C# Opplæringskurs

C# Opplæringskurs

Local, instructorled live C# (Csharp or C sharp) training courses demonstrate through handson practice how to develop applications with C#

C# training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

C# Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
35 timer
Oversikt
C# er et effektivt, objektorientert språk for å utvikle applikasjoner på Microsoft .NET plattformen.

Denne instruktørledede, liveopplæringen introduserer avanserte funksjoner i C# , undersøker bruken som både et programmeringsspråk for skrivebordsapplikasjoner og som et programmeringsspråk for nettet for å løse problemer i den virkelige verden.

Programming og rektorer blir demonstrert og øvd gjennom klasser, praktiske øvelser og gjennomganger.

Kursets format

- C# avanserte prinsipper diskuteres når deltakerne går gjennom opprettelsen av en virkelig applikasjon.
35 timer
Oversikt
Delegates will be introduced to the .Net framework and will learn to develop web applications using C# 4.0. At course completion delegates should be familiar with the framework, experienced in developing basic web application and conversant with database access using LINQ. Applications will be created using Object Orientated programming.

After completing this course, delegates will be able to:

- Use Visual Studio 2010 effectively
- Learn C# 4.0
- Create commercial ASP.NET Web Applications
- Understand OO Programming, Classes, and Objects
- Debug Applications
- Develop user interfaces using Master Pages, Site Navigation and Themes
- Use ADO.Net and LINQ to read from and write to databases
- Develop rich internet applications using ASP.NET AJAX
- Create and call WCF services
28 timer
Oversikt
Course overview

C# 6 is new in Visual Studio, and is the latest evolution of Microsoft’s primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET platform. You’ll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF.

What you’ll learn

- Essential C# syntax
- Implementing object-oriented designs in C#
- Using generics, collection classes, and exceptions
- What’s new in C# 6 and .NET 2015
- Using LINQ and EF
- Introduction to asynchronous programming
- Overview of MVC6
21 timer
Oversikt
This instructor-led, live training is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation.

This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: [Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#](/cc/seleniumcsharp).

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
14 timer
Oversikt
Målgruppen:

Teknisk teamleder, programvareutvikler

Læringsmål:

Formålet med opplæringen er å tilegne seg muligheten til å designe avanserte utviklings- / prosjektstrukturer i C #.

I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio , ReSharper.
14 timer
Oversikt
Blazor is an open source web framework written in C#. Blazor enables developers to create interactive web user interfaces and applications using C#.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Blazor to create full stack C# web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop web applications with C# and Blazor.
- Use C# code to call JavaScript APIs and libraries.
- Run client-side C# code and client logic directly in a browser or server.
- Deploy Blazor web applications with Azure.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
C# er et programmeringsspråk med flere paradigmer som omfatter objektorienterte og komponentorienterte fagdisipliner. LINQ (språkintegrert spørring) er en komponent som tilfører programmeringsspråk egendefinerte dataforespørselsfunksjoner.

Denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot webutviklere som ønsker å spørre og oppdatere big data med LINQ ved å bruke C# .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Opprett og kjør LINQ-spørsmål.
- Implementere avanserte biblioteker for spørring av data.
- Filtrer, søk, transformer og manipuler lokale eller eksterne objekter.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Målgruppen:

Teknisk teamleder, programvareutvikler

Læringsmål:

Formålet med opplæringen er å tilegne seg muligheten til å utvikle forretningsapplikasjoner i ASP.NET MVC 4-teknologi og på C # -språk.

I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio .
28 timer
Oversikt
Målgruppen:

Teknisk teamleder, programvareutvikler

Læringsmål:

Hensikten med trening er å forstå syntaks for C# og emner relatert til objektorientert programmering i C# .

I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio .
14 timer
Oversikt
Kurset er designet for folk som ønsker å lære programmeringsspråk basert på C# og lære grunnleggende evner på .NET-plattformen. Under opplæringen vil deltakerne lære hvordan det er innebygd i C# , hvordan sette opp et miljø for å skrive grunnleggende programmer, bruke standardbibliotekene.
21 timer
Oversikt
Målgruppen:

Teknisk teamleder, programvareutvikler

Læringsmål:

Formålet med opplæringen er å tilegne seg muligheten til å utvikle forretnings desktop applikasjoner i WPF 4.5 teknologi og på C # språk.

I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio .
14 timer
Oversikt
Denne instruktørledede liveopplæringen introduserer deltakerne til automatisert testing med Selenium WebDriver og C# i Visual Studio . Hvis du ikke har C# programmeringserfaring eller ønsker å pusse opp C# , kan du sjekke ut kurset: [C# for Automation Test Engineers](/cc/csharpfortesters) .

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, tung praktisk praksis, sporadiske tester for å måle forståelse
14 timer
Oversikt
Unit testing is a testing approach that tests individual units of source code by modifying its properties or triggering an event to confirm whether the outcome is as expected.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute unit tests against a sample .Net application using C# and Visual Studio.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use testing frameworks such as NUnit and xUnit.net to create and manage unit test code
- Define and implement a broader test driven development approach to testing
- Adapt the testing framework to extend the test coverage for an application

Audience

- Software test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
Oversikt
Unity er en plattforms-spillmotor for utvikling av videospill for PC, konsoller, mobile enheter og nettsteder.

Denne instruktør-ledede, live-opplæringen dekker det grunnleggende om spillutvikling med Unity mens du går deltakerne trinnvis gjennom opprettelsen av sitt eget spill.

Kursets format

- Diskusjon, praktisk design og utvikling og spørrekonkurranser
21 timer
Oversikt
Microsoft Visual Studio er et integrert utviklingsmiljø (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) er et multi-paradigme, objektorientert programmeringsspråk som implementeres på .NET Framework.
45 timer
Oversikt
Participants attending this course will

- Understand basic concepts of computationa theory
- Learn translate human process into computer automation
- Learn file organization and data structures
- Have a practical understanding of data flow
- Learn to use various features of C#
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Get sources and further readings on secure coding practices
- Establish consistency and solve advanced problems using C# programming.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Helg C# kurs, kveld C sharp trening, C# boot camp, C# instruktørledet, Helg C sharp trening, Kveld C# kurs, C sharp coaching, C-sharp instruktør, C sharp trener, C-sharp kurs, C# klasser, C-sharp on-site, C sharp private kurs, C# tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions