C# Opplæringskurs

C# Opplæringskurs

Online eller på stedet, instruktørledede live C# (C-sharp eller C sharp) opplæringskurs demonstrerer gjennom praktisk praksis hvordan man utvikler applikasjoner med C#. C#-trening er tilgjengelig som "online live training" eller "onsite live training". Online live trening (også kalt "remote live training") utføres ved hjelp av et interaktivt, eksternt skrivebord . Direkteopplæring på stedet kan gjennomføres lokalt hos kundene i Norge eller i NobleProg bedriftsopplæringssentre i Norge. NobleProg – din lokale opplæringsleverandør

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

C# Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
C#-automatiseringstesting er praksisen med å bruke C#-programmeringsspråket for å lage automatiserte tester for programvareapplikasjoner. Det innebærer å skrive skript eller kode som simulerer brukerinteraksjoner med en applikasjons brukergrensesnitt, APIer eller andre komponenter, med mål om å verifisere at programvaren fungerer som den skal og oppfyller kravene.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot erfarne automasjonstestingeniører som ønsker å lære avanserte C# programmeringskonsepter for automatiseringstesting.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå avanserte C# programmeringskonsepter og beste praksis. Bruk avanserte objektorienterte programmeringsprinsipper for å skape effektive og fleksible automatiseringsløsninger. Design og utvik modulære og gjenbrukbare automatiseringsrammeverk ved å bruke industriens beste praksis.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Målgruppen: Teknisk teamleder, programvareutvikler Læringsmål: Formålet med opplæringen er å tilegne seg muligheten til å utvikle forretnings desktop applikasjoner i WPF 4.5 teknologi og på C # språk. I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio .
14 timer
Selenium is an open-source automated testing framework. It provides a set of tools and a platform for validating web applications and testing across different browsers. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) introduserer deltakerne til automatisert testing med Selenium WebDriver og C# i Visual Studio. Hvis du ikke har erfaring med C#-programmering eller ønsker å friske opp C#, vennligst sjekk ut kurset: C# for Automation Test Engineers.Kursets formatDel forelesning, del diskusjon, tung praktisk praksis, sporadiske tester for å måle forståelse.
  Alternativer for kurstilpasning
For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
This instructor-led, live training is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation. This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
28 timer
Visual Studio 2015/2017 is an integrated development environment (IDE) designed for software development, offering a comprehensive set of tools for coding, testing, and debugging applications across various platforms. C# 6.0 is a programming language developed by Microsoft and is a part of the .NET framework. It introduces several new features and enhancements over its predecessors, providing developers with improved syntax, increased productivity, and additional capabilities for building modern and efficient applications. This instructor-led, live training (online or onsite) equips participants with the essential skills needed to leverage the capabilities of C# 6.0 within the Visual Studio 2015/2017 environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Navigate and utilize the Integrated Development Environment (IDE) in Visual Studio 2015/2017.
 • Implement basic C# functionalities such as Console.WriteLine, Console.ReadLine, and Hello C# World!.
 • Understand the process of compiling and debugging C# code.
 • Apply comments in C# for code documentation and readability.
 • Explore the fundamentals of .NET 6.0, including CLR, GC, DLL, EXE, and technologies within .NET.
 • Review the history of C# from version 1.0 to 6.0 and grasp C# fundamentals such as keywords, literals, operators, and statements.
 • Work with numeric and boolean types, classes, objects, fields, properties, indexers, operators, methods, and more in C# 6.0.
 • Explore .NET Class Library features, including collections, file handling, data streams, communication between systems, dates, serialization, and parallel programming.
 • Access and manipulate data using ADO.NET, LINQ, ORM (Entity Framework), and data in Service-Oriented Architecture (SOA).
 • Review applications that can be developed in C# and .NET Framework 6, such as Windows Presentation Foundation, ASP.NET MVC 2, and Silverlight.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 timer
Målene Dette C# kurset vil gjøre det mulig for delegater å utvikle applikasjoner i C# programmeringsspråket. Delegater vil være i stand til å programmere ved hjelp av prinsippene for objektorientering. Kurset vil også dekke hvordan å bruke Visual Studio 2010 utviklingsmiljøet for å produsere robuste og bærekraftige applikasjoner. Publikum Dette kurset er ment for følgende typer programvareutviklere:
  Nye utviklere Utviklere som forstår dataprogramming, men kan ha lært programmering ved å bruke et ikke-grafisk språk på et universitet
Disse utviklerne ønsker å bygge løsninger ved å bruke C#; innenfor rammen Microsoft .NET. De ønsker også å bruke Object Oriented teknikker for å forbedre sine utviklingsferdigheter.
35 timer
C# er et effektivt, objektorientert språk for å utvikle applikasjoner på Microsoft .NET plattformen. Denne instruktørledede, liveopplæringen introduserer avanserte funksjoner i C# , undersøker bruken som både et programmeringsspråk for skrivebordsapplikasjoner og som et programmeringsspråk for nettet for å løse problemer i den virkelige verden. Programming og rektorer blir demonstrert og øvd gjennom klasser, praktiske øvelser og gjennomganger.
  Kursets format
  • C# avanserte prinsipper diskuteres når deltakerne går gjennom opprettelsen av en virkelig applikasjon.
  35 timer
  Delegates will be introduced to the .Net framework and will learn to develop web applications using C# 4.0. At course completion delegates should be familiar with the framework, experienced in developing basic web application and conversant with database access using LINQ. Applications will be created using Object Orientated programming. After completing this course, delegates will be able to:
  • Use Visual Studio 2010 effectively
  • Learn C# 4.0
  • Create commercial ASP.NET Web Applications
  • Understand OO Programming, Classes, and Objects
  • Debug Applications
  • Develop user interfaces using Master Pages, Site Navigation and Themes
  • Use ADO.Net and LINQ to read from and write to databases
  • Develop rich internet applications using ASP.NET AJAX
  • Create and call WCF services
  28 timer
  Course overview C# 6 is new in Visual Studio, and is the latest evolution of Microsoft’s primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET platform. You’ll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF. What you’ll learn
  • Essential C# syntax
  • Implementing object-oriented designs in C#
  • Using generics, collection classes, and exceptions
  • What’s new in C# 6 and .NET 2015
  • Using LINQ and EF
  • Introduction to asynchronous programming
  • Overview of MVC6
  21 timer
  Dette kurset er delt inn i 3 hovedavdelinger og består av en blanding av presentasjoner og praktiske øvelser.
   VB.NET Språk i Visual Studio 2012 VB.NET Objektsorientering VB.NET og SQL Server 2012
  14 timer
  Målgruppen: Teknisk teamleder, programvareutvikler Læringsmål: Formålet med opplæringen er å tilegne seg muligheten til å designe avanserte utviklings- / prosjektstrukturer i C #. I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio , ReSharper.
  14 timer
  Blazor er en åpen kilde web ramme som er skrevet i C#. Blazor gjør det mulig for utviklere å lage interaktive nettbrukergrensesnitt og apper ved hjelp av C#. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot webutviklere som ønsker å bruke Blazor til å lage fullstendig C# webapplikasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
   Utvikle webapplikasjoner med C# og Blazor. Bruk C# kode til å ringe JavaScript APIs og biblioteker. Kjør klient-side C# kode og klient logikk direkte i en nettleser eller server. Deploy Blazor webapplikasjoner med Azure.
  Format av kurset
   Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
  Kurs tilpassingsalternativer
   For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
  14 timer
  C# er et programmeringsspråk med flere paradigmer som omfatter objektorienterte og komponentorienterte fagdisipliner. LINQ (språkintegrert spørring) er en komponent som tilfører programmeringsspråk egendefinerte dataforespørselsfunksjoner. Denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot webutviklere som ønsker å spørre og oppdatere big data med LINQ ved å bruke C# . Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  • Opprett og kjør LINQ-spørsmål.
  • Implementere avanserte biblioteker for spørring av data.
  • Filtrer, søk, transformer og manipuler lokale eller eksterne objekter.
  Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  21 timer
  Målgruppen: Teknisk teamleder, programvareutvikler Læringsmål: Formålet med opplæringen er å tilegne seg muligheten til å utvikle forretningsapplikasjoner i ASP.NET MVC 4-teknologi og på C # -språk. I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio .
  28 timer
  Målgruppen: Teknisk teamleder, programvareutvikler Læringsmål: Hensikten med trening er å forstå syntaks for C# og emner relatert til objektorientert programmering i C# . I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio .
  14 timer
  Kurset er designet for folk som ønsker å lære programmeringsspråk basert på C# og lære grunnleggende evner på .NET-plattformen. Under opplæringen vil deltakerne lære hvordan det er innebygd i C# , hvordan sette opp et miljø for å skrive grunnleggende programmer, bruke standardbibliotekene.
  14 timer
  Unit testing is a testing approach that tests individual units of source code by modifying its properties or triggering an event to confirm whether the outcome is as expected. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute unit tests against a sample .Net application using C#   and Visual Studio. By the end of this training, participants will be able to:
  • Use testing frameworks such as NUnit and xUnit.net to create and manage unit test code
  • Define and implement a broader test driven development approach to testing
  • Adapt the testing framework to extend the test coverage for an application
  Audience
  • Software test engineers
  • Developers
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  28 timer
  Unity er en plattforms-spillmotor for utvikling av videospill for PC, konsoller, mobile enheter og nettsteder. Denne instruktør-ledede, live-opplæringen dekker det grunnleggende om spillutvikling med Unity mens du går deltakerne trinnvis gjennom opprettelsen av sitt eget spill.
   Kursets format
   • Diskusjon, praktisk design og utvikling og spørrekonkurranser
   21 timer
   Microsoft Visual Studio er et integrert utviklingsmiljø (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) er et multi-paradigme, objektorientert programmeringsspråk som implementeres på .NET Framework.
   45 timer
   Participants attending this course will
   • Understand basic concepts of computationa theory
   • Learn translate human process into computer automation
   • Learn file organization and data structures
   • Have a practical understanding of data flow
   • Learn to use various features of C#
   • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
   • Get sources and further readings on secure coding practices
   • Establish consistency and solve advanced problems using C# programming.
   Format of the course
   • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

   Last Updated:

   Helg C# kurs, kveld C sharp trening, C# boot camp, C# instruktørledet, Helg C sharp trening, Kveld C# kurs, C sharp coaching, C-sharp instruktør, C sharp trener, C-sharp kurs, C# klasser, C-sharp on-site, C sharp private kurs, C# tomannshånd trening

   Kursrabatter

   No course discounts for now.

   Kursrabatter Nyhetsbrev

   We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
   You can always change your preferences or unsubscribe completely.

   Some of our clients

   is growing fast!

   We are looking to expand our presence in Norway!

   As a Business Development Manager you will:

   • expand business in Norway
   • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
   • recruit local trainers and consultants

   We offer:

   • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
   • high-tech automation
   • continuously upgraded course catalogue and content
   • good fun in international team

   If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

   Apply now!

   This site in other countries/regions