C++ Opplæringskurs

C++ Opplæringskurs

Local, instructorled live C++ training courses demonstrate through handson practice how to develop applications with C++

C++ training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

C++ Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
35 timer
The course presents a comprehensive object-oriented language C++ and its use of simple examples. These are the standard mechanisms and library
14 timer
This is a 2 day course aimed at C++ programmers who are interested in applying the new C++11 standard in their industry. It is particularly useful for financial applications developers covering all new features with coding examples to be executed within the lab
14 timer
This is a specialized HMI Development course designed for automotive professionals who are involved in the development of advanced automotive infotainment system
21 timer
Dette tredagers kurset dekker det grunnleggende om å sikre C / C++ -koden mot ondsinnede brukere som kan utnytte mange sårbarheter i koden med minnehåndtering og inputhåndtering, og kurset dekker prinsippene for å skrive sikker kode.
35 timer
Dette er et avansert C++ opplæringskurs med fokus på objektorientert (OO) programvareutvikling og design med programmeringsspråket C++ .
7 timer
In this course, participants will learn C++ concepts and programming skills.
49 timer
Deep C++ -opplæring for å dekke kvantitative metoder og modellering og introdusere et enormt prosjekt for traineene å få virkelig praktisk erfaring med C++ for Quants
21 timer
Unreal Engine er en bransjeledende serie med spillutviklingsverktøy for å lage 3D-spill. Det har blitt brukt til å utvikle mange av dagens spill og serier, inkludert Borderlands, Gears of War, Bio Shock og Mass Effect. Denne instruktør-ledede, live trening dekker grunnleggende elementer i spillutvikling med Unreal Engine 4, og gir deltakerne sjansen til å lage sitt eget eksempelspill.
  Kursets format
  • Diskusjon + en sterk vektlegging av praktisk design og utvikling. Noen ganger spørrekonkurranser for å måle fremgang og forståelse. Mange tilbakemeldinger fra instruktøren og engasjementet.
  21 timer
  This instructor-led, live training in Norge provides in-depth coverage of Qt and its modules. By the end of this training, participants will have the necessary knowledge and practice to develop their own C++ application using Qt.
  21 timer
  This training intends to introduce C++ as the common extension of C when applying object-oriented embedded system development. Since C++ encloses C, this training takes us from C to C++ in a natural way, and looks under the hood of how C++ is implemented. This is especially valuable to comprehend when applying C++ in an embedded resource limited environment.  The C++ standard has recently been undergoing a major revision, a.k.a. as C++11, and a new one is on its way, C++14. This course addresses subjects brought in with these revisions that are especially useful like high performance memory management, concurrency making use of a multicore environment, and bare-metal close to the hardware programming. GOAL/BENEFITS The major objective of this class is that you shall be able to use C++ in a “correct way”.
  • Introduce C++ as an object oriented language alternative in an embedded system context
  • Show the similarities ‑ and differences ‑ with the C language
  • Comprehend different memory management strategies – especially the move semantics introduced with C++11
  • Look under the hood and understand what different paradigms in C++ leads to in machine code
  • Use templates to achieve type safe high order abstractions for bare-metal close to the hardware programming – memory mapped I/O as well as interrupts – especially the variadic templates introduced with C++11
  • Provide some useful design patterns especially applicable in an embedded context
  • A few exercises in order to practice some concepts
  AUDIENCE/PARTICIPANTS This training is aimed C++- programmers who intend to start using C++ in an embedded system context. PREVIOUS KNOWLEDGE The course requires basic knowledge in C++ programming, corresponding to our trainings ”C++ – Level 1” and ”C++ Level 2 – Introducing C++11”. PRACTICAL EXERCISES During the training you will practice the presented concepts in a number of exercises. We will use the open and free integrated development environment from Eclipse
  21 timer
  Is C++ suitable for embedded systems such as microcontrollers and real-time-operating-systems? Should object-oriented-programming be used in microcontrollers? Is C++ too far removed from the hardware to be efficient? This instructor-led, live training addresses these questions and demonstrates through discussion and practice how C++ can be used to develop embedded systems with code that is accurate, readable, and efficient. Participants put theory into practice through the creation of a sample embedded application in C++. By the end of this training, participants will be able to:
  • Understand the principles of object-oriented modelling, embedded software programming and real-time programming
  • Produce code for embedded systems that is small, fast and safe
  • Avoid code bloat from templates, exceptions, and other language features
  • Understand the issues related to using C++ in safety-critical and real-time systems
  • Debug a C++ program on a target device
  Audience
  • Developers
  • Designers
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  7 timer
  C++ 17 ( C++ 17) er den siste versjonen av programmeringsspråket C++ . Den legger til flere nye "store" språkfunksjoner med det formål å hjelpe programmerere til å skrive enklere, renere og mer uttrykksfull kode. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære om C++ 17s viktigste nye funksjoner når de går gjennom opprettelsen av et eksempel C++ -applikasjon. Casestudier og interaktive diskusjoner vil bli kombinert med praktisk praksis for å demonstrere hvordan de får mest mulig utbytte av C++ 17. Ved slutten av dette kurset vil deltakerne ha kunnskap og praksis for å utnytte C++ 17 best mulig til å skrive klarere, enklere C++ -kode av høyere kvalitet. Publikum
  • Mellomliggende C++ utviklere
  Kursets format
  • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
  14 timer
  Funksjonell programmering er evalueringen av matematiske funksjoner for beregningsløsninger. Sammen med C++,  funksjonell programmering gjør det mulig for brukerne å lage komplekse elementer og strukturer for webapplikasjoner som ikke er utsatt for bivirkninger og mutasjoner. Denne instruktørledede, live opplæring (online eller på nett) er rettet mot webutviklere som ønsker å få et funksjonelt program med C++ Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
   Bruk funksjonelle programmeringsløsninger for å forbedre ytelsen til webapplikasjoner. Unngå datamutasjon og bivirkninger med funksjonell programmering. Skaper webapplikasjoner i en funksjonell programmeringsstil.
  Format av kurset
   Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
  Kurs tilpassingsalternativer
   For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
  35 timer
  C++ er et objektorientert programmeringsspråk basert på C. Qt er et rammeverk for utvikling av GUI for C++ applikasjoner. Distribuserte C++ applikasjoner bruker ofte en meldingsbibliotek som ZeroMQ for å kommunisere asynkrone med andre komponenter, tjenester og applikasjoner. Meldinger serialiseres først ved hjelp av en serialiseringsprotokoll som Protocol Buffers, som gjør at meldingene kan overføres som samlede byter som er mindre og lettere enn JSON eller XML filer. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) gir introduksjonsdekning av C++, Qt GUI-rammen, og ulike kommunikasjonsteknologier som ZeroMQ og Protocol Buffers som kan brukes til å skrive distribuerte applikasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne ha de nødvendige kunnskaper og praksis for å skrive og kompile en søknad ved hjelp av C++, Qt og gcc på Linux Centos 6/7. Deltakerne vil også integrere asynkrone meldingskapasiteter ved hjelp av Zero MQ og Protocol Buffers. Format av kurset
   Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
  Kurs tilpassingsalternativer
   For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
  35 timer
  This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to use advanced C++ programming techniques to develop complex, secure, and high-performance systems and applications. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up a development environment that includes all C++ libraries, packages and frameworks.
  • Understand the features, components, and basic elements of C++.
  • Create complex C++ applications using advanced programming techniques.
  • Learn how to write readable, fast, and secure code in C++.
  • Know the common security pitfalls in C++ language and how to mitigate them.
  • Implement test strategies for code quality and security control.
  • Use the diagnostics and debugging tools in C++ development.

  Last Updated:

  Kommende C++ Kurs

  Helg C++ kurs, kveld C++ trening, C++ boot camp, C++ instruktørledet, Helg C++ trening, Kveld C++ kurs, C++ coaching, C++ instruktør, C++ trener, C++ kurs, C++ klasser, C++ on-site, C++ private kurs, C++ tomannshånd trening

  Kursrabatter

  Kursrabatter Nyhetsbrev

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking to expand our presence in Norway!

  As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

  We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

  If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

  Apply now!

  This site in other countries/regions