MATLAB Fundamentals, Data Science & Report Generation Treningskurs

Last updated

Kurskode

matlabdsandreporting

Varighet

35 timer (vanligvis 5 dag inkludert pauser)

Krav

 • Knowledge of basic mathematical concepts such as linear algebra, probability theory and statistics
 • No previous experience with MATLAB is needed

Audience

 • Developers
 • Data scientists

Oversikt

I den første delen av denne opplæringen dekker vi grunnleggende om MATLAB og dens funksjon som både språk og plattform. Inkludert i denne diskusjonen er en introduksjon til MATLAB syntaks, matriser og matriser, datavisualisering, skriptutvikling og objektorienterte prinsipper.

I den andre delen demonstrerer vi hvordan du kan bruke MATLAB til data mining, maskinlæring og prediktiv analyse. For å gi deltakerne et klart og praktisk perspektiv på MATLAB tilnærming og kraft, trekker vi sammenligninger mellom bruk av MATLAB og bruk av andre verktøy som regneark, C, C++ og Visual Basic.

I den tredje delen av opplæringen lærer deltakerne å effektivisere arbeidet sitt ved å automatisere databehandlingen og rapporteringen.

Gjennom hele kurset vil deltakerne praktisere ideene som læres gjennom praktiske øvelser i et laboratoriemiljø. Ved slutten av opplæringen vil deltakerne ha et grundig grep om MATLAB evner og vil kunne bruke det til å løse reelle datavitenskapelige problemer, samt for å effektivisere arbeidet gjennom automatisering.

Vurderinger vil bli gjennomført i løpet av kurset for å måle fremgang.

Kursets format

 • Emnet inkluderer teoretiske og praktiske øvelser, inkludert saksdiskusjoner, prøvekodeinspeksjon og praktisk implementering.

Merk

 • Øvingsøkter vil være basert på forhåndsarrangerte maler for eksempeldata. Hvis du har spesifikke krav, kan du kontakte oss for å avtale det.

Machine Translated

Kursplan

Introduction
MATLAB for data science and reporting

 

Part 01: MATLAB Fundamentals

Overview

 • MATLAB for data analysis, visualization, modeling, and programming.

Working with the MATLAB user interface

Overview of MATLAB syntax

Entering commands

 • Using the command line interface

Creating variables

 • Numeric vs character data

Analyzing vectors and matrices

 • Creating and manipulating
 • Performing calculations

Visualizing vector and matrix data

Working with data files

 • Importing data from Excel spreadsheets

Working with data types

 • Working with table data

Automating commands with scripts

 • Creating and running scripts
 • Organizing and publishing your scripts

Writing programs with branching and loops

 • User interaction and flow control

Writing functions

 • Creating and calling functions
 • Debugging with MATLAB Editor

Applying object-oriented programming principles to your programs

 

Part 02: MATLAB for Data Science

Overview

 • MATLAB for data mining, machine learning and predictive analytics

Accessing data

 • Obtaining data from files, spreadsheets, and databases
 • Obtaining data from test equipment and hardware
 • Obtaining data from software and the Web

Exploring data

 • Identifying trends, testing hypotheses, and estimating uncertainty

Creating customized algorithms

Creating visualizations

Creating models

Publishing customized reports

Sharing analysis tools

 • As MATLAB code
 • As standalone desktop or Web applications

Using the Statistics and Machine Learning Toolbox

Using the Neural Network Toolbox

 

Part 03: Report Generation

Overview

 • Presenting results from MATLAB programs, applications, and sample data
 • Generating Microsoft Word, PowerPoint®, PDF, and HTML reports.
 • Templated reports
 • Tailor-made reports
  • Using organization’s templates and standards

Creating reports interactively vs programmatically

 • Using the Report Explorer
 • Using the DOM (Document Object Model) API

Creating reports interactively using Report Explorer

 • Report Explorer Examples
  • Magic Squares Report Explorer Example
 • Creating reports
  • Using Report Explorer to create report setup file, define report structure and content
 • Formatting reports
  • Specifying default report style and format for Report Explorer reports
 • Generating reports
  • Configuring Report Explorer for processing and running report
 • Managing report conversion templates
  • Copying and managing Microsoft Word, PDF, and HTML conversion templates for Report Explorer reports
 • Customizing Report Conversion templates
  • Customizing the style and format of Microsoft Word and HTML conversion templates for Report Explorer reports
 • Customizing components and style sheets
  • Customizing report components, define layout style sheets

Creating reports programmatically in MATLAB

 • Template-Based Report Object (DOM) API Examples
  • Functional report
  • Object-oriented report
  • Programmatic report formatting
 • Creating report content
  • Using the Document Object Model (DOM) API
 • Report format basics
  • Specifying format for report content
 • Creating form-based reports
  • Using the DOM API to fill in the blanks in a report form
 • Creating object-oriented reports
  • Deriving classes to simplify report creation and maintenance
 • Creating and formatting report objects
  • Lists, tables, and images
 • Creating DOM Reports from HTML
  • Appending HTML string or file to a Microsoft® Word, PDF, or HTML report generated by Document Object Model (DOM) API
 • Creating report templates
  • Creating templates to use with programmatic reports
 • Formatting page layouts
  • Formatting pages in Microsoft Word and PDF reports


Summary and Closing Remarks

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Related Categories

Relaterte kurs

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions