Kursplan

Seksjon 01

Dag 01 Introduksjon

  Hva gjør en smart robot smart?

Fysisk vs virtuell Smart Robots

  Smart Robots, Smart Machines, Sentient Machines og Robotic Process Automation (RPA), etc.

Rollen til kunstig intelligens (AI) i Smart Robots

  Utover «hvis-så-ellers» og læringsmaskinen Algoritmene bak AI AI i Smart Robots: maskinlæring, datasyn, naturlig språkbehandling (NLP), etc. Kognitiv robotikk

Rollen til Big Data i Smart Robots

  Beslutningstaking basert på data og mønstre

Skyen og Smart Robots

  Koble robotikk med IT Bygge mer funksjonelle roboter som får tilgang til mer informasjon og samarbeider

Kasusstudie: Mekanisk Smart Robots

  Industriell Smart Robots Baxter
Personlig serviceroboter Husroboter som hjelper eldre, smarte selvkjørende biler
 • Profesjonelle serviceroboter Landbruksroboter i dagbokdrift
 • Maskinvarekomponenter til en smart robot
 • Motorer, sensorer, mikrokontrollere, kameraer, etc.
 • Vanlige elementer i Smart Robots

   Maskinsyn, stemmegjenkjenning, talesyntese, nærhetsføling, trykkføling, etc.

  Utviklingsrammer for Programming en smart robot

   Åpen kildekode og kommersielle rammeverk Robotoperativsystem (ROS) Arkitektur: arbeidsområde, emner, meldinger, tjenester, noder, actionlibs, verktøy, etc.

  Språk for Programming en smart robot

   C++ for lavnivåkontroll Python for orkestrering Programmering ROS noder i Python og C ++ Andre språk

  Verktøy for å simulere en fysisk smart robot

   Kommersiell og åpen kildekode 3D simulering og visualisering programvare

  Forberede utviklingsmiljøet

   Programvareinstallasjon og oppsett Nyttige pakker og verktøy

  Dag 02 Programming Smart Robot

   Programmere en node i Python og C ++ Forstå ROS node Meldinger og emner i ROS Publikasjons- / abonnementsparadigme Prosjekt: Bump & Go med ekte robot Feilsøking Simulering av roboter med Gazebo / ROS Rammer i ROS og referanse endrer 2D informasjonsbehandling av kameraer med OpenCV Informasjonsbehandling av en laser Prosjekt: Sikker sporing av objekter etter farge Feilsøking

  Dag 03 Programming Smart Robot (Fortsettelse...)

   Tjenester i ROS 3D informasjonsbehandling av RGB-D sensorer med PCL Maps og Navigasjon med ROS Project: Search for objekter i miljøet Feilsøking

   

   Seksjon 02

  Dag 04 Programming Smart Robot (Fortsettelse...)

  ActionLib Speech Recognition og talegenerering Kontrollerer robotarmer med MoveIt! Styrende robothals for aktivt syn Prosjekt: Søk og samling av objekter Feilsøking

  Tester din smarte robot

   Enhetstesting

  Dag 05 Utvide en smart robots evner med Deep Learning

   Persepsjon -- syn, lyd og haptikk Kunnskapsrepresentasjon Stemmegjenkjenning gjennom NLP (naturlig språkbehandling) Computer visjon

  Hurtigkurs i Deep Learning

   Kunstig Neural Networks (ANNs) Kunstig Neural Networks vs. biologisk Neural Networks Fremmating Neural Networks Aktiveringsfunksjoner Trening Kunstig Neural Networks

  Dag 06 lynkurs i Deep Learning (Fortsettelse...)

   Deep Learning Modeller konvolusjonelle nettverk og tilbakevendende nettverk

  Convolutional Neural Networks (CNNs eller ConvNets) Convolution Layer

   Pooling lag
  Konvolusjonell Neural Networks arkitektur
 • Seksjon 03
 • Dag 07 lynkurs i Deep Learning (Fortsettelse...)
 • Tilbakevendende Neural Networks (RNN) Trening av en RNN Stabiliserende gradienter under trening Langtidsminnenettverk
 • Deep Learning-plattformer og programvarebiblioteker Deep Learning i ROS

  Dag 08 Bruke Big Data i din smarte robot

   Big data-konsepter Tilnærminger til dataanalyse Big Data-verktøy Gjenkjenne mønstre i dataene Øvelse: NLP og Computer Vision på store datasett
  Dag 09 Bruke Big Data i din smarte robot (fortsettelse...)
 • Distribuert behandling av store datasett Sameksistens og kryssbefruktning av Big Data og Robotics The Smart Robot som en generator av data Rekkeviddemålesensorer, posisjons-, visuelle, taktile sensorer og andre modaliteter
 • Forstå sansedata (sense-plan-act loop)

   Øvelse: Ta opp strømmedata

   

   Seksjon 04
  Dag 10 Programming en Autonom Deep Learning Smart Robot
 • Deep Learning robotkomponenter Sette opp robotsimulatoren Kjøre et CUDA-akselerert nevralt nettverk med Cafe Feilsøking
 • Dag 11 Programming en Autonom Deep Learning Smart Robot (Fortsettelse...)
 • Gjenkjenne objekter i fotografier eller videostrømmer Aktiverer datasyn med OpenCV Feilsøking

  Dag 12 Dataanalyse

  Bruke Smart Robot til å samle inn og organisere nye data

   Bygg en smart robot i samarbeid

  Distribuer din smarte robot på fysisk maskinvare

   Overvåking og service Smart Robots i felten

  Sikring av roboten din

   Forhindre uautorisert tukling Hindre hackere fra å se og stjele sensitive forretningsdata (kredittkort, ansattinformasjon osv.)

  Bli med i Robotics fellesskapet

  Fremtidsutsikter for Smart Robots

  Sluttkommentarer

  Krav

  • Erfaring med programmering i C++
  • Programmeringserfaring i Python
  • Erfaring med Linux kommandolinje
   84 timer

  Antall deltakere  Price per participant

  Testimonials (2)

  Relaterte kurs

  Introduction to OMRON PLC programming

  21 timer

  Developing Intelligent Bots with Azure

  14 timer

  Developing a Bot

  14 timer

  Artificial Intelligence (AI) for Mechatronics

  21 timer

  Allen-Bradley PLC Programming and Applications in Manufacturing

  21 timer

  PLC Ladder Programming

  14 timer

  Machine Learning for Robotics

  21 timer

  Building A Robot from the Ground Up

  28 timer

  Natural Language Processing (NLP) - AI/Robotics

  21 timer

  Robotics in business - AI/Robotics

  14 timer

  ROS-Industrial

  14 timer

  UiPath for Intelligent Process Automation (IPA)

  14 timer

  Artificial Intelligence (AI) for Robotics

  21 timer

  AI and Robotics for Nuclear

  80 timer

  AI and Robotics for Nuclear - Extended

  120 timer

  Related Categories