Kursplan

Introduksjon

Oversikt over Artificial Intelligence (AI)

  Maskinlæring Beregningsmessig intelligens

Forstå konseptene til Neural Networks

  Generative nettverk Dype nevrale nettverk Convolution nevrale nettverk

Forstå ulike læringsmetoder

  Veiledet læring Uovervåket læring Forsterkende læring Semi-veiledet læring

Andre Computational Intelligence Algoritmer

  Uklare systemer Evolusjonære algoritmer

Utforsker kunstig intelligens tilnærminger til optimalisering

  Velge AI-tilnærminger effektivt

Lær om Stokastisk Dynamic Programming

  Forholdet til AI

Implementering av mekatroniske applikasjoner med AI

  Medisin Rescue Defense Industri-agnostisk trend

Kasusstudie: Den intelligente robotbilen

Programming de viktigste systemene til en robot

  Planlegging av prosjektet

Implementering av AI-funksjoner

  Searching og bevegelseskontroll lokalisering og kartlegging Sporing og kontroll

Sammendrag og neste trinn

Krav

 • Grunnleggende forståelse av informatikk og ingeniørfag

Publikum

 • Ingeniører
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Related Categories