Microservices Opplæringskurs

Microservices Opplæringskurs

Online eller på stedet, instruktørledede live Microservices-opplæringskurs demonstrerer gjennom praktisk praksis det grunnleggende om mikrotjenestearkitektur og hvordan man utvikler mikrotjenesteapplikasjoner. Microservices opplæring er tilgjengelig som "online live training" eller "onsite live training". Online live trening (også kalt "remote live training") utføres ved hjelp av et interaktivt, eksternt skrivebord . Direkteopplæring på stedet kan gjennomføres lokalt hos kundene i Norge eller i NobleProg bedriftsopplæringssentre i Norge. Microservices er også kjent som Microservice Architecture. NobleProg – din lokale opplæringsleverandør

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microservices Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Microservices er en arkitektonisk tilnærming basert på utvikling av applikasjoner fra en samling av små tjenester.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot erfarne utviklere som ønsker å bygge, distribuere og skalere applikasjoner ved hjelp av mikrotjenester bygget med NodeJS og React.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Utvikle, distribuere og skaler applikasjoner ved hjelp av forskjellige mikrotjenester. Bygg en server-side gjengitt React applikasjon. Distribuer apper med flere tjenester til skyen ved hjelp av Docker og Kubernetes. Utfør applikasjonstesting på mikrotjenester.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Spring Boot er et Java-basert nettapplikasjonsutviklingsrammeverk som favoriserer konvensjon fremfor konfigurasjon, og lar utviklere lage frittstående applikasjoner i produksjonsgrad.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot utviklere på middels til avansert nivå som ønsker å utvikle mikrotjenester ved å bruke Spring Boot, Docker og Kubernetes.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå mikrotjenester-arkitekturen. Bygg produksjonsklare mikrotjenester ved å bruke Spring Boot. Forstå rollen til Docker i mikrotjenester. Sett opp Kubernetes-klynge for å distribuere mikrotjenester.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Apache Camel er et kraftig åpen kildekode-integrasjonsrammeverk som gir et bredt spekter av funksjoner for å koble sammen systemer og applikasjoner.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot utviklere, integrasjonsarkitekter og systemadministratorer som ønsker å mestre kunsten med avanserte integrasjonsmønstre og teknikker ved å bruke Apache Camel.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Forstå avanserte integrasjonsmønstre og teknikker. Implementer kompleks ruting og transformasjoner. Optimaliser ytelse og skalerbarhet. Håndtere feil og unntak i komplekse integrasjonsscenarier. Integrer Apache Camel med ulike teknologier og plattformer.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at intermediate-level developers who wish to develop big data applications with Apache Kafka. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop Kafka producers and consumers to send and read data from Kafka.
 • Integrate Kafka with external systems using Kafka Connect.
 • Write streaming applications with Kafka Streams & ksqlDB.
 • Integrate a Kafka client application with Confluent Cloud for cloud-based Kafka deployments.
 • Gain practical experience through hands-on exercises and real-world use cases.
14 timer
The course is intended for IT specialists that want to set up a solution based on RabbitMQ, the highly reliable enterprise messaging system that implements the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).
14 timer
RabbitMQ er et open source-meldingssystem for lagring og henting av meldinger som er sendt av prosesser, applikasjoner og servere. Våren er et Java rammeverk. Bruker Java og Spring med RabbitMQ , kan brukere opprette komplekse køer, utvekslinger, bindinger og mer. Denne instruktørledede, RabbitMQ (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot programvarearkitekter og webutviklere som ønsker å bruke RabbitMQ som et messaging-mellomlager og program i Java ved å bruke Spring til å bygge applikasjoner. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Bruk Java og Spring med RabbitMQ å lage applikasjoner.
 • Design asynkrone meldingsdrevne systemer ved bruk av RabbitMQ .
 • Opprett og bruk køer, emner, utvekslinger og bindinger i RabbitMQ
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
In this instructor-led, live training in Norge, participants will learn how to install, configure and administer RabbitMQ, then integrate RabbitMQ messaging into a number of sample .NET applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup, configure and manage RabbitMQ.
 • Understand RabbitQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
 • Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
 • Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world enterprise .Net applications.
14 timer
RabbitMQ er en åpen kildekode bedrifts melding megler for å lagre og motta meldinger som sendes gjennom prosesser, apper og servere. Den bruker en meldingskrue for å behandle oppgaver asynkrone og er spesielt nyttig i applikasjoner som trenger å behandle store datasett i bakgrunnen, mens samtidig svare på live brukerforespørsler i sanntid. I denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site), vil deltakerne lære hvordan å dekke en PHP applikasjon, og deretter integrere den med RabbitMQ meldingssystemet for å lage distribuerte cloud-applikasjoner eller mikro-tjenester. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Sette opp, konfigurere og administrere RabbitMQ. Forstå RabbitMQ's rolle i utformingen og implementeringen av en mikroservice's arkitektur. Sett opp og bruk RabbitMQ som en megler for å håndtere asynkrone og synkrone meldinger for virkelige PHP applikasjoner.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
RabbitMQ er et åpen kildesystem som implementerer Advanced Message Queuing Protocol (AMQP). Denne instruktørledede, live-trening (online eller online) er rettet mot utviklere og programvare ingeniører som ønsker å bruke RabbitMQ for å kommunisere mellom mikroservices gjennom melding og utføre avansert implementering og problemløsning. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Lag det nødvendige miljøet for å begynne å utvikle avanserte meldingsløsninger med RabbitMQ. Forstå hvordan å designe en distribuert mikroservicesarkitektur med RabbitMQ. Lær hvordan du implementerer avansert konfigurasjon, sikkerhet, nettverk, høy tilgjengelighet og replikasjon. Kjenn de vanlige problemene som oppstår i RabbitMQ installasjoner og hvordan du løser dem. Lær om minneoptimering, strømstyring, og avansert ytelse tuning. Bruk noen avanserte problemløsningsteknikker.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at engineers who wish to connect, secure, and manage cloud-based applications (e.g., microservices) using an Istio-based service mesh. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Istio on Kubernetes.
 • Understand service meshes and to implement one with Istio.
 • Deploy an Istio service mesh on top of Kubernetes.
 • Use a service mesh to run, manage and monitor microservices in the cloud.
28 timer
Java EE-plattformen gir en API og driftsmiljø for å utvikle og kjøre storskala, multi-tier, skalerbare, pålitelige og sikre nettverksapplikasjoner. Docker og Kubernetes gjør det mulig for utviklere å pakke en Java applikasjon inn i en container og implementere den som en mikroservice i en Java EE miljø. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot utviklere som ønsker å containere sine Java EE 8 applikasjoner og kjøre dem som mikroservices i skyen. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Bygge og plassere Java mikroservices i Docker containere. Ved bruk av en container Kubernetes. Integrere mikroservices med et eksisterende monolitisk system. Overvåk, test og sikre mikro-tjenester. Kontanter og orkestermiljøer.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
RabbitMQ er en åpen kildekode bedrifts melding megler for å lagre og motta meldinger som sendes gjennom prosesser, apper og servere. Den bruker en meldingskrue for å behandle oppgaver asynkrone og er spesielt nyttig i applikasjoner som trenger å behandle store datasett i bakgrunnen, mens samtidig svare på live brukerforespørsler i sanntid. I denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site), vil deltakerne lære hvordan å dekke en Python applikasjon, og deretter integrere den med RabbitMQ meldingssystemet for å lage distribuerte cloud-applikasjoner eller mikro-tjenester. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Sette opp, konfigurere og administrere RabbitMQ. Forstå RabbitMQ's rolle i utformingen og implementeringen av en mikroservice's arkitektur. Forstå hvordan RabbitMQ sammenligner med andre budskap Queuing arkitekturer. Sett opp og bruk RabbitMQ som en megler for å håndtere asynkrone og synkrone meldinger for virkelige Python applikasjoner.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
21 timer
Apigee Edge , som er bygd på Java , lar deg gi sikker tilgang til tjenestene dine med et godt definert API som er konsistent på tvers av alle tjenestene dine, uavhengig av tjenesteimplementering. Et konsekvent API:
 • Gjør det enkelt for apputviklere å konsumere tjenestene dine.
 • Gjør det mulig å endre implementeringen av backend-tjenesten uten å påvirke den offentlige API-en.
 • Gjør det mulig å dra nytte av analysene, inntektsgenerering, utviklerportalen og andre funksjoner innebygd i Edge.
Publikum Dette kurset er rettet mot ingeniører, arkitekter og utviklere som søker å bruke Apigee Edge i sine prosjekter.
14 timer
Denne opplæringen utforsker mikroservicearkitekturer og relaterte mønstre
14 timer
Å bygge komplekse bedriftsapplikasjoner er veldig utfordrende i et stadig skiftende miljø. Endringer i integrasjonen mellom tjenester eller systemer vil utløse endringer i utformingen av systemet. Dette kurset dekker hvordan du designer vedlikeholdsmessig, tilpasset størrelsen og formålet med organisasjonstjenesten og systemarkitekturen og praktisk infrastruktur. Dette kurset dekker vanlige problemer med å bygge landskapet til distribuerte apper, fra integrasjonsproblem, infrastruktur og moderne tilnærminger, til å løse kompleksitetsproblemer. Dette kurset forklarer fordeler og ulemper ved hver løsning (f.eks. Tradisjonell SOA vs Microservice-arkitektur), tilgjengelige verktøy (for det meste open-source) som støtter utvikling og vedlikehold, osv. Kursformat Det er mest diskusjon (med begrensede presentasjoner).
7 timer
HashiCorp er et programvare med åpen kildekode som leverer verktøy for levering, sikring og drift av infrastruktur for distribuerte applikasjoner. Deres DevOps suite inkluderer:
 • Vault - for å sikre distribuerte applikasjoner
 • Terraform - for levering av infrastruktur og applikasjonsressurser på tvers av offentlig sky, privat sky og eksterne tjenester
 • Nomad - en distribuert, svært tilgjengelig, datasenterbevisst klyngebestyrer og planlegger for distribusjon av applikasjoner på hvilken som helst infrastruktur, i alle målestokker.
 • Konsul - for å oppdage og konfigurere tjenester i infrastrukturen din.
Dette kurset fokuserer på konsul. Vi går gjennom konsulens arkitektur og funksjoner og utfører en live implementering og distribusjon av en Consul-server.
  Kursets format
  • Delforedrag, deldiskusjon, tung praktisk praksis og implementering, sporadisk quiz for å måle fremgang
  7 timer
  WSO2 API Manager er en åpen kildekode-plattform for publisering og administrasjon av APIer. Det er et ideelt valg for å lage API-sentrerte eller IOT-drevne arkitekturer. I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære funksjonene, konseptene og standardene bak WS02 API Manager. Teori vil bli kombinert med live praktisk praksis og implementering gjennom hele opplæringen. På slutten av kurset vil deltakerne ha kunnskap og praksis for å distribuere sine egne API-er ved hjelp av kjernefunksjonene i WS02 API Manager.
   Kursets format
   • Interaktiv forelesning og diskusjon.
   • Masse øvelser og trening.
   • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
   Alternativer for tilpasning av kurset
   • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
   14 timer
   This instructor-led, live training in Norge is aimed at enterprise developers and architects. It introduces microservice architecture, presents migration strategies from a monolithic system, and walks participants through the creation and deployment of a sample microservice-based application. By the end of this training, participants will be able to:
   • Understand when to use and when not to use microservice architecture.
   • Create and implement a testing strategy for microservices.
   • Deploy a sample microservice-based application into a production environment.
   • Refactor a monolithic application into services.
   14 timer
   Seneca er et mikroservicerammeverk for Node.js I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære grunnleggende om Seneca når de går gjennom praktiske eksempler på å bygge mikrotjenester med Seneca. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
   • Lær grunnleggende om Seneca
   • Bruk Seneca til å bygge mikrotjenester
   Publikum
   • Utviklere
   • programmerere
   Kursets format
   • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
   7 timer
   Gilliam er en åpen kildekode-plattform beregnet på Micro Service Architectures som lar brukere enkelt utvikle, distribuere og skalere applikasjonsstøtten. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å jobbe med Gilliam for å bygge mikrotjenester. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
   • Lær grunnleggende om Gilliam
   • Bruk Gilliam til å bygge mikrotjenester
   Publikum
   • Utviklere
   • programmerere
   Kursets format
   • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
   7 timer
   Microservices refer to an application architecture style that promotes the use of independent, self-contained programs. Python is a dynamic high-level programming language that is ideal for both scripting as welll as application development. Python's expansive library of open source tools and frameworks make it a practical choice for building microservices. In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of microservices as they step through the creation of a microservice using Python. By the end of this training, participants will be able to:
   • Understand the basics of building microservices
   • Learn how to use Python to build microservices
   • Learn how to use Docker to deploy Python based microservices
   Audience
   • Developers
   • Programmers
   Format of the course
   • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
   28 timer
   Go (Golang) er et flott språk for å bygge mikroservices på grunn av sitt små minnesspor. Spring Cloud er en åpen kildekode for milde mikroservices. I denne instruktørledede, live-trening, vil deltakerne lære hvordan å bygge mikroservices ved hjelp av Go (Golang) og Spring Cloud. Format av kurset
    Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
   14 timer
   Microservice arkitektur er en tilnærming til å utvikle en programvareapplikasjon som en serie av små, uavhengige tjenester, hver kjører i sin egen prosess og kommuniserer med milde mekanismer som en HTTP ressurs API. Disse tjenestene kan brukes effektivt ved hjelp av kontinuerlige automatiseringssystemer og bypassere behovet for sentralisert ledelse. Microservices kan skrives på forskjellige programmeringsspråk og integreres med forskjellige datalagringssystemer. Denne instruktørledede, live opplæring er rettet mot bedriftsutviklere og arkitekter. Den introduserer mikroservice-arkitektur fra et.NET-perspektiv, presenterer migrasjonsstrategier fra et monolitisk system, og vandrer deltakerne gjennom opprettelsen og implementeringen av en mikro-basert applikasjon. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
    Forstå når å bruke og når ikke å bruke mikroservice arkitektur Utvikle og implementere en teststrategi for mikroservices Oppsett en mikroservice-basert applikasjon i et produksjonsmiljø Refaktorer en monolitisk applikasjon til tjenester
   Publikum
    Utviklere Arkitekter
   Format av kurset
    Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
   21 timer
   Microsoft Azure Service Fabric (ASF) er en plattform som en tjeneste (PaaS) som brukes til å distribuere skalerbare mikroservicebaserte skyapplikasjoner. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bygge mikroservices på Microsoft Azure Service Fabric (ASF). Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
   • Bruk ASF som plattform for å bygge og administrere mikroservices
   • Forstå viktige mikroservices programmeringskonsepter og modeller.
   • Lag en klynge i Azure
   • Distribuer mikroservices i lokalene eller i skyen
   • Feilsøke og feilsøke et live mikroservice-program
   Publikum
   • Utviklere
   Kursets format
   • Delforedrag, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk praksis i et levende laboratoriemiljø.
   Merk
   • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
   • Hvis du vil lære mer om Service Fabrice, kan du se: https://github.com/Microsoft/service-fabric
   21 timer
   Kurset er beregnet på systemintegratorer som ønsker å lære om Apache Camel som en regelbasert ruting- og formidlingsmotor som gir en Java objektbasert implementering av Enterprise Integration Patterns.
   14 timer
   Apache Camel er en åpen kildekode integreringsramme for overføring av meldinger fra forskjellige datakilder til forskjellige målsteder. Med Spring Boot kan brukere bygge produksjonsgrad Apache Camel applikasjoner for seamless integrasjon. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot webutviklere som ønsker å programmere i Spring Boot for å bygge Apache Camel applikasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
    Utvikle Apache Camel applikasjoner med Spring Boot. Bruk feil overvåking og varsel for Apache Camel applikasjoner. Bruk Apache Camel for å skape integrasjonsløsninger.
   Format av kurset
    Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
   Kurs tilpassingsalternativer
    For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
   14 timer
   Dette kurset er for bedriftsarkitekter, utviklere, systemadministratorer og alle som ønsker å forstå og bruke et distribuert meldingssystem med høy gjennomstrømning. Hvis du har mer spesifikke krav (f.eks. Kun systemadministrasjonssiden), kan dette kurset skreddersys for å passe bedre til dine behov.
   14 timer
   Apache Samza er en åpen kildekode nær-sanntid, asynkron beregningsramme for strømbehandling. Den bruker Apache Kafka for meldinger, og Apache Hadoop YARN for feiltoleranse, prosessorisolering, sikkerhet og ressursstyring. Denne instruktørledede, liveopplæringen introduserer prinsippene bak meldingssystemer og distribuert strømbehandling, mens de går deltakerne gjennom opprettelsen av et eksempel på Samza-basert prosjekt og jobbutførelse. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
   • Bruk Samza for å forenkle koden som er nødvendig for å produsere og konsumere meldinger.
   • Kobler fra behandlingen av meldinger fra et program.
   • Bruk Samza til å implementere asynkron beregning nær sanntid.
   • Bruk strømbehandling for å gi et høyere abstraksjonsnivå over meldingssystemer.
   Publikum
   • Utviklere
   Kursets format
   • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
   7 timer
   Kafka Streams er et bibliotek på klientsiden for å bygge applikasjoner og mikroservices hvis data sendes til og fra et Kafka-meldingssystem. Tradisjonelt har Apache Kafka vært avhengig av Apache Spark eller Apache Storm å behandle data mellom meldingsprodusenter og forbrukere. Ved å kalle Kafka Streams API fra en applikasjon, kan data behandles direkte i Kafka, og omgå behovet for å sende dataene til en egen klynge for behandling. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å integrere Kafka Streams i et sett med Java applikasjoner som sender data til og fra Apache Kafka for strømbehandling. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
   • Forstå Kafka Streams funksjoner og fordeler i forhold til andre rammeverk for prosessering av strømmer
   • Behandle data direkte i en Kafka-klynge
   • Skriv en Java eller Scala applikasjon eller mikroservice som integreres med Kafka og Kafka Streams
   • Skriv kortfattet kode som forvandler input Kafka-emner til output Kafka-emner
   • Bygg, pakke og distribuer applikasjonen
   Publikum
   • Utviklere
   Kursets format
   • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
   Merknader
   • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale
   21 timer
   Stream Processing refererer til sanntidsbehandling av "data in motion", det vil si å utføre beregninger på data når de mottas. Slike data blir lest som kontinuerlige strømmer fra datakilder som sensorhendelser, brukeraktivitet på nettstedet, finansielle handler, kredittkortveksler, Stream Processing , etc. Stream Processing kan lese store mengder innkommende data og gi verdifull innsikt nesten øyeblikkelig. I denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære å sette opp og integrere forskjellige Stream Processing rammer med eksisterende store datalagringssystemer og relaterte programvareapplikasjoner og mikroservices. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
   • Installer og konfigurer forskjellige Streaming Stream Processing rammer, for eksempel Spark Streaming og Kafka Streaming.
   • Forstå og velg de mest passende rammene for jobben.
   • Behandle data kontinuerlig, samtidig og på en post-for-post måte.
   • Integrer Stream Processing med eksisterende databaser, datavarehus, datasjøer, etc.
   • Integrer det mest passende strømbehandlingsbiblioteket med bedriftsapplikasjoner og mikroservices.
   Publikum
   • Utviklere
   • Programvarearkitekter
   Kursets format
   • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
   Merknader
   • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.

   Last Updated:

   Helg Microservice Architecture kurs, kveld Microservices trening, Microservice Architecture boot camp, Microservices instruktørledet, Helg Microservices trening, Kveld Microservice Architecture kurs, Microservices coaching, Microservices instruktør, Microservices trener, Microservices kurs, Microservice Architecture klasser, Microservice Architecture on-site, Microservice Architecture private kurs, Microservices tomannshånd trening

   Kursrabatter

   No course discounts for now.

   Kursrabatter Nyhetsbrev

   We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
   You can always change your preferences or unsubscribe completely.

   Some of our clients

   is growing fast!

   We are looking to expand our presence in Norway!

   As a Business Development Manager you will:

   • expand business in Norway
   • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
   • recruit local trainers and consultants

   We offer:

   • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
   • high-tech automation
   • continuously upgraded course catalogue and content
   • good fun in international team

   If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

   Apply now!

   This site in other countries/regions