Scrum Opplæringskurs

Scrum Opplæringskurs

Local, instructorled live Scrum training courses demonstrate through discussion and handson practice how to understand, plan and implement a Scrum strategy within a software organization

Scrum training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Scrum Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
Dette to dagers kurset passer for alle IT-fagpersoner som er interessert i å bruke Fossemodellen og hvordan folk tradisjonelt har forsøkt å takle manglene - inkludert, men ikke begrenset til, Agile tilnærminger.

Målet med den første dagen er å gi en oversikt over disse tilnærmingene slik at du kan bestemme hva som kan passe dem i ditt miljø.

Den andre dagen ser på prosjektledelsesteknikker og god praksis som er identifisert fra Agile , og som kan brukes i en foss eller Agile sammenheng.
14 timer
Oversikt
Dette kurset fokuserer på forretningsanalytikerrollen for å lykkes med Agile prosjekter. Kursdeltakerne vil lære å samarbeide med teamet, produkteier, Scrum Master samt med kunden for å lette utviklingsprosessen. Deltakerne vil gå gjennom et hånlig prosjekt som øver på vanlige scenarier.
14 timer
Oversikt
Who should attend?

This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
14 timer
Oversikt
This course has been created for test managers, quality assurance staff, testers, software developers, project managers and management in order to explain how the Agile project management frameworks (notably SCRUM) deal with testing.

At the end of the course, each of the delegates will design and execute a test plan for a sample application (it can be an actual client application if available)
14 timer
Oversikt
Oversikt

Dette 2-dagers kurset gir en kort introduksjon til Agile programvaretesting. Den omhandler grunnleggende testkonsepter, innenfor konteksten av Agile ( Scrum ) utvikling og bruker Crispin & Gregory ( More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants-modellen som et rammeverk for å utforske moderne prinsipper og praksis for Agile testing.

Tiltenkte målgruppen

Dette kurset er ment for utviklingsteam som ønsker å forbedre testprosedyrene deres i en Agile sammenheng.

Det er også egnet for de som har tenkt å satse på en spesifikk karriere og er en passende forutsetning for iSQI Certified Agile Tester-kurset.
7 timer
Oversikt
JIRA Software is a powerful tool for Project Management and people tend to focus more on the tool than the method itself.

This instructor-led, live training introduces the participants to the power of Jira and Confluence, working together to serve the only purpose of helping the team to deliver successfully the product / project. The team will learn how to properly use these tools to be more efficient handling User Requirements, Testing, Communication, centralized in one place.

Will be studied JIRA projects, Confluence spaces, workflows, boards (Kanban & Scrum), planning and dependencies, Jira/Confluence linkage, reporting, important fields and custom fields, issue types, screen & filtering.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Scrum or Kanban project
- Configure Jira to manage the project properly
- Manage issues effectively
- Build the necessary screen to handle issue types
- Create workflows and boards, and understand their interaction
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports necessary for the team and the management
14 timer
Oversikt
Dette to-dagers kurset lærer Lean - Agile prinsipper og praksis i Scaled Agile Framework® (SAFe®).

Du lærer hvordan du kan utføre og frigjøre verdi gjennom Agile utgivelsestog, hvordan du bygger en Agile portefølje og hvordan du kan lede en Lean - Agile transformasjon i bedriftsskala.

Du vil få en forståelse av Lean - Agile tankegangen og hvordan du bruker prinsippene og praksisene for SAFe for å støtte Agile team, programmer, programporteføljestyring og for å koordinere store Value Streams. Når du deltar i klassen forbereder du deg til å gå opp til eksamen og bli sertifisert SAFe® Agilist (SA). Tilknyttet sertifisering: SAFe Agilist (SA)
14 timer
Oversikt
Dette to dager lange kurset forbereder nåværende Scrum Masters for deres lederrolle i å tilrettelegge Agile team, program og enterprise suksess i en SAFe® implementering. Kurset dekker tilrettelegging for inter-team-interaksjoner til støtte for programutførelsen og nådeløs forbedring. Det forbedrer Scrum paradigmet med en introduksjon til skalerbar prosjektering og DevOps praksis; bruken av Kanban for å lette verdien av strømmen og støtte samhandling med arkitekter, produktstyring og andre kritiske interessenter i større program- og bedriftssammenheng. Kurset tilbyr handlingsverdige verktøy for å bygge høypresterende team og utforske praktiske måter å adressere Agile og Scrum i bedriften. Når du deltar i klassen forbereder du deg til å gå opp til eksamen og bli en sertifisert SAFe® Advanced Scrum Master (ASM).
14 timer
Oversikt
This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams.

This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning. Attending the class prepares participants to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).

After this course, you should be able to:

-

Apply SAFe to scale Lean and Agile development in your enterprise

-

Know your team and its role on the Agile Release Train

-

Know all other teams on the train, their roles and the dependencies between the teams

-

Plan iterations

-

Execute iterations, demo value, and improve your process

-

Plan Program Increments

-

Integrate and work with other teams on the train
14 timer
Oversikt
The Scrum Practitioner training aims to introduce agile concepts and techniques in a classroom situation using a combination of talks, exercises and fun activities embracing the principle of ‘learning by doing’. During the course, there will be the opportunity to apply the techniques with a ready-prepared simulation, which will help consolidate learning.
14 timer
Oversikt
Dette kurset er veldig strukturert mot en workshop-tilnærming for å gi delegatene en mulighet til å øve seg på ferdighetene Scrum og Agile .
7 timer
Oversikt
This course is also known as SCRUM awareness training.

Who should attend?

This course has been created for managers, executives and other decision makers who want to know how to calculate the benefits of implementing the methodology or want to understand what their team is doing.

It is also suitable for customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
14 timer
Oversikt
Scrum Master-rollen er en viktig del av ethvert Agile / Scrum team. Dette kurset trener delegater i viktige aspekter av Scrum rammeverket og forbereder dem til å stille den online Scrum .org Professional Scrum Master (PSM1) eksamen.

Publikum:

Alle som enten er eller planlegger å være en Scrum Master og for andre som jobber i et Scrum miljø som har behov for inngående kunnskap om Scrum .

På slutten av dette kurset vil du kunne:

- Forstå opprinnelsen til Agile metoder.
- Forstå og anvende kjerneverdiene og prinsippene for Agile metoder.
- Vet forskjellen mellom den definerte prosessen og de empiriske prosessene som brukes i Agile .
- Forstå Scrum rollene, gjenstandene, seremoniene og praksisene.
- Vær fullstendig forberedt på å gå til Professional Scrum Master (PSM1) eksamen
7 timer
Oversikt
This course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques.

The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on.
14 timer
Oversikt
Treningen er beregnet på både nybegynnere og avanserte deltakere.

Form for klasser: diskusjon + praktiske øvelser.

SCRUM er for tiden den mest populære metoden for å administrere programvareutviklingsprosessen, ansett som smidige metoder. Kurset tar sikte på å gjøre deltakerne kjent med SCRUM-metodikken trinn for trinn.

Kommende Scrum Kurs

Helg Scrum kurs, kveld Scrum trening, Scrum boot camp, Scrum instruktørledet, Helg Scrum trening, Kveld Scrum kurs, Scrum coaching, Scrum instruktør, Scrum trener, Scrum kurs, Scrum klasser, Scrum on-site, Scrum private kurs, Scrum tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions