Kursplan

Introduksjon

SMACK Stack Oversikt

  Hva er Apache Spark? Apache Spark-funksjoner Hva er Apache Mesos? Apache Mesos-funksjoner Hva er Apache Akka? Apache Akka funksjoner Hva er Apache Cassandra? Apache Cassandra funksjoner Hva er Apache Kafka? Apache Kafka funksjoner

Scala Språk

  Scala syntaks og struktur Scala kontrollflyt

Forberede utviklingsmiljøet

  Installere og konfigurere SMACK-stakken Installere og konfigurere Docker

Apache Akka

  Bruker skuespillere

Apache Cassandra

  Opprette en database for leseoperasjoner Arbeide med sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Koblinger

  Opprette en strøm Bygge en Akka-applikasjon Lagre data med Cassandra Review-koblinger

Apache Kafka

  Arbeide med klynger Opprette, publisere og konsumere meldinger

Apache Mesos

  Tildeling av ressurser Kjøre klynger Arbeide med Apache Aurora og Docker Kjøre tjenester og jobber Distribuere Spark, Cassandra og Kafka på Mesos

Apache Spark

  Administrere datastrømmer Arbeide med RDDer og datarammer Utføre dataanalyse

Feilsøking

  Håndtering av feil på tjenester og feil

Oppsummering og konklusjon

Krav

 • Forståelse av databehandlingssystemer

Publikum

 • Dataforskere
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Related Categories