Microsoft .NET Opplæringskurs

Microsoft .NET Opplæringskurs

Local, instructorled live MicrosoftNET training courses demonstrate through handson practice the fundamentals and applications of MicrosoftNET

MicrosoftNET training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microsoft .NET Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at web developers who wish to learn how to use Progressive Web Application (PWA) development features to create an app-like experience in a website using Entity Framework (EF) Core and Blazor. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use the EF package to work with databases.
 • Use Blazor components, services, dependency injection, layout, and routing.
 • Create service workers to enable PWA features in an application.
 • Utilize push notifications and other PWA features.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Blazor Web Assembly to build a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand forms and authentication in Blazor WebAssembly.
 • Create a Blazor WebAssembly project.
 • Learn different ways to run your web application.
14 timer
In this instructor-led, live training in Norge, participants will learn how to install, configure and administer RabbitMQ, then integrate RabbitMQ messaging into a number of sample .NET applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup, configure and manage RabbitMQ.
 • Understand RabbitQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
 • Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
 • Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world enterprise .Net applications.
21 timer
This instructor-led, live training is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation. This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
21 timer
 • To learn the fundamentals of PowerShell from the command line and via scripts
 • To take a deep dive in to the underlying technologies in use with PowerShell
 • To learn how to automate common operations using PowerShell
 • We will look at PowerShell in Windows and in Windows Servers such as SQL, Exchange and System Center
35 timer
Delegates will be introduced to the .Net framework and will learn to develop web applications using C# 4.0. At course completion delegates should be familiar with the framework, experienced in developing basic web application and conversant with database access using LINQ. Applications will be created using Object Orientated programming. After completing this course, delegates will be able to:
 • Use Visual Studio 2010 effectively
 • Learn C# 4.0
 • Create commercial ASP.NET Web Applications
 • Understand OO Programming, Classes, and Objects
 • Debug Applications
 • Develop user interfaces using Master Pages, Site Navigation and Themes
 • Use ADO.Net and LINQ to read from and write to databases
 • Develop rich internet applications using ASP.NET AJAX
 • Create and call WCF services
21 timer
The objective of this course is to allow developers to write applications in Metro-style, the new application model available with Windows 8. Metro-style apps can run either on ordinary desktops, or a new family of “post-PC” devices designed to compete with the iPad. This three-day course is designed for .NET developers who want to fully understand how to port their skills over to Windows Runtime, or WinRT. The course will take students through all the important aspects of building this new type of application.
21 timer
Lærer deltakerne det grunnleggende ved administrering av IIS 7 og applikasjoner på .NET-plattformen. Kurset er en blanding av forelesninger og praktiske øvelser. Delegater lærer ved å gjøre, med umiddelbare muligheter til å bruke materialet de lærer på problemer i den virkelige verden.
28 timer
Målene I løpet av de siste årene har det vært en stadig bevegelse mot Model-View-Controller (MVC) arkitekturer for webapplikasjoner. MVC Web applikasjoner tilbyr en ren separasjon av bekymringer mellom business-logic klasser, nettsider, og kontrolløren. Microsoft ASP.NET MVC 4.5 tilbyr webutviklere alle fordelene med MVC alliert med all kraft av.NET plattformen. Dette kurset gir full dekning av ASP.NET MVC 4.5. Etter fullføring av dette kurset vil delegater være i stand til å:
  Forstå rollen som Model, View, og Controller Design Pattern Skaper industrielle og sterke applikasjoner Bruk testdrivende utviklingsmetoder Navigasjon mellom sider Implementere rike brukergrensesnitt med JQuery og Ajax
Publikum ASP.NET utviklere som ønsker å bruke MVC-arkitektur.
35 timer
Målene Dette C# kurset vil gjøre det mulig for delegater å utvikle applikasjoner i C# programmeringsspråket. Delegater vil være i stand til å programmere ved hjelp av prinsippene for objektorientering. Kurset vil også dekke hvordan å bruke Visual Studio 2010 utviklingsmiljøet for å produsere robuste og bærekraftige applikasjoner. Publikum Dette kurset er ment for følgende typer programvareutviklere:
  Nye utviklere Utviklere som forstår dataprogramming, men kan ha lært programmering ved å bruke et ikke-grafisk språk på et universitet
Disse utviklerne ønsker å bygge løsninger ved å bruke C#; innenfor rammen Microsoft .NET. De ønsker også å bruke Object Oriented teknikker for å forbedre sine utviklingsferdigheter.
21 timer
Målene MVC Web applikasjoner tilbyr en ren separasjon av bekymringer mellom business-logic klasser, nettsider, og kontrolløren. Microsoft ASP.NET MVC 4 tilbyr webutviklere alle fordelene med MVC alliert med all kraft av.NET plattformen. Dette kurset gir full dekning av ASP.NET MVC 4, inkludert Test Driven Development og JQuery. Etter å ha fullført dette kurset vil delegater være i stand til
  Forstå rollen som Model, View, og Controller Design Pattern Skaper industrielle og sterke applikasjoner Bruk testdrivende utviklingsmetoder Navigasjon mellom sider Implementere rike brukergrensesnitt med JQuery og Ajax
Publikum ASP.NET utviklere som ønsker å bruke MVC-arkitektur.
21 timer
Dette kurset er delt inn i 3 hovedavdelinger og består av en blanding av presentasjoner og praktiske øvelser.
  VB.NET Språk i Visual Studio 2012 VB.NET Objektsorientering VB.NET og SQL Server 2012
14 timer
The course is designed for people who want to learn programming language based on C# and learn basic capabilities of the .NET platform. During the training participants will learn how it is built into C#, how to set up an environment to write basic programs, use the standard libraries.
21 timer
Lærer deltakere det grunnleggende ved administrering av IIS 8 og applikasjoner på .NET-plattformen.
Kurset er en blanding av forelesninger og praktiske øvelser. Delegater lærer ved å gjøre, med umiddelbare muligheter til å bruke materialet de lærer på problemer i den virkelige verden.
35 timer
Denne intensive opplæringen gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å bruke Windows PowerShell for automatisering av administrasjon av Windows-baserte datamaskiner. Ferdighetene som er undervist i dette kurset, gjelder alle Microsoft-produkter som bruker Windows PowerShell til daglig administrasjon. Opplæring fokuserer hovedsakelig på å bruke Windows PowerShell som et interaktivt kommandolinjegrensesnitt, men det inkluderer også en viss dekning av skript- og programmeringsemner.
28 timer
Microsoft Application Virtualization ( App-V ) gjør det mulig å opprette applikasjoner som kjører som sentralt administrerte tjenester. App-V applikasjoner har fordelen av at de aldri trenger å installeres direkte på sluttbrukerens datamaskin og aldri komme i konflikt med andre applikasjoner. I denne instruktørledede liveopplæringen introduserer vi arkitekturen, komponentene og prosessene bak applikasjons virtualisering og vandrer deltakerne trinn for trinn gjennom distribusjonen av App-V og App-V applikasjoner i et levende laboratoriemiljø. Ved slutten av kurset vil deltakerne ha kunnskap og praktisk praksis som trengs for å installere, konfigurere, administrere og feilsøke App-V samt opprette, pakke og distribuere sine egne App-V applikasjoner. Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
Merknader:
 • Dette kurset dekker versjon 5.1 av App-V . For trening i en annen versjon, vennligst kontakt oss for å avtale.
28 timer
In this instructor-led, live training in Norge (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
21 timer
In this instructor-led, live training in Norge, participants will learn how to use SpecFlow to write acceptance tests that are understandable by technical as well as non-technical stakeholders. By the end of this training, participants will be able to:
 • Bind business requirements to .NET code.
 • Apply BDD techniques to build up living documentation for an application.
 • Run SpecFlow from Visual Studio or the command line.
 • Integrate SpecFlow into an existing continuous testing and build environment.
 • Integrate SpecFlow with other testing frameworks such as MSTest, NUnit, xUnit and MbUnit.
14 timer
Spec Explorer is a tool for creating models of software behavior, analyzing those models with graphical visualization, checking the validity of those models, and generating test cases from the models. In this instructor-led, live training, participants will learn the theory and practice of model-based testing as they use Spec Explorer to create and execute MBT tests on a demo application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Generate test cases by applying modeling strategies and techniques
 • Manage test models for different types of software applications, systems and environments
 • Evaluate, propose and implement an MBT strategy within an organization
 • Understand and explain the benefits and challenges of MBT
Audience
 • Test engineers
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
.NET React ive Extensions (Rx) er et bibliotek for å komponere asynkrone og hendelsesbaserte programmer ved hjelp av observerbare samlinger og LINQ-stil spørringsoperatører. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å utvikle en asynkron applikasjon ved å bruke .NET React ive Extensions. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Lag applikasjoner som fanger opp hendelsesstrømmer fra forskjellige datakilder som aksjekurser, tweets, datamaskinbegivenheter og webtjenester
 • Bruk Observables and Schedulers for å representere og administrere flere asynkrone datastrømmer
 • Filtrer, projiser, samle, komponere og utføre tidsbaserte operasjoner på flere hendelser ved å bruke LINQ-operatører
Publikum
 • Utviklere
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Microservice arkitektur er en tilnærming til å utvikle en programvareapplikasjon som en serie av små, uavhengige tjenester, hver kjører i sin egen prosess og kommuniserer med milde mekanismer som en HTTP ressurs API. Disse tjenestene kan brukes effektivt ved hjelp av kontinuerlige automatiseringssystemer og bypassere behovet for sentralisert ledelse. Microservices kan skrives på forskjellige programmeringsspråk og integreres med forskjellige datalagringssystemer. Denne instruktørledede, live opplæring er rettet mot bedriftsutviklere og arkitekter. Den introduserer mikroservice-arkitektur fra et.NET-perspektiv, presenterer migrasjonsstrategier fra et monolitisk system, og vandrer deltakerne gjennom opprettelsen og implementeringen av en mikro-basert applikasjon. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Forstå når å bruke og når ikke å bruke mikroservice arkitektur Utvikle og implementere en teststrategi for mikroservices Oppsett en mikroservice-basert applikasjon i et produksjonsmiljø Refaktorer en monolitisk applikasjon til tjenester
Publikum
  Utviklere Arkitekter
Format av kurset
  Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
14 timer
Når utviklere slutter å skrive et stykke kode, integrerer de ofte sin kode i en applikasjon, kopierer applikasjonen til en mappe, kjører applikasjon installatøren, og deretter initialiserer applikasjonen for å sjekke om den kjører som forventet. Denne manuelle tilnærmingen skaler ikke veldig bra, er sliten, veldig feilaktig og tilbyr ingen mekanisme for å spore endringer i løpet av prosessen. En bedre tilnærming ville være å automatisere prosessen ved hjelp av kontinuerlig integrasjon. Kontinuerlig integrasjon refererer til prosessene, verktøyene og infrastrukturen som trengs for å automatisere oppbyggingen, implementeringen og testing av programvareapplikasjoner. I denne instruktørledede, live-trening (onsitt eller fjern), vil deltakerne lære hvordan å forvandle en tradisjonell, manuell (eller halvhåndlig) tilnærming til programvareoppføring til en agil, Kontinuerlig Integrasjon (CI) en bruker Jenkins. Deltakerne utfører en rekke praktiske, live-lab-øvelser gjennom hele kurset, ved å anvende sin nye kunnskap til ulike programvareutvikling og implementeringsproblemer hvert skritt på veien. Interaksjon mellom instruktøren og deltakerne er oppmuntret. Virkelige saker blir diskutert og spesifikke problemer og spørsmål blir behandlet og løst gjennom hele opplæringen. Utdanningen er spesielt fokusert på.NET-applikasjonutvikling.   Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Jenkins for.Net applikasjonutvikling Bruk Jenkins for å automatisere prosessen med å sjekke inn og fusionere.Net-kode i en kode-lagring Bruk Jenkins for å automatisere prosessen med å laste ned, kompilere og plassere en applikasjon til en release server Integrere Jenkins med andre programvareutviklingsverktøy som problemsporere og
Publikum
  .NET utviklere Bygge ingeniører QA ingeniører Prosjektledere Release ledere [ 0 ] Ingeniører
Format av kurset
  Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
Notat
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
21 timer
UiPath er et RPA (Robotic Process Automation) verktøy for å automatisere en organisasjons hverdagslige oppgaver, og frigjøre ansatte fra den daglige rutinen for rotearbeid. UiPath bruker diagrammer, flytskjemaer og dra- og UiPath å definere aktiviteter for automatisering. Det gir mulighet for enkel administrasjon av regelbaserte oppgaver og gjør at komponenter kan deles og gjenbrukes mellom forskjellige prosjekter og team.
 • UiPath utvidbare arkitekturen bruker prediktiv analyse, kognitive evner og kunstig intelligens for å automatisere komplekse prosesser.
I denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære å lage en automatiserings arbeidsflyt, manipulere data i arbeidsflyten, feilsøke problemer og sette opp den nødvendige infrastrukturen som er nødvendig for å distribuere en fullverdig robot arbeidsflyt. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Design, distribuer og administrer en robot arbeidsstyrke som etterligner ekte ansatte.
 • Bruk denne RPA-løsningen på forskjellige forretningsområder, inkludert økonomi, BPO, programvare og forsikring.
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Apache Spark er en distribuert behandlingsmotor for å analysere svært store datasett. Den kan behandle data i pakker og i sanntid, samt utføre maskinlæring, ad-hoc spørreundersøkelser og grafbehandling. .NET for Apache Spark er en gratis, åpen kildekode og cross-platform big data analytics ramme som støtter applikasjoner skrevet i C# eller F#. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot utviklere som ønsker å utføre stor dataanalyse ved hjelp av Apache Spark i sine.NET-applikasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installer og konfigurer Apache Spark. Forstå hvordan.NET implementerer Spark APIs slik at de kan nås fra en.NET-applikasjon. Utvikle databehandlingsprogrammer ved hjelp av C# eller F#, i stand til å håndtere datasett hvis størrelse måles i terabiter og pedabiter. Utvikle maskinlæring funksjoner for en.NET-applikasjon ved hjelp av Apache Spark funksjoner. Utfør utforskningsanalyse ved hjelp av SQL spørreundersøkelser på store datasett.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
21 timer
Microsoft Visual Studio er et integrert utviklingsmiljø (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) er et multi-paradigme, objektorientert programmeringsspråk som implementeres på .NET Framework.
35 timer
C# er et effektivt, objektorientert språk for å utvikle applikasjoner på Microsoft .NET plattformen. Denne instruktørledede, liveopplæringen introduserer avanserte funksjoner i C# , undersøker bruken som både et programmeringsspråk for skrivebordsapplikasjoner og som et programmeringsspråk for nettet for å løse problemer i den virkelige verden. Programming og rektorer blir demonstrert og øvd gjennom klasser, praktiske øvelser og gjennomganger.
  Kursets format
  • C# avanserte prinsipper diskuteres når deltakerne går gjennom opprettelsen av en virkelig applikasjon.
  14 timer
  Unit testing is a testing approach that tests individual units of source code by modifying its properties or triggering an event to confirm whether the outcome is as expected. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute unit tests against a sample .Net application using C#   and Visual Studio. By the end of this training, participants will be able to:
  • Use testing frameworks such as NUnit and xUnit.net to create and manage unit test code
  • Define and implement a broader test driven development approach to testing
  • Adapt the testing framework to extend the test coverage for an application
  Audience
  • Software test engineers
  • Developers
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  14 timer
  Decentraliserte applikasjoner eller dApps er applikasjoner som kjører på blockchain. I denne instruktørledede, live-trening vil deltakerne lære å utvikle decentraliserte apper (dApps) ved hjelp av Microsoft Visual Studio som de bygger dApps ved hjelp av to metoder for integrering med Visual Studio. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
   Forstå grunnleggende elementer i å utvikle decentraliserte apper (dApps) Forstå forskjellene mellom typiske ASP.NET-apper og dApps Lær hvordan du jobber med smarte kontrakter Bygg dApps ved hjelp av Microsoft Visual Studio, BlockApps, og Solidity Bygg dApps ved hjelp av Microsoft Visual Studio, Microsoft Azure og BlockApps STRATO
  Publikum
   Utviklere
  Format av kurset
   Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
  28 timer
  Course overview C# 6 is new in Visual Studio, and is the latest evolution of Microsoft’s primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET platform. You’ll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF. What you’ll learn
  • Essential C# syntax
  • Implementing object-oriented designs in C#
  • Using generics, collection classes, and exceptions
  • What’s new in C# 6 and .NET 2015
  • Using LINQ and EF
  • Introduction to asynchronous programming
  • Overview of MVC6

  Last Updated:

  Kommende Microsoft .NET Kurs

  Helg Microsoft .NET kurs, kveld Microsoft .NET trening, Microsoft .NET boot camp, Microsoft .NET instruktørledet, Helg Microsoft .NET trening, Kveld Microsoft .NET kurs, Microsoft .NET coaching, Microsoft .NET instruktør, Microsoft .NET trener, Microsoft .NET kurs, Microsoft .NET klasser, Microsoft .NET on-site, Microsoft .NET private kurs, Microsoft .NET tomannshånd trening

  Kursrabatter

  Kursrabatter Nyhetsbrev

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking to expand our presence in Norway!

  As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

  We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

  If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

  Apply now!

  This site in other countries/regions