Integrated Risk & Corporate Governance Treningskurs

Last updated

Kurskode

intrcgov

Varighet

35 timer (vanligvis 5 dag inkludert pauser)

Oversikt

Oversikt

Over hele verden knytter regulatorene i økende grad risikoen som tas av en bank til mengden kapital det er nødvendig å ha, og banker og finansielle tjenester styres i økende grad etter risikobasert styringspraksis. Bankene, produktene deres, regelverket og det globale markedet blir stadig mer komplekse, og driver stadig større utfordringer med effektiv risikostyring. En sentral lærdom av bankkrisen de siste fem årene er at risikoen er sterkt integrert og for å håndtere dem effektivt må bankene forstå disse samhandlingene.

Viktige funksjoner inkluderer:

 • forklaringen på gjeldende risikobaserte regelverk
 • detaljert gjennomgang av de største risikoene som bankene står overfor
 • bransjens beste fremgangsmåter for å ta i bruk en virksomhetstilnærming for å integrere risikostyring i en hel organisasjon
 • ved å bruke styringsteknikker for å bygge en konsernomfattende kultur for å sikre at alle tar en aktiv rolle i styring av risiko i tråd med bankenes strategiske mål
 • Hvilke utfordringer kan risikostyrere møte i fremtiden.

Kurset vil gjøre omfattende bruk av casestudier designet for å utforske, undersøke og forsterke konseptene og ideene dekket i løpet av de fem dagene. Historiske hendelser i bankene vil bli brukt gjennom hele kurset for å synliggjøre hvordan de ikke har klart å håndtere sine risikoer og handlinger som kunne vært tatt for å forhindre tap.

Mål

Målet med dette kurset er å hjelpe bankledelse med å levere en passende integrert strategi for å håndtere de komplekse og endrede risikoer og forskrifter i dagens internasjonale bankmiljø. Konkret har dette kurset som mål å gi ledelsen på seniornivå en forståelse av:

 • stor risiko innen finansnæringen og de viktigste internasjonale risikovilkårene
 • hvordan man skal forvalte en banks eiendeler og forpliktelser samtidig som avkastningen maksimeres
 • samspillet mellom risikotyper og hvordan banker bruker en integrert tilnærming for sin styring
 • eierstyring og selskapsledelse og god praksis for å håndtere de ulike interessene til interessentene
 • hvordan utvikle en kultur for risikostyring som et verktøy for å minimere unødvendig risikotaking

Hvem skal delta på dette seminaret

Dette kurset er ment de som er ukjente med integrert risikostyring, seniorledelsesansvarlig strategisk risikostyring, eller de som ønsker å øke sin forståelse av virksomhetsrisikostyring. Det vil være til nytte for:

 • Bankstyring på styrenivå
 • Seniorledere
 • Senior risikostyrere og analytikere
 • Seniordirektører og risikostyrere med ansvar for strategisk risikostyring
 • Interne revisorer
 • Tilsyns- og overholdelsespersonell
 • Skattekunstnere
 • Forvaltnings- og ansvarsforvaltere og analytikere
 • Tilsynsmyndigheter og fagpersoner i tilsyn
 • Leverandører og konsulenter til banker og risikostyringsbransjen
 • Ledere for virksomhetsstyring og risikostyring.

Machine Translated

Kursplan

An introduction to risk

 • What is risk and why should banks manage it?
 • Is risk just a downside experience?
 • The global nature of banking and risks
 • An introduction to the major types of risk in banks
 • The potential consequences of failing to manage risks in banks
 • Risk Appetite
 • Risk Management

Case study

International risk regulations

 • What are risk-based regulations?
 • Linking risk with capital
 • What is capital adequacy?
 • Key international regulations
  • Basel Accord
  • Sarbanes-Oxley

Case Study

The Basel Accords

 • The development of international banking risk regulation
 • The objectives of banking risks
 • The challenge of global regulations
 • The Basel I Accord and the Market Risk Amendment
 • The Basel II Accord
 • Capital under Basel II
 • Basel 2.5 and Basel III
  • The leverage ratio
  • Countercyclical capital buffer
  • Systemic interconnectedness

Case study: Capital under Basel III

Market risk

 • What is market risk?
 • Market activities and why trade
 • The main market instruments
  • Cash instruments
  • Derivative instruments
 • Managing market risk
 • Market risk measurement and management
 • Market risk regulation
  • Basel II
  • Basel III

Case study: The consequences of mis-managing market risk – JP Morgan

Credit risk

 • What is credit risk
 • Credit products in an international market
 • Mitigating and managing credit risk
 • The credit process
 • The credit analysis process
 • Portfolio Management
 • Credit risk measurement
 • Credit risk regulation
  • Basel II
  • Basel III

Case study

Operational risk

 • What is operational risk and why is it important?
 • Risk of loss, expected and unexpected losses
 • Operational risk event types
 • Three lines of defence
 • Operational risk management
 • Operational risk management framework
 • Where to start?
 • Who does operational risk management report to?
 • What is included under operational risk management?
 • Measuring and assessing operational risk.
 • Operational risk regulation
  • Basel II
  • Basel III

Case study: UBS

Liquidity risk

 • What is liquidity risk?
 • Types of liquidity
 • Consequences of not managing your liquidity
 • Sources of liquidity
 • Measuring liquidity
 • Stress testing
 • Managing liquidity
 • Liquidity risk regulation
  • Basel II
  • Basel III

Case study:

Asset and Liability Management and other risks

 • What is Asset and Liability Management
 • ALCOs and Treasuries
 • Banking book verses Trading Book
 • Interest rate risk in the banking book
 • Measuring and managing IRRBB
  • Contractual verses behavioural
  • Stress testing
 •  ‘Other’ risks

Case study:

Supervision & disclosure

 • What is supervision and disclosure
 • Home/host supervisory co-operation
 • The ICAAP
 • Supervision and disclosure under Basel
 • The Basel III changes

Case study:

Defining Enterprise Risk Management

 • What is ERM?
 • The benefits of ERM
 • The ERM process
 • The risk management function
 • Portfolio management
 • New product development
 • Basel Committee guidance
 • Commonly adopted frameworks

Case study

Integrated risk management

 • Integrating risks across the bank
 • Risk committees
 • Risk policies
 • Risk recognition and assessment
 • Adding risk across risk types
 • Economic capital
 • Interaction between risk types

Case study

Corporate Governance

 • What is corporate governance?
 • Who are the stakeholders and what are the conflicts between them?
 • What are the benefits of good corporate governance?
 • Development of corporate governance - Cadbury, Walker, Hicks reports
 • The external view of Corporate Governance (rating agencies, regulators)

Case study: Can a bank be “Too big to manage”?

Good corporate governance

 • Corporate structures
 • The role of non-executive directors
 • Techniques and strategies
 • Committees and management practices
 • Communication
 • The role of senior management
 • Internal framework of Corporate Governance
 • OECD and Basel guidance

Case study:

Risk Governance

 • Risk management governance
 • Creating a culture of risk awareness
 • Implementing a risk culture
 • Risk management committees
 • Governance, risk and compliance

Case study:

The future

 • The new regulatory regime
  • Implications for the banking industry
  • Implications for regulators
 • Priorities in the global banking regulatory agenda
 • Future flashpoints

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Related Categories

Relaterte kurs

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions