Data Management Opplæringskurs

Data Management Opplæringskurs

Lokal instruktørledet live Data Management kurs i Norge.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Data Management Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
7 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how to implement queues on the data structure. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about the algorithms that are commonly used in the data structure.
 • Understand the applications of queue data structure.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at sysadmins and developers who wish to set up, deploy, and manage Oracle GoldenGate for data transformation. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Oracle GoldenGate.
 • Understand Oracle databases replication using the Oracle GoldenGate tool.
 • Understand the Oracle GoldenGate architecture.
 • Configure and perform a database replication and migration.
 • Optimize Oracle GoldenGate performance and troubleshoot issues.
35 timer
Audience
 • Programmers
 • Beginner IT professionals
Format of the course
 •     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
21 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at repository managers, SysAdmins, and developers who wish to install, configure, and monitor the DSpace platform to manage their content assets. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up DSpace to manage and preserve various types of digital content.
 • Manage the DSpace platform to store, preserve, and share document libraries online.
 • Configure DSpace user interface, metadata, and database to suit organizational needs.
 • Use analytics services to monitor user traffic and metrics and generate useful statistics for the organization.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at system administrators, database administrators, data architects, and developers who wish to install, configure, and manage MarkLogic Server to optimize their database systems. By the end of this training, participants will be able to implement, develop, manage, and secure their enterprise data and database systems using MarkLogic Server.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at system administrators, database administrators, data architects, and developers who wish to install, configure, and manage MarkLogic Data Hub to organize and manage their data from various silos. By the end of this training, participants will be able to customize, secure, track, and manage their enterprise data using MarkLogic Data Hub capabilities and tools.
21 timer
Pentaho Data Integration is an open-source data integration tool for defining jobs and data transformations. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Pentaho Data Integration's powerful ETL capabilities and rich GUI to manage an entire big data lifecycle and maximize the value of data within their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create, preview, and run basic data transformations containing steps and hops
 • Configure and secure the Pentaho Enterprise Repository
 • Harness disparate sources of data and generate a single, unified version of the truth in an analytics-ready format.
 • Provide results to third-part applications for further processing
Audience
 • Data Analyst
 • ETL developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) er en pakke med forretningsintelligens som gir dataintegrering, rapportering, dashboards og lastegenskaper. I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å maksimere funksjonene i Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE). Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Installer og konfigurer Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)
 • Forstå det grunnleggende i Pentaho CE-verktøy og deres funksjoner
 • Bygg rapporter ved å bruke Pentaho CE
 • Integrer tredjepartsdata i Pentaho CE
 • Arbeid med big data og analyse i Pentaho CE
Publikum
 • programmerere
 • BI-utviklere
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
Merk
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
KNIME Analytics-plattformen er et ledende open source-alternativ for datadrevet innovasjon, som hjelper deg med å oppdage potensialet som er skjult i dataene dine, mine for ny innsikt eller forutsi nye fremtider. Med mer enn 1000 moduler, hundrevis av klare eksempler, et omfattende utvalg av integrerte verktøy og det bredeste utvalg av avanserte algoritmer tilgjengelig, er KNIME Analytics Platform den perfekte verktøykassen for enhver dataforsker og forretningsanalytiker. Dette kurset for KNIME Analytics-plattformen er en ideell mulighet for nybegynnere, avanserte brukere og KNIME eksperter å bli introdusert for KNIME , lære hvordan de kan bruke den mer effektivt, og hvordan lage klare, omfattende rapporter basert på KNIME arbeidsflyter
35 timer
Det er Konstanz Information Miner, et plattform utviklet for integrering, interaktiv analyse og rapportering av data, tilgjengelig på grunnlag av fri og åpen programvare. KNIME gjør det mulig å integrere en rekke ródiverse komponenterói fra feltet maskin læring (eng. maskin læring) og dataforskning (eng. Data mining) takket være modulære konsepter for strømforsyning data. Grafisk brukergrensesnitt og bruk JDBC  gjør det mulig å enkelt og raskt montere noderów (eng. nodes) for å koble sammen rógenne kilderódeler av data med hensyn til forhåndsbehandlingsprosessen - ETL  og modellering, analyse og visualisering av data uten behov for å bruke programmering (eller i minimal grad). KNIME I en viss grad, som et avansert analytisk verktøy, kan betraktes som et alternativ SAS. Siden 2006 har KNIME blitt brukt i farmasøytisk forskning, så vel som i andre områder som kundeinformasjonsanalyse (CRM), business intelligence (BI) og finansiell dataanalyse.
14 timer
Sensor Fusion is the combination and integration of data from multiple sensors to provide a more accurate, reliable and contextual view of data. Sensor Fusion implementations require algorithms to filter and integrate different data sources.    Audience This course is targeted at engineers, programmers and architects who deal with multi-sensor implementations.    
21 timer
Talend Open Studio for ESB er et open source, sanntids applikasjonsintegrasjonsverktøy for servicemegling og ruting. Det forenkler integreringen av enterprise-class systemer, tjenester og applikasjoner. Ved å gjøre det mulig å bruke applikasjoner og gamle systemer, gjør det det mulig å opprette serviceorienterte arkitekturer (SOA). I denne instruktørledede, Talend Open Studio , vil deltakerne lære å bruke Talend Open Studio for ESB til å lage, koble sammen, megle og administrere tjenester og deres interaksjoner. På slutten av denne treningen vil deltakerne kunne
 • Integrer, forbedrer og leverer ESB-teknologier som enkeltpakker i en rekke distribusjonsmiljøer.
 • Forstå og bruke Talend Open Studio mest brukte komponenter.
 • Integrer alle applikasjons-, database-, API- eller webtjenester.
 • Integrer heterogene systemer og applikasjoner sømløst.
 • Legge ned eksisterende Java kodebiblioteker for å utvide prosjekter.
 • Utnytt samfunnskomponenter og kode for å utvide prosjekter.
 • Integrer systemer, applikasjoner og datakilder raskt i et dra-og-slipp-Eclipse-miljø.
 • Reduser utviklingstid og vedlikeholdskostnader ved å generere optimalisert, gjenbrukbar kode.
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
28 timer
Talend Open Studio for Big Data er et åpent ETL-verktøy for behandling av store data. Det inkluderer et utviklingsmiljø for å samhandle med Big Data kilder og mål, og kjøre jobber uten å måtte skrive koder. Denne instruktørledede, live-trening (online eller på nett) er rettet mot tekniske personer som ønsker å implementere Talend Open Studio for Big Data for å forenkle prosessen med å lese og knuse gjennom Big Data. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Talend Open Studio for Big Data. Koble til Big Data systemer som Cloudera, HortonWorks, MapR, Amazon EMR og Apache. Forstå og sette opp Open Studio's store data komponenter og koblinger. Konfigurer parametere for å automatisk generere MapReduce-koden. Bruk Open Studio's drag-and-drop grensesnitt for å kjøre Hadoop jobber. Prototype Big Data Pipelines. Automatisert big data integrasjonsprosjekter.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Talend Administration Center (TAC) er den sentraliserte kommandoapplikasjonen av Talend programvare suite. Det implementeres av Talend løsninger som en webapplikasjon og integrerer andre Talend verktøy for effektivt å administrere informasjonsprosesser. Talend Administration Center tillater brukerne å administrere sine forretningssystemer og konvertere data sett til innsikt som er nyttig for virksomheten. Denne instruktørledede, live opplæring (online eller online) er rettet mot systemadministratorer, data forskere og forretningsanalytikere som ønsker å etablere Talend administrasjonssenter for å implementere og administrere organisasjonens roller og oppgaver. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Talend administrasjonssenter. Forstå og implementere Talend ledelsesgrunnlegger. Bygge, implementere og kjøre forretningsprosjekter eller oppgaver i Talend. Overvåke sikkerheten til datasett og utvikle forretningsrutiner basert på TAC-rammen. Få en bredere forståelse av big data applikasjoner.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
7 timer
Talend Cloud er en åpen kildekode plattform som gir end-to-end dataintegrasjon og ledelsesløsninger. Talend Cloud spesialiserer seg på big data, data kvalitet, master data management, og applikasjon integrasjon for bedrifter. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot dataadministratorer og utviklere som ønsker å administrere, overvåke og operere dataintegrasjonsprosesser ved hjelp av Talend Cloud-tjenester. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Navigere på Talend Management konsollen for å administrere brukere og roller på plattformen. Vurderer data for å finne og forstå relevante datasett. Lag en pipeline for å behandle og overvåke data i hvile eller i handling. Forbered data for analyse for å generere innsikt som er relevant for virksomheten.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
35 timer
Det er behov for å gi tilstrekkelig opplæring i Data Protection 1998 "loven" og dens implikasjoner for både organisasjoner og enkeltpersoner. Det er viktige forskjeller mellom loven og forgjengeren, Data Protection 1984. Spesielt inneholder loven viktige nye forpliktelser i forhold til manuelle poster og grenseoverskridende datastrømmer, et nytt varslingssystem og endrede prinsipper. Det er viktig å forstå loven i europeisk sammenheng. De som har erfaring med databeskyttelsesproblemer, så vel som de som er nye i faget, må trenes slik at deres organisasjoner er sikre på at juridisk etterlevelse kontinuerlig blir adressert. Det er nødvendig å identifisere problemer som krever ekspertrådgivning om god beskyttelse i god tid for at organisatorisk omdømme og troverdighet skal forbedres gjennom relevante retningslinjer og prosedyrer for databeskyttelse. Mål Målet med pensum er å fremme forståelse for hvordan databeskyttelsesprinsippene fungerer i stedet for bare å fokusere på mekanikken i regulering. Pensum plasserer loven i sammenheng med menneskerettigheter og fremmer god praksis i organisasjoner. Ved oppnåelse av sertifikatet vil tildelingsinnehavere ha:
 • forståelse av den bredere konteksten av loven
 • forståelse av måten loven og forskriftene om personvern og Electron Communication (EF-direktiv) 2003 utfører en bred forståelse av måten tilknyttet lovgivning knytter seg til loven, en forståelse av hva som må gjøres for å oppnå overholdelse av en anerkjent kvalifikasjon i data beskyttelse
Kursoversikt Pensum består av tre hoveddeler, hver med mange underavsnitt! Kontekst - dette vil ta for seg lovens opprinnelse og årsaker sammen med hensyn til personvern generelt. Law - Data Protection Act - dette vil ta for seg hovedbegrepene og elementene i loven og underordnet lovgivning. Anvendelse - dette vil vurdere hvordan etterlevelse oppnås og hvordan loven fungerer i praksis.
35 timer
This is an Instructor led course, and is the non-certification version of the "CDP - Certificate in Data Protection" course Those experienced in data protection issues, as well as those new to the subject, need to be trained so that their organisations are confident that legal compliance is continually addressed. It is necessary to identify issues requiring expert data protection advice in good time in order that organisational reputation and credibility are enhanced through relevant data protection policies and procedures. Objectives: The aim of the syllabus is to promote an understanding of how the data protection principles work rather than simply focusing on the mechanics of regulation. The syllabus places the Act in the context of human rights and promotes good practice within organisations. On completion, you will have:
 • an appreciation of the broader context of the Act.
 • an understanding of the way in which the Act and the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 work
 • a broad understanding of the way associated legislation relates to the Act
 • an understanding of what has to be done to achieve compliance
Course Synopsis: The syllabus comprises three main parts, each sub-sections.
 • Context - this will address the origins of and reasons for the Act together with consideration of privacy in general.
 • Law – Data Protection Act - this will address the main concepts and elements of the Act and subordinate legislation.
 • Application - this will consider how compliance is achieved and how the Act works in practice.
21 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at engineers who wish to learn the fundamentals of cryptography and apply this knowledge to secure their software applications and systems. By the end of this training, participants will be able to:
 • Generate shared secret keys to communicate securely between two parties
 • Understand and adopt numerous security protocols
 • Analyze security holes in existing systems
 • Take appropriate measures when an unwanted party accesses private data
 • Examine real-world cases involving unwanted data access and implement appropriate responses.
7 timer
This one-day course is for people looking for a brief outline of the GDPR – General Data Protection Regulations coming out May 25, 2018. This is ideal for managers, department heads, and employees who need to understand the basics of the GDPR.
21 timer
This is more in-depth and would be for those working a great deal with the GDPR and who may be appointed to the GDPR team. This would be ideal for IT, human resources and marketing employees, and they will deal extensively with the GDPR.
14 timer
Dette kurset er utviklet primært med fokus på revisorer og andre administrative roller som er ansvaret for å sikre overholdelse av deres kontrollsystemer og IT-miljø med dominerende lover og forordningene. Kurset vil begynne med å gi forståelse av nøkkelbegrep GDPR samt hvordan det er Dette vil påvirke arbeidet som utføres av revisorer. Deltakerne vil også utforske data subjekter rettigheter, dataansvarlige og prosessorer forpliktelser, og gjennomførings- og overholdelsesbegreper i sammenhengen med forordningen. Utdanningen vil også dekke revisjonsprogrammet som er foreslått av ISACA som vil å gjøre det mulig for revisorer å vurdere GDPR styrings- og responsmekanismer og støtte Prosesser som kan bidra til å håndtere risikoen forbundet med manglende overholdelse.
21 timer
Pimcore er en åpen kildekode PIM/MDM (Produktinformasjon Management / Master Data Management) plattform for å sentralisere og harmonisere produktdata i et enkelt system. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot ingeniører som ønsker å bruke Pimcore til å administrere produkt, kunde, leverandør, etc. Data over flere domener. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Konsolidere komplekse masterdata over heterogene systemer. Konfigurere komplekse multi-domain data modeller fra flere kilder og formater. Modeller, lagre og administrere hierarkien og strukturen av data innenfor en organisasjon. Rengjør, matcher, verifiser og standardiserer masterdata. Integrere PIM-data med Digital Asset Management (DAM), Content Management (CMS) og User Experience / Customer Experience Design (UX / CX).
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
21 timer
Master Data Management (MDM) refererer til verktøy og prosesser som brukes av forretnings- og IT-teamet for å sikre enhetlighet, nøyaktighet, styring og ansvarlighet av en bedrifts data eiendeler. EBX5 (TIBCO EBX) er et MDM-verktøy for modellering av masterdata og gjennomføring av styring. Denne instruktørledede, live-trening (online eller på nett) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke EBX5 (TIBCO EBX) for å muliggjøre en Master Data Management løsning innenfor deres organisasjon. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Interpretere krav og arkitekter en MDM løsning. Evne til å administrere og integrere masterdata. Integrere og overføre data gjennom flere systemer. Importerer data i EBX5 ved hjelp av match og fusion logikk. Design, skape og dokumentere en datamodell som adresserer organisasjonens forretningsbehov. Integrere EBX5 med tredjepartstjenester.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
28 timer
Dataarkitektur er standardisering av data management systemer og strukturer på en bedriftskala. Dataarkitektur skaper planen for å administrere dataressurser for å møte organisatoriske strategier og behov. Denne instruktørledede, live opplæring (online eller on-site) er rettet mot datateknikere, dataanalytikere og prosjektledere som ønsker å designe, administrere og vurdere organisatoriske datasystemer. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Design datasystemer som passer til en organisasjon's behov. Vurderer datainntekter for å skape et effektivt databehandlingssystem. Implementere risikominimering metoder for å bygge en solid bedriftsdataarkitektur.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.

Last Updated:

Kommende Data Management Kurs

Helg Data Management kurs, kveld Data Management trening, Data Management boot camp, Data Management instruktørledet, Helg Data Management trening, Kveld Data Management kurs, Data Management coaching, Data Management instruktør, Data Management trener, Data Management kurs, Data Management klasser, Data Management on-site, Data Management private kurs, Data Management tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions