Apache Kafka Opplæringskurs

Apache Kafka Opplæringskurs

Local, instructorled live Apache Kafka training courses demonstrate through interactive discussion and handson practice how to set up and operate a Kafka message broker

Kafka training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

Kafka training courses cover integration of Kafka with other Big Data systems as well as how to set up realtime data pipelines for streaming applications

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Apache Kafka Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
7 timer
Oversikt
Kafka Connect er et API for å flytte store datasamlinger mellom Apache Kafka og andre systemer.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å integrere Apache Kafka med eksisterende databaser og applikasjoner for behandling, analyse, etc.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bruk Kafka Connect for å innta store mengder data fra en database i Kafka-emner.
- Sette inn loggdata generert av en applikasjonsserver i Kafka-emner.
- Gjør alle innsamlede data tilgjengelig for strømbehandling.
- Eksporter data fra Kafka-emner til sekundære systemer for lagring og analyse.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Confluent (a distribution of Kafka) to build and manage a real-time data processing platform for their applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Confluent Platform.
- Use Confluent's management tools and services to run Kafka more easily.
- Store and process incoming stream data.
- Optimize and manage Kafka clusters.
- Secure data streams.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This course is based on the open source version of Confluent: Confluent Open Source.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Apache Kafka er en distribuert streamingplattform. Det er de facto en standard for å bygge datarørledninger, og det løser mange forskjellige brukssaker rundt databehandling: det kan brukes som en meldingskø, distribuert logg, strømprosessor, etc.

Vi starter med noen teori bak datapipelines generelt, og fortsetter med grunnleggende konsepter bak Kafka. Vi vil også oppdage viktige komponenter som Kafka Streams og Kafka Connect.
21 timer
Oversikt
Stream Processing refererer til sanntidsbehandling av "data in motion", det vil si å utføre beregninger på data når de mottas. Slike data blir lest som kontinuerlige strømmer fra datakilder som sensorhendelser, brukeraktivitet på nettstedet, finansielle handler, kredittkortveksler, Stream Processing , etc. Stream Processing kan lese store mengder innkommende data og gi verdifull innsikt nesten øyeblikkelig.

I denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære å sette opp og integrere forskjellige Stream Processing rammer med eksisterende store datalagringssystemer og relaterte programvareapplikasjoner og mikroservices.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer forskjellige Streaming Stream Processing rammer, for eksempel Spark Streaming og Kafka Streaming.
- Forstå og velg de mest passende rammene for jobben.
- Behandle data kontinuerlig, samtidig og på en post-for-post måte.
- Integrer Stream Processing med eksisterende databaser, datavarehus, datasjøer, etc.
- Integrer det mest passende strømbehandlingsbiblioteket med bedriftsapplikasjoner og mikroservices.

Publikum

- Utviklere
- Programvarearkitekter

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merknader

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Dette kurset er for bedriftsarkitekter, utviklere, systemadministratorer og alle som ønsker å forstå og bruke et distribuert meldingssystem med høy gjennomstrømning. Hvis du har mer spesifikke krav (f.eks. Kun systemadministrasjonssiden), kan dette kurset skreddersys for å passe bedre til dine behov.
21 timer
Oversikt
Apache Kafka er et meldingssystem for lagring og prosessering av høye volumer av streaming, sanntidsdata.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot sysadminer som ønsker å sette opp, distribuere, administrere og optimalisere en Kafka-klynge i bedriftsklasse.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp og administrer en Kafka Cluster.
- Evaluer fordelene og ulempene ved å distribuere Kafka på stedet vs i skyen.
- Distribuer og overvåk Kafka ved å bruke forskjellige verktøy på stedet og skymiljø.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
7 timer
Oversikt
Apache Kafka is an open-source stream-processing platform that provides a fast, reliable, and low-latency platform for handling real-time data analytics. Apache Kafka can be integrated with available programming languages such as Python.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data engineers, data scientists, and programmers who wish to use Apache Kafka features in data streaming with Python.

By the end of this training, participants will be able to use Apache Kafka to monitor and manage conditions in continuous data streams using Python programming.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Apache Kafka is a stream-processing software for handling real-time data feeds. With Apache Kafka and its open system, network security is compromised and sensitive data is at risk.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software testers who wish to implement network security measures into an Apache Kafka application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Deploy Apache Kafka onto a cloud based server.
- Implement SSL encryption to prevent attacks.
- Add ACL authentication to track and control user access.
- Ensure credible clients have access to Kafka clusters with SSL and SASL authentication.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Kafka Streams er et bibliotek på klientsiden for å bygge applikasjoner og mikroservices hvis data sendes til og fra et Kafka-meldingssystem. Tradisjonelt har Apache Kafka vært avhengig av Apache Spark eller Apache Storm å behandle data mellom meldingsprodusenter og forbrukere. Ved å kalle Kafka Streams API fra en applikasjon, kan data behandles direkte i Kafka, og omgå behovet for å sende dataene til en egen klynge for behandling.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å integrere Kafka Streams i et sett med Java applikasjoner som sender data til og fra Apache Kafka for strømbehandling.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå Kafka Streams funksjoner og fordeler i forhold til andre rammeverk for prosessering av strømmer
- Behandle data direkte i en Kafka-klynge
- Skriv en Java eller Scala applikasjon eller mikroservice som integreres med Kafka og Kafka Streams
- Skriv kortfattet kode som forvandler input Kafka-emner til output Kafka-emner
- Bygg, pakke og distribuer applikasjonen

Publikum

- Utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merknader

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale
7 timer
Oversikt
Confluent KSQL is a stream processing framework built on top of Apache Kafka. It enables real-time data processing using SQL operations.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to implement Apache Kafka stream processing without writing code.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Confluent KSQL.
- Set up a stream processing pipeline using only SQL commands (no Java or Python coding).
- Carry out data filtering, transformations, aggregations, joins, windowing, and sessionization entirely in SQL.
- Design and deploy interactive, continuous queries for streaming ETL and real-time analytics.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Apache Samza er en åpen kildekode nær-sanntid, asynkron beregningsramme for strømbehandling. Den bruker Apache Kafka for meldinger, og Apache Hadoop YARN for feiltoleranse, prosessorisolering, sikkerhet og ressursstyring.

Denne instruktørledede, liveopplæringen introduserer prinsippene bak meldingssystemer og distribuert strømbehandling, mens de går deltakerne gjennom opprettelsen av et eksempel på Samza-basert prosjekt og jobbutførelse.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bruk Samza for å forenkle koden som er nødvendig for å produsere og konsumere meldinger.
- Kobler fra behandlingen av meldinger fra et program.
- Bruk Samza til å implementere asynkron beregning nær sanntid.
- Bruk strømbehandling for å gi et høyere abstraksjonsnivå over meldingssystemer.

Publikum

- Utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
SMACK is a collection of data platform softwares, namely Apache Spark, Apache Mesos, Apache Akka, Apache Cassandra, and Apache Kafka. Using the SMACK stack, users can create and scale data processing platforms.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use the SMACK stack to build data processing platforms for big data solutions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement a data pipeline architecture for processing big data.
- Develop a cluster infrastructure with Apache Mesos and Docker.
- Analyze data with Spark and Scala.
- Manage unstructured data with Apache Cassandra.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Apache Spark Streaming is a scalable, open source stream processing system that allows users to process real-time data from supported sources. Spark Streaming enables fault-tolerant processing of data streams.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data engineers, data scientists, and programmers who wish to use Spark Streaming features in processing and analyzing real-time data.

By the end of this training, participants will be able to use Spark Streaming to process live data streams for use in databases, filesystems, and live dashboards.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Spring Cloud is a microservices framework for building Java applications for the cloud. These microservices are often run as Docker containers inside a Kubernetes cluster. Other components include message brokers such as Kafka to enable inter-service communication and databases such as Redis to store and buffer application data.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to transform traditional architecture into a highly concurrent microservices-based architecture using Spring Cloud, Kafka, Docker, Kubernetes and Redis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment for building microservices.
- Design and implement a highly concurrent microservices ecosystem using Spring Cloud, Kafka, Redis, Docker and Kubernetes.
- Transform monolithic and SOA services to microservice based architecture.
- Adopt a DevOps approach to developing, testing and releasing software.
- Ensure high concurrency among microservices in production.
- Monitor microservices and implement recovery strategies.
- Carry out performance tuning.
- Learn about future trends in microservices architecture.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Kommende Apache Kafka Kurs

Helg Kafka kurs, kveld Apache Kafka trening, Kafka boot camp, Apache Kafka instruktørledet, Helg Apache Kafka trening, Kveld Kafka kurs, Apache Kafka coaching, Apache Kafka instruktør, Apache Kafka trener, Apache Kafka kurs, Kafka klasser, Kafka on-site, Kafka private kurs, Apache Kafka tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions