Database Opplæringskurs

Database Opplæringskurs

Local, instructorled live Database (DB) or Database Management System (DBMS) training courses are aimed at both system administrators as well as developers and demonstrate through handson practice how to administer Database systems as well as how to integrate a Database with software applications

Database training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Database Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
Publikum

Alle som ønsker å forbedre sine grunnleggende ferdigheter i Oracle SQL og også systematisere allerede fått kunnskap.

Kursets format

25% forelesninger, 75% laboratorier
35 timer
Oversikt
PostgreSQL (or Postgres) is one of the most popular open-source relational databases.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn the general and advanced aspects of PostgreSQL, including administration, performance turning, advanced development, and replication as they step through a series of hands-on, live-lab exercises involving setup, configuration, testing, deployment and troubleshooting.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use advanced administration techniques to configure and manage a PostgreSQL server.
- Optimize the database and queries for maximum performance.
- Replicate and scale a PostgreSQL server.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This course is based PostreSQL 9 but can be adapted for a different version.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Denne opplæringen er designet for Database og arkitekter som vil stille inn Postgre SQL Database for Performance. Lær hvordan du logger treg arbeidsmengde og finn de mulige smertepunktene i en spørring. Dette emnet dekker også de viktigste parameterne som må være innstilt for optimal ytelse.
7 timer
Oversikt
Denne opplæringen er designet for Database og arkitekter som ønsker å lære Streaming Replication i Postgre SQL og hvordan pgpool-II kan brukes til å oppnå automatiske mislykkninger og sette opp en høyt tilgjengelig Postgre SQL Database Cluster.
14 timer
Oversikt
Denne opplæringen er designet for Database og arkitekter som vil lære verktøyene og teknikkene for å implementere høy tilgjengelighet og Database i Postgre SQL .

Du vil også lære hvordan du finner langsomme spørsmål, overvåker databaseprestasjoner og innstiller Postgre SQL for Performance.
14 timer
Oversikt
Denne opplæringen er designet for Database og arkitekter som vil lære Postgre SQL fra grunnleggende.

Du lærer Postgre SQL arkitektur, installasjon, design samt hvordan du utfører sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsdatabaser i Postgre SQL .
14 timer
Oversikt
Dette kurset dekker administrasjon og ytelsestuning av Postgre SQL databaser.

Målgruppen inkluderer systemadministratorer og databasearkitekter. Deltakere lærer bruken av spesialiserte Postgre SQL (AKA Postgres) moduler som replikering, tilkoblingspooling og søk i fulltekst.
35 timer
Oversikt
Denne intensive opplæringen gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å bruke Windows PowerShell for automatisering av administrasjon av Windows-baserte datamaskiner. Ferdighetene som er undervist i dette kurset, gjelder alle Microsoft-produkter som bruker Windows PowerShell til daglig administrasjon.

Opplæring fokuserer hovedsakelig på å bruke Windows PowerShell som et interaktivt kommandolinjegrensesnitt, men det inkluderer også en viss dekning av skript- og programmeringsemner.
28 timer
Oversikt
This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
7 timer
Oversikt
Percona Server for MongoDB er en gratis, forbedret, fullt kompatibel, åpen kildekode, drop-in erstatning for MongoDB 3.2 Community Edition med funksjoner i bedriften. Det krever ingen endringer i MongoDB applikasjoner eller -kode.

Publikum

Dette kurset er egnet for sysadmins og ingeniører som ønsker å bytte til Percona Server fra forhåndsbestående MongoDB forekomster, eller distribuere og administrere ny Percona Server for MongoDB forekomster.

Etter fullført kurs vil delegatene:

- forstå Percona Server's struktur og distribusjonsmekanismer
- kunne utføre installasjons- / produksjonsmiljø / arkitekturoppgaver og konfigurasjon
- kunne vurdere kodekvalitet, utføre feilsøking, overvåking
- kunne implementere avansert produksjon som replikering, ytelsestuning og logging
14 timer
Oversikt
Målet med kurset er å gjøre det mulig for deltakerne å få en mestring av hvordan de kan jobbe med SQL språket i Oracle databasen for datautvinning på mellomnivå.
14 timer
Oversikt
Percona Server for MySQL is optimized for cloud computing, NoSQL access, containers and modern hardware such as SSD and Flash storage.

-

Cloud ready
Dramatically reduces downtime on servers with slow disks and large memory, such as 4XL EC2 servers on EBS volumes

-

SaaS deployable
Increases flexibility for architectures such as co-located databases with hundreds of thousands of tables and heterogeneous backup and retention policies

-

Vertical scalability and server consolidation
Scales to over 48 CPU cores, with the ability to achieve hundreds of thousands of I/O operations per second on high-end solid-state hardware

-

Query, object and user level instrumentation
Detailed query logging with per-query statistics about locking, I/O, and query plan, as well as performance and access counters per-table, per-index, per-user, and per-host

-

Enterprise ready
Percona Server for MySQL includes advanced, full-enabled external authentication, audit logging and threadpool scalability features that are only available in Oracle’s commercial MySQL Enterprise Edition
14 timer
Oversikt
This 2 day course gives an introduction to SQL Developer, SQL*Plus and to SQL, the Structured Query Language used to access a Relational Database and includes the new features of the latest version of ORACLE. The principles learnt may also be applied to databases as diverse as Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix and DB2.

The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements.

Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
35 timer
Oversikt
Dette 5-dagers kurset demonstrerer hvordan du bruker Oracle SQL til databaseutvikling og databasestyring.
14 timer
Oversikt
OrientDB er en No SQL Multi-Model Database som fungerer med graf, dokument, nøkkelverdi, GeoSpatial og React ive modeller. Fleksibiliteten gjør det mulig for brukere å administrere forskjellige typer data under en sentralisert database.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å begynne å bruke OrientDB og bruke dens fleksibilitet til å administrere data.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer OrientDB
- Lær hvordan du oppretter og administrerer en database med OrientDB
- Utforsk de forskjellige funksjonene og funksjonene til OrientDB
- Lær hvordan du jobber med forskjellige API-er på OrientDB
- Distribuer OrientDB ved hjelp av Distribuert arkitektur

Publikum

- Programvareingeniører og teknikere
- Tekniske mennesker i alle bransjer
- IT-folk
- Utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to migrate from Oracle Forms to Oracle Web Forms.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the major feature and architectural changes in Oracle Web Forms.
- Migrate to Oracle Web Forms from a previous Forms version.
- Deploy a Oracle Web Application.
- Leverage Oracle Web Forms to enhance user services and experience.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Oracle Database 18c is the next iteration of Oracle Database 12c Release 2, or "the first patch".

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to set up, deploy, migrate to and manage an Oracle 18c Database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the major feature and architectural changes from previous Oracle versions.
- Migrate to Oracle 18c from a previous version.
- Deploy Oracle 18c in cloud or on premise.
- Understand Oracle 18c's new yearly release cycle and plan maintenance around it.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
This 3 day course gives an introduction to ORACLE PL/SQL, an application development environment that enables the writing of stored procedures, functions and triggers using both SQL and PL/SQL commands.

The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements.

Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
28 timer
Oversikt
Relational databases have been the technology of choice for storing, retrieving and querying data. Relational databases allow users to organize their data using a structured, well-defined set of patterns (model). While this approach works well for storing data that is standardized and well-understood in advance (think of a hospital check-in application that holds patient records with the same consistent set of pre-defined fields...patient id, first name, last name, date of last visit, etc.), there are limitations to this model. For organizations whose incoming data is not well-defined (think of an online inquiry form for a startup whose still in the process of experimenting with different fields for collecting visitor data, removing and adding fields as they go to accommodate for the changing nature of the business), any established definitions for how the data should fit into an existing database would need to be re-defined regularly. This would require recreating the data model (schema) that dictates the structure of the data and its allowed data types to support different types of data inputs, etc., before any new data could be saved to the database.

Enter NoSQL (Not Only SQL) databases. NoSQL databases free users from having to predefine the structure of the incoming data, allowing them to insert and update new data on the fly. NoSQL databases are often faster than relational databases and can handle very large amounts of data with ease. NoSQL databases also scale better than relational databases, due to their ability to efficiently partition data across many servers (cluster) and load balance the access to this data. NoSQL databases integrate particularly well with applications that support real-time analytics, site personalization, IoT, and mobile apps

In this instructor-led, live training , participants will understand the architecture, design principles and functionality of the most popular NoSQL databases as they setup, operate and asses a number of NoSQL databases in a live lab environment. The goal of this training is to enable participants to intelligently evaluate, propose and implement a suitable NoSQL database solution within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure different types of NoSQL databases, including MongoDB, Cassandra, Redis and Neo4j
- Understand the benefits and disadvantages of NoSQL databases vs relational databases
- Understand the underlying data formats used by NoSQL databases and how these formats can be used to an advantage when developing modern applications (desktop, mobile, cloud, IoT)
- Perform create, insert, update, delete operations in a NoSQL database
- Setup a mixed environment with both a relational database and NoSQL working in tandem
- Configure a cluster of NoSQL database to distribute the processing of very large datasets
- Understand the security implications of using a NoSQL database
- Deploy and scale a NoSQL database in a production environment

Audience

- Database professionals
- Data architects
- Data strategists
- Project managers
- Application developers wishing to integrate a flexible database solution in their application

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
GraphQL er et GraphQL for APIer. GraphQL er også en utførelsesmotor for lasting av data fra server til klient. Det er det sårt tiltrengte alternativet til det tradisjonelle REST API.

Denne instruktørledede, GraphQL (på stedet eller eksternt) er rettet mot webutviklere som ønsker å utvikle en avansert node-applikasjon ved hjelp av GraphQL .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lag mutasjoner slik at klienter kan manipulere data i databaser.
- Skript en automatisert test suite for en node applikasjon.
- Bruk GraphQL skjemaer for å definere datainteraksjon.
- Sikre node applikasjonsdata med et autentiseringssystem.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Relational, table-based databases such as Oracle and MySQL have long been the standard for organizing and storing data. However, the growing size and fluidity of data have made it difficult for these traditional systems to efficiently execute highly complex queries on the data. Imagine replacing rows-and-columns-based data storage with object-based data storage, whereby entities (e.g., a person) could be stored as data nodes, then easily queried on the basis of their vast, multi-linear relationship with other nodes. And imagine querying these connections and their associated objects and properties using a compact syntax, up to 20 times lighter than SQL. This is what graph databases, such as neo4j offer.

In this instructor-led, live hands-on training, we will set up a live project and put into practice the skills to model, manage and access your data using neo4j. We contrast and compare graph databases with SQL-based databases as well as other NoSQL databases and clarify when and where it makes sense to implement each within your infrastructure.

Format of the Course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
21 timer
Oversikt
Dette skreddersydde kurset er designet spesielt mot kravene som stilles av Now Managed Learning Services
14 timer
Oversikt
This course provides programmatic interaction with PostgreSQL databases. Learn techniques, syntaxes and structures needed to develop quality applications using PostgreSQL backend. This training also covers SQL Tuning covering best practices for writing efficient SQL.

Target audience includes developers who want to use or extend PostgreSQL, as well as database architects.
14 timer
Oversikt
Presto is a distributed query engine for big data analytics. Using Presto, users can natively query data, access data from multiple systems, and more.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to query big data sources with Presto.

By the end of this training, participants will be able to:

- Employ Presto key concepts to optimize modern big data systems.
- Use Presto to run exabyte scale warehouses.
- Clone data to a proprietary data storage system.
- Work with existing BI tools such as R and Tableau.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Som en kjerne i Microsoft dataplattform er SQL Server et ledende operativt databasestyringssystem.
21 timer
Oversikt
Microsoft SQL Server is a relational database management system (RDBMS) for storing and retrieving data.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn the essentials of the SQL language needed to query a Microsoft SQL Server database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Microsoft SQL Server
- Query a Microsoft SQL Server database using Microsoft's Transact-SQL (T-SQL) language
- Understand the essentials of database design
- Optimize a database through normalization
- Use aggregate functions to generate results similar to those of "pivot-tables"
- Access Microsoft SQL Server through Excel

Audience

- Data analysts
- Business Intelligence professionals
- Business managers
- Excel experts who wish to expand their analysis skill set

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Målet med kurset er å gjøre det mulig for deltakerne å få en mestring av grunnleggende og bruk av VBA for Access & Excel .
14 timer
Oversikt
Delegater vil få en forståelse av de grunnleggende prinsippene for Strukturert spørrespråk i tillegg til å kunne gjøre hvert av følgende:

- Konstruer spørringer for å trekke ut og filtrere data fra en SQL Server-database
- Lag oppsummerte resultater
- Endre, utlede og formatere data slik at de passer til den nødvendige utdata
- Endre data og vedlikehold databasekomponenter og definisjoner

Dette kurset er for alle som trenger informasjon fra en Microsoft SQL Server database. Det passer for enten systemutviklere eller personer fra andre områder som trenger å bruke SQL å trekke ut og analysere data.
7 timer
Oversikt
Delegater vil få en forståelse av noen av de mer avanserte funksjonene i Transact SQL så vel som å kunne gjøre hvert av følgende:

- Bruk spørsmål for å returnere komplekse resultatsett
- Administrer databaseobjekter for å hjelpe spørringens ytelse
- Still inn spørsmål for å utføre mer effektivt

Dette kurset er for alle som for øyeblikket bruker Transact SQL å trekke ut data fra en Microsoft SQL Server database og ønsker å utvide kunnskapen sin, spesielt innen dataanalyse og forbedre spørringshastigheten.

Kommende Database Kurs

Helg Database kurs, kveld Database trening, Database boot camp, Database instruktørledet, Helg Database trening, Kveld Database kurs, Database coaching, Database instruktør, Database trener, Database kurs, Database klasser, Database on-site, Database private kurs, Database tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions