Oracle Opplæringskurs

Oracle Opplæringskurs

Local, instructorled live Oracle Database (Oracle RDBMS or Oracle) training courses demonstrate through discussion and handson practice the fundamentals of Oracle

Oracle training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Oracle Underkategorier

Oracle Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
28 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at professionals who wish to learn the fundamental concepts of Oracle Fusion and implement Oracle Fusion HCM in their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the concepts of Oracle Fusion Human Capital Management (HCM).
 • Implement complete workforce structure management in any organization.
28 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at database administrators who wish to learn and use the features of Oracle Database 21c in performing administrative tasks. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the core concepts of Oracle Database 21c administration.
 • Understand the Oracle 21c architecture.
 • Learn how to perform administration tasks on Oracle 21c.
 • Understand the Oracle 21c backup and recovery process.
14 timer
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with generic ANSI SQL. It can be used in any database, including Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL any other relational databases.
21 timer
lyttere Denne opplæringen er adressert for folk som begynner å jobbe med SQL språket i Oracle databasen Kursbesvarelsen for spørsmål:
 • Hvordan lage en spørring?
 • Hvilke muligheter har SQL ?
 • Hva er en relasjonsdatabase?
 • Hva er strukturen og SQL kommandoer
14 timer
This 2 day course gives an introduction to SQL Developer, SQL*Plus and to SQL, the Structured Query Language used to access a Relational Database and includes the new features of the latest version of ORACLE. The principles learnt may also be applied to databases as diverse as Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix and DB2. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
21 timer
This 3 day course gives an introduction to ORACLE PL/SQL, an application development environment that enables the writing of stored procedures, functions and triggers using both SQL and PL/SQL commands. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
14 timer
Publikum Alle som ønsker å forbedre sine grunnleggende ferdigheter i Oracle SQL og også systematisere allerede fått kunnskap. Kursets format 25% forelesninger, 75% laboratorier
7 timer
På forhånd Oracle databasestyringssystemer kan være kostbare og vanskelige å vedlikeholde for mellom- og store organisasjoner. Migrasjon Oracle databaser til Azure SQL (også kjent som Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure eller AzureSQL) eller PostgreSQL (også kjent som Postgres eller Postgre SQL) er en praktisk løsning for voksende bedrifter for å håndtere databasestyring, vedlikehold og skalerbarhet til en optimal kostnad. Denne instruktørledede, live-trening (online eller på nett) er rettet mot databasedministratorer og cloud arkitekter som ønsker å flytte Oracle databaser til Azure SQL eller PostgreSQL. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Sammenlign Azure SQL med PostgreSQL for å velge databasen som best oppfyller forretningsmål og behov. Forbered databaser for å flytte definisjoner, data og prosedyrer fra Oracle til AzureSQL eller PostgreSQL databasesystem. Utføre post-migration trinn for å teste, optimalisere, oppdatere og vedlikeholde en migrerte database.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
21 timer
Målet med dette kurset er å gi en klar forståelse av bruken av SQL for ulike Databaser (Oracle, SQL Server, MS Access...). Forståelse av analytiske funksjoner og hvordan å koble til forskjellige tabeller i en database vil hjelpe delegater til å flytte dataanalyse operasjoner til databasesiden, i stedet for å gjøre dette i MS Excel applikasjon. Dette kan også Hjelp med å opprette ethvert IT-system, som bruker ethvert relasjonell database.
14 timer
lyttere Dette kurset er designet for folk som vil bruke de avanserte funksjonene til SQL i Oracle Kurset gir svar på spørsmålene
 • Hvordan bygge avanserte spørsmål?
 • Hvordan lage avanserte rapporter?
14 timer
Målet med kurset er å gjøre det mulig for deltakerne å få en mestring av hvordan de kan jobbe med SQL språket i Oracle databasen for datautvinning på mellomnivå.
35 timer
Dette 5-dagers kurset demonstrerer hvordan du bruker Oracle SQL til databaseutvikling og databasestyring.
28 timer
Opplæringen er ikke bare ment for Oracle databaseadministratorer, som bare begynner å jobbe med Oracle servere, og som allerede jobber med en slik og ønsker å lære om den nye futures i 12c-versjonen. Denne opplæringen kan også være nyttig for programmerere som - takket være forståelsen av serverarkitekturen og dens mekanismeregler - vil være i stand til å lage effektive applikasjoner som arbeider med Oracle 12c-databasen.
14 timer
Oracle Database 18c er neste iterasjon av Oracle Database 12c Release 2, eller "den første patch".  Denne instruktørledede, live opplæring (online eller på nett) er rettet mot ingeniører som ønsker å sette opp, implementere, migre til og administrere en Oracle 18c Database. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Forstå de viktigste funksjonene og arkitektoniske endringene fra tidligere Oracle versjoner. Migrere til Oracle 18c fra en tidligere versjon. Deploy Oracle 18c i skyen eller på premise. Forstå Oracle 18c's nye årlige utgivelsessyklus og planlegge vedlikehold rundt det.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Denne instruktørledede, live-trening (online eller på nett) er rettet mot ingeniører som ønsker å flytte fra Oracle skjemaer til Oracle Web skjemaer. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Forstå de viktigste funksjonene og arkitektoniske endringene i Oracle Web Forms. Migrer til Oracle Web Forms fra en tidligere Forms versjon. Utvikle en Oracle Web applikasjon. Levering Oracle Web-skjemaer for å forbedre brukerstjenester og erfaring.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at IT administrators and developers who wish to set up, deploy and manage cloud applications using the services and technologies provided by Oracle PaaS. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build, deploy, and manage cloud applications using Oracle PaaS.
 • Configure and use data management tools for easy storage and backup.
 • Visualize and evaluate application performance and logs.
 • Generate business analytics reports.
 • Understand and implement security standards.
21 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Oracle APEX to develop, scale, and deploy applications faster with less code. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing database apps with Oracle APEX.
 • Understand and explore the Oracle APEX tools to build a fully-featured application.
 • Learn how to create applications and pages using Oracle APEX and the Page Designer UI.
 • Extend the functionality of complex enterprise apps easily with Oracle APEX.
 • Optimize and scale application performance and deployment.
 • Control and secure access to application data and components.
14 timer
Kurset svarer på spørsmål Hvordan lage en forespørsel? Hvilke muligheter har de SQL? Hva er en relasjonell database? Hva er strukturen og SQL kommandoer
21 timer
For hvem Workshopen er ment for nybegynnere, som begynner å jobbe med Oracle databasen, fremtidige administratorer og brukere av systemer basert på denne databasen må kunne bruke SQL språket for utvinning og modifisering av informasjonen som finnes i systemene. Eksamener og sertifikater Utdanningsplanen samsvarer med materialet som trengs for å passere eksamen: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, det første trinnet for å få de fleste sertifiseringer Oracle's Database Formålet med trening Workshopen tar sikte på å introdusere deltakerne til å jobbe med Oracle databasen, gjøre dem kjent med SQL språket i den grad det er nødvendig for effektiv drift av systemet og å ta i fremtiden forpliktelser av databaseapplikasjoner og Oracle databaser. Innholdet i opplæringen
  Organisering av arbeidsmiljøet Introduksjon til relasjonelle databaser Utvinning av dataene ved hjelp av SELECT-erklæringen Endre data ved hjelp av INSERT, UPDATE, DELETE Oversikt over skjemobjekter
Bemerkelser Workshopene er basert på 11g XE-programvare
35 timer
For hvem Workshops er dedikert som et første skritt for utviklere og designere av applikasjoner basert på Oracle databaser. Deltakerne trenger ikke å ha noen forhånds kunnskap om Oracle databasen, eller andre relasjonelle databasesystemer, selv om slik kunnskap kan være nyttig. Eksamener og sertifikater Planen dekker det opplæringsmateriale som trengs for å passere eksamen 1Z0-047 Oracle Database SQL Ekspert og få tittelen på Oracle Database SQL Certified Expert Formålet med trening Workshopen tar sikte på å bli kjent med deltakerne med Oracle databaseteknikker for å bygge databasestrukturer og data manipulering. Spesiell vekt legges på deltakeren å se over bordet, som gir muligheter til å designe og bygge applikasjoner Relational Database Management System, Oracle Database, og å være i stand til å arbeide uavhengig med henne. Innholdet i opplæringen
  Introduksjon til databaseteknologi og organisasjonen av arbeidsmiljøet Oppkjøp og endring av data Byggingen av repository-applikasjonen Sikkerhet og konkurranse runtime
Noter Workshopene er basert på programvaren versjon 11g XE
28 timer
For hvem Workshops er dedikert til utviklere, sluttbrukere og administratorer, som hittil ikke har hatt noen kontakt med språket PL / SQL, og behovet for å utnytte sin enorme potensial i å jobbe med en database, automatiserte prosesser, og i bygging av applikasjoner. Eksamener og sertifikater Planen dekker det opplæringsmaterialet som trengs for å passere eksamen 1Z0-144 Oracle Database 11g Programmet med PL / SQL og få tittelen på Oracle PL / SQL Developer Certified Associate Formålet med trening Workshopen tar sikte på å gjøre deltakerne kjent med programmeringsspråket PL / SQL, dens evner og begrensninger. Dette seminaret vil omfatte en full forståelse av mekanismene involvert i programmeringsspråket PL / SQL nødvendig for å implementere logikken til de gratis applikasjonene, automatisering av databehandling og database management. Innholdet i opplæringen
  Introduksjon til PL / SQL arkitektoniske løsninger basert på dette språket, organisasjonen av arbeidsmiljøet Skap skript og lagrede programenheter som opererer på data
Noter Workshopene er basert på programvaren versjon 11g XE
21 timer
For hvem Denne opplæringen er i tillegg til, og fortsettelse av 'Oracle 11g - Programming i PL / SQL og - workshops ", men kan også være designet for utøvere, utviklere, PL / SQL som allerede har erfaring med språket, og som ønsker å systematisere sin kunnskap og lære avanserte mekanismer og løsninger utviklet i dette språket. Innholdet i opplæringen
  Objekter, strømmer og komplekse datastrukturer Avanserte løsninger basert på PL / SQL
Eksamener og sertifikater Planen dekker det opplæringsmaterialet som trengs for å passere eksamen 1Z0-146 Oracle Advanced PL / SQL og få tittelen på Oracle Advanced PL / SQL Developer Certified Professional Formålet med trening Utdanningen er utformet for å bli kjent med deltakerne med de avanserte aspektene av programmering i en Oracle database. Fokuset er på fleksibilitet og ytelsesløsninger basert på PL / SQL. Noter Workshopene er basert på programvaren versjon 11g XE
28 timer
For hvem Workshopen er ment for avanserte programmerere og Oracle brukere som søker kunnskap og informasjon om effektiv utvikling av informasjonssystemer i en Oracle database, og tuning og testing av ytelsesproblemer i eksisterende applikasjoner. Dette kurset bygger på kunnskap ofte utilgjengelig eller feil presentert i den tekniske dokumentasjonen, og samlet i løpet av mange års praksis ledet dem instruktører. Disse workshops kan være slutten på treningsveien for utviklere, eller et enkelt skritt for folk med omfattende erfaring med design og programmering i Oracle Formålet med trening Workshopen tar sikte på å gi mekanismer som oppstår i en Oracle database når du utfører SQL uttalelser. Det lar deltakerne unngå feil under programvareutvikling, og utforske, diagnostisere og løse ytelsesproblemer i eksisterende applikasjoner. Spesiell vekt legges på workshops, hvor vi viser metodikk og praktiske aspekter av anvendelsen og tuning SQL uttalelser. Innholdet i opplæringen
  Mekanikk utfører SQL kommandoer Styring av kostnadsoptimalisering av prosessen Metoder for lagring og indeksering av data Overvåkning av databaseprestasjoner og prosesser basert på ordforråd og sporingssystemapplikasjoner Analyse av tilfeller av de vanligste problemene som forårsaker ytelse
Noter Workshopene er basert på programvaren versjon 11g XE

Last Updated:

Kommende Oracle Kurs

Helg Oracle kurs, kveld Oracle trening, Oracle boot camp, Oracle instruktørledet, Helg Oracle trening, Kveld Oracle kurs, Oracle coaching, Oracle instruktør, Oracle trener, Oracle kurs, Oracle klasser, Oracle on-site, Oracle private kurs, Oracle tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions