Oversikt
Kurset er designet for folk som ønsker å lære programmeringsspråk basert på C# og lære grunnleggende evner på .NET-plattformen. Under opplæringen vil deltakerne lære hvordan det er innebygd i C# , hvordan sette opp et miljø for å skrive grunnleggende programmer, bruke standardbibliotekene.
21 timer
Oversikt
With a market share of 60%, WordPress is the Content Management System (CMS) of choice for many of the world's most high-profile websites. PHP is a server side language, which powers about 82 percent of the web.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants with little or no previous programming experience will learn how to customize a Wordpress website using PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the development tools needed to quickly start working PHP
- Understand and alter the various types of PHP files in WordPress
- Understand PHP syntax (conditional statements, loops, functions, etc.)
- Write their own plugin or a theme within WordPress
- Debug, deploy and troubleshoot a Wordpress website

Audience

- Web designers
- Content creators with technical skills
- Business owners with technical skills
- Developers with no previous experience with PHP

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Wordpress, please visit: https://wordpress.org/
14 timer
Oversikt
PHPUnit is a unit testing framework for PHP. PHPUnit employs strict parameters to determine whether individual units of code are bug-free and ready for deployment. By isolating and testing individual units, developers can ensure greater application stability, avoid regression bugs, and reduce the costs associated with malfunctioning code in production.

This instructor-led, live training teaches participants how to write testable code in the form of testing units to facilitate the diagnosis, isolation, and resolution of bugs. The training walks participants through the creation of a work-ready, testing environment using the PHPUnit testing framework.

By the end of this training, participants will be able to:

- Distinguish between good and bad testing units.
- Read and interpret test results.
- Proactively manage and diagnose their code base to reduce bugs.
- Ensure that their code base is fit for continuous integration and deployment.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
React er et Java Script Library for tilrettelegging av front-end-komponenter (visninger, interaktive elementer, UI-forfriskning, etc.) i en nettapplikasjon. PHP derimot involverer back-end-komponentene (servere, databasesystemer, etc.) til en webapplikasjon. Å være kjent med begge gir mulighet for en mer omfattende tilnærming til utvikling av webapplikasjoner.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke PHP til å distribuere en back-end-server for et React program.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å utvikle.
- Render React komponenter i PHP ved hjelp av PHP utvidelse V8js.
- Bruk PHP til å lage APIer som samhandler med databasesystemer.
- Bruk modulbuntere som Webpack for å kompilere React kode.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Kurset er designet for erfarne programmerere som ønsker å utforske spørsmål knyttet til bruk av mønstre og refaktoring. Hver deltager kjenner til egenskapene og praktiske eksempler på bruken av disse mønstrene, som igjen vil gjøre det mulig å bygge riktig på programkoden.
7 timer
Oversikt
Dette kurset er laget for PHP programmerere og nettstedutviklere som er interessert i PHP -kodeoptimalisering.

Kurset viser hvordan du finner en flaskehals og hvordan refactor eller endre koden på riktig måte.

I løpet av dette kurset vil deltakerne håndtere ekte eksempler på websider som vil bli sporet, analysert og optimalisert.
14 timer
Oversikt
Dette kurset tar for seg utvikling av webapplikasjoner i PHP . Kurset er laget for folk som allerede er kjent med andre prosessuelle programmeringsspråk. I løpet av kurset vil deltakerne lære å lage en enkel dynamisk applikasjon med PHP og en My SQL database.
7 timer
Oversikt
PHP 7 er den største oppgraderingen til PHP siden 2004. Den gir betydelige ytelsesgevinster gjennom den nye Zend-motoren 3.0 og forbedrer produktiviteten med nesten to ganger sammenlignet med PHP 5.6. Med en reduksjon på 50 prosent i minneforbruket og en rekke andre nye funksjoner, gjør PHP 7 en betydelig innvirkning på utvikling av webapplikasjoner på forskjellige plattformer.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære hvordan de kan dra nytte av PHP 7s nyeste funksjoner og behandle forbedringer når de går trinn for trinn gjennom oppretting og distribusjon av et eksempel på en webapplikasjon.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bruk forbedrede PHP 7-funksjoner, for eksempel romfarts- og null-sammenkoblingsoperatører, tips om skalartype, nye erklæringer av skalartypen og nye feil unntak
- Utvikle og distribuere en ny PHP 7 webapplikasjon
- Optimaliser eksisterende webapplikasjoner eller nettsteder

Publikum

- PHP utviklere
- Avanserte-til-mellomprogrammerere på serversiden

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
Dette kurset fokuserer på tekstmanipulering ved bruk av vanlige uttrykk i PERL. Praktisk program for tekstmanipulering som prosessering av datafiler og kodefiler som C og Java vil bli brukt. Kurset vil være prosjektorientert der hver dag ender med å lage et lite prosjekt som analyserer C-filer, henter ut data fra komma-separerte filer, genererer HTML og XML filer

Publikum:

Programmerer, utvikler, testpersonell, kvalitetssikringspersonell som er involvert i å håndtere og generere skript for å kontrollere applikasjoner

Leveranse:

Emnet vil være 50% forelesninger, 30% laboratorier, 20% prosjektutvikling
21 timer
Oversikt
Målgruppen:

Teknisk teamleder, programvareutvikler

Læringsmål:

Formålet med opplæringen er å tilegne seg muligheten til å utvikle forretnings desktop applikasjoner i WPF 4.5 teknologi og på C # språk.

I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio .
7 timer
Oversikt
Abstrakte syntaks trebaserte plugins er den mest populære typen plugins i pylint. De brukes over 90% av tiden.

Kommende Programming Kurs

Helg Programming kurs, kveld Programming trening, Programming boot camp, Programming instruktørledet, Helg Programming trening, Kveld Programming kurs, Programming coaching, Programming instruktør, Programming trener, Programming kurs, Programming klasser, Programming on-site, Programming private kurs, Programming tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions