3D Modeling Opplæringskurs

3D Modeling Opplæringskurs

Local instructor-led live 3D Modeling training courses in Norge.

Machine Translated

3D Modeling Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Oversikt
AutCAD is a software application for computer-aided design and drafting. With AutoCAD, users are able to create precise 2D models for architecture, manufacturing, and more.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web designers who wish to create precise 2D models using AutoCAD.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and update AutoCAD drawings, plans, and layouts.
- Manage various style dimensions for advanced styling.
- Master the Cartesian coordinate system to create meaningful and dynamic input.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Autodesk Revit er en 3D- og 2D-modelleringsprogramvare kjent for arkitektur, prosjektering, entreprenørskap og design. Med Audesk Revit vil brukerne ha passende verktøy og biblioteker for å lykkes med å lage et modelleringsprosjekt fra bunnen av til produksjon.

Denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot webdesignere som ønsker å lage 3D- og / eller 2D-modeller med Autodesk Revit.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Legg til nullpunktelementer, for eksempel nivåer og rutenett for avansert modellering.
- Lag modeller klare for analyse og design.
- Importer CAD filer og lenke Revit-filer.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
7 timer
Oversikt
BEM (Boundary Element Method) er en numerisk beregningsmetode og designteknikk for å løse en rekke tekniske og fysiske problemer. BEM er et lovende alternativ til FEM (Finite Element Method) da den omgår behovet for et 3D-begrenset elementnett i et helt rom.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære teorien og fordelene ved å bruke BEM når de bruker BEM-teknikker for å løse tekniske designproblemer relatert til komplekse tredimensjonale strukturer. De matematiske begrepene bak BEM blir forklart og brukt som kodingsøvelser gjennom hele opplæringen.

Publikum

- Utviklere
- ingeniører

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
7 timer
Oversikt
Blender is an open source 3D computer software for creating 3D applications, models, visual effects, and more. Incorporating Python with Blender improves efficiency through the automation of tasks.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web designers who wish to program in Python for automation Blender.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build interface elements such as menus.
- Manage Blender with Python code.
- Write scripts for auto-running processes.
- Explore and understand the bpy library.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
CATIA is a graphic design software for computer-aided design and computer-aided manufacturing. Using CATIA, users can create and automate 2D and 3D models.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web designers who wish to use CATIA to develop and design 2D and 3D models.

By the end of this training, participants will be able to:

- Support multiple stages of product development including design, manufacturing, and engineering.
- Facilitate the design of various systems, such as fluid systems.
- Apply CATIA to a wide variety of industries and industrial equipment.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 timer
Oversikt
Cortona3D er publiseringsprogramvare for generering av nettbasert 3D / 2D-dokumentasjon fra eksisterende CAD og BOM-data.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å sette opp og betjene de forskjellige Cortona3D-komponentene når de lager forbedret teknisk dokumentasjon for et eksempelprosjekt.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne bruke Cortona3D til å publisere forskjellige typer 3D-animerte materialer, inkludert kataloger, dokumentasjon og treningsressurser.

Publikum

- ingeniører
- designere
- Tekniske publikasjoner

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
Free CAD er en åpen kildekode, tilpassbar, multiplattform, skriptbar og utvidbar parametrisk 3D-modellerer for utforming av gjenstander i det virkelige liv.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å modellere et objekt for senere konstruksjon eller 3D-utskrift.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bruk FreeCads verktøy og arbeidsflyter til å erstatte kommersiell CAD eller BIM-modelleringsprogramvare
- Skriv til mange formater som STEP, IGES, STL, SVG , DXF, OBJ, IFC, DAE, etc.
- Bruk Python å utvide Free CAD funksjonalitet
- Automatiser FreeCad, bygg moduler og integrer Free CAD i en eksisterende applikasjon

Publikum

- designere
- Utviklere
- Mekanikere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
Mesa is a Python framework for creating agent-based models (ABM). Mesa aims to provide an alternative to NetLogo, Repast, and MASON. Agent based modeling allows investigators in the fields of biology, social sciences, network, business, etc. to simulate the actions and interactions of autonomous agents in order to evaluate their effects on their environment.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at investigators who wish to use Mesa to create Agent Based Models in a Python environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the development environment needed to start modeling in Python.
- Quickly create an agent-based model using Mesa's built-in core components.
- Expand the complexity of the model.
- Visualize agent activity in real-time inside a browser.
- Analyze the results of the model interactively using Python data analysis tools.
- Integrate the model with other Python systems such as machine learning applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at mechanical engineers and designers wishing to learn how to use the Modelica modeling language to model industrial systems.

Modelica is a modeling language for complex systems involving mechanical, electrical, electronic, hydraulic, thermal, control, electric power or process-oriented subcomponents.

By the end of this training, participants will be able to:

- Choose from different open source platforms for developing Modelica models
- Understand different real-world usages and implementation details of Modelica
- Model real-world industrial systems involving electric and mechanical components
- Implement Modelica libraries and create their own classes
- Integrate their algorithms into existing systems and applications

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on various open source platforms for running Modelica (JModelica.org, Openmodelica, etc.).
- To request a specific implementation for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
OpenS CAD er en åpen kildekode, skriptbasert applikasjon for modellering av solide 3D CAD (datamaskinstøttet design) -objekter.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å lage 3D-modeller som kan konstrueres eller 3D-trykkes.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lag utskrivbare 3D-modeller
- Bruk geometriske transformasjoner for å lage komplekse 3D-former
- Modell på en ikke-interaktiv måte ved å bruke minimale koder

Publikum

- designere
- Utviklere
- Mekanikere
- 3D-trykkentusiaster

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
PCB (Printed Circuit Board) Circuit Design refererer til prosessen med å designe, etse og skrive ut kretsløp på en signaltavles layout. EAGLE er et fritt tilgjengelig stasjonært program for utforming av PCB.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke Eagle-programvaren til å lage PCB-kretskort. Kurset starter med å undersøke et sett med eksisterende skjemaer, for deretter å tegne ut en original krets i Eagle. Opplæringen går gjennom prosessen for utforming av kretskortet og diskuterer prosessen for produksjon av brettene (kurset inkluderer ikke fysisk produksjon av brettene).

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lag et Printed Circuit Board (PCB) fra ethvert skjema
- Lag skjemaer og design kretskort ved hjelp av Eagle
- Eksporter bransjestandardfilene for konstruksjon av kretskortet

Publikum

- ingeniører
- teknikere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merknader

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
PCB (Printed Circuit Board) Circuit Design refererer til prosessen med å designe, etse og skrive ut kretsløp på en signaltavles layout. Altium Designer er et fritt tilgjengelig skrivebordsapplikasjon for utforming av PCB.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke Altium-programvaren til å lage PCB-kretskort. Kurset starter med å undersøke et sett med eksisterende skjemaer, for deretter å tegne ut en original krets i Altium. Opplæringen trinn gjennom prosess for design og produksjon av kretskortet.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lag et Printed Circuit Board (PCB) fra ethvert skjema
- Lag skjemaer og design kretskort ved hjelp av Altium
- Skriv ut og ets et fysisk kretskort
- Eksporter bransjestandardfilene for sending til en storstilt produsent

Publikum

- ingeniører
- teknikere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merknader

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
28 timer
Oversikt
Hensikt

Agentbasert modellering og simulering (ABMS) er en relativt ny tilnærming til modellering av komplekse systemer som består av samvirkende, autonome 'agenter'. Agenter har atferd, ofte beskrevet ved enkle regler, og interaksjoner med andre agenter, som igjen påvirker deres oppførsel. Ved å modellere agenter individuelt, kan man se de fulle effektene av mangfoldet som finnes blant agenter i deres attributter og atferd, da det gir opphav til atferden til systemet som helhet. Repast Suite er en familie med avanserte, gratis og open source agentbaserte modellerings- og simuleringsbiblioteker som samlet har vært under kontinuerlig utvikling i over 10 år. Dette fire dager lange kurset forklarer i detalj hvordan du lager simulering for agentbaserte systemer ved hjelp av Repast-miljøet.

Kursmål

- Introduser deltakerne til prinsipper og konsepter for agentbasert modellering og simulering.
- Utvikle deltakernes kapasitet til å lese og forstå agentmodellering av programmeringskode.
- Utstyr deltakerne med kunnskap, slik at de forstår viktigheten av nøyaktig og presis modellering.
- Øk deltakernes forståelse av sine egne systemer ved å bruke den Agent-baserte simuleringen.
- Utvikle en bedre kapasitet til å bruke og kode agentbaserte systemer ved bruk av repast, reLogo.

metodikk

Kurset modellerer en rekke effektive treningsmetoder, inkludert demonstrasjon, praksis, diskusjon, hjernestorming, casestudier, visualisering og presentasjon. Når deltakerne har fått en forståelse av industriell modellering og simulering, kan de bruke denne kunnskapen til å utvikle sine egne ABMS-systemer.
14 timer
Oversikt
SketchUp er et datamaskinprogram for 3D-modellering for å lage et bredt spekter av tegningsapplikasjoner. Ved hjelp av SketchUp kan brukere opprette 3D-modeller, legge til data til modeller, importere / eksportere CAD pakker og mer.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot arkitekter som ønsker å lage 3D-modeller for arkitektonisk design ved hjelp av SketchUp.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bruk SketchUp til å lage 3D-modeller av bygninger, landskap, scener, møbler osv.
- Bruk forskjellige typer materialer på interiøret og utsiden av en 3D-struktur.
- Geolocate en modellert struktur for å kartlegge realistiske elementer, for eksempel skygger.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.

Kommende 3D Modeling Kurs

Helg 3D Modeling kurs, kveld 3D Modeling trening, 3D Modeling boot camp, 3D Modeling instruktørledet, Helg 3D Modeling trening, Kveld 3D Modeling kurs, 3D Modeling coaching, 3D Modeling instruktør, 3D Modeling trener, 3D Modeling kurs, 3D Modeling klasser, 3D Modeling on-site, 3D Modeling private kurs, 3D Modeling tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions