Microservices Opplæringskurs

Microservices Opplæringskurs

Local, instructor-led live Microservices training courses demonstrate through hands-on practice the fundamentals of microservice architecture and how to develop microservice applications.

Microservices training is available as "onsite live training" or "remote live training". Onsite live Microservices training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge. Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop.

Microservices is also known as Microservice Architecture.

NobleProg -- Your Local Training Provider

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microservices Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Oversikt
Kurset er beregnet på systemintegratorer som ønsker å lære om Apache Camel som en regelbasert ruting- og formidlingsmotor som gir en Java objektbasert implementering av Enterprise Integration Patterns.
14 timer
Oversikt
RabbitMQ er et open source-meldingssystem for lagring og henting av meldinger som er sendt av prosesser, applikasjoner og servere. Våren er et Java rammeverk. Bruker Java og Spring med RabbitMQ , kan brukere opprette komplekse køer, utvekslinger, bindinger og mer.

Denne instruktørledede, RabbitMQ (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot programvarearkitekter og webutviklere som ønsker å bruke RabbitMQ som et messaging-mellomlager og program i Java ved å bruke Spring til å bygge applikasjoner.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bruk Java og Spring med RabbitMQ å lage applikasjoner.
- Design asynkrone meldingsdrevne systemer ved bruk av RabbitMQ .
- Opprett og bruk køer, emner, utvekslinger og bindinger i RabbitMQ

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Microservice Architecture is an approach to developing a software application as a suite of small, independent services, each running in its own process and communicating with lightweight mechanisms such as an HTTP resource API. These services can be efficiently deployed using continuous automation systems and bypass the need for centralized management. Microservices can be written in different programming languages and integrate with different data storage systems.

This instructor-led, live training is aimed at enterprise developers and architects. It introduces microservice architecture, presents migration strategies from a monolithic system, and walks participants through the creation and deployment of a sample microservice-based application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand when to use and when not to use microservice architecture.
- Create and implement a testing strategy for microservices.
- Deploy a sample microservice-based application into a production environment.
- Refactor a monolithic application into services.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Denne opplæringen utforsker mikroservicearkitekturer og relaterte mønstre
7 timer
Oversikt
Microservices refer to an application architecture style that promotes the use of independent, self-contained programs. Python is a dynamic high-level programming language that is ideal for both scripting as welll as application development. Python's expansive library of open source tools and frameworks make it a practical choice for building microservices.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of microservices as they step through the creation of a microservice using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of building microservices
- Learn how to use Python to build microservices
- Learn how to use Docker to deploy Python based microservices

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Microservice architecture is an approach to developing a software application as a suite of small, independent services, each running in its own process and communicating with lightweight mechanisms such as an HTTP resource API. These services can be efficiently deployed using continuous automation systems and bypass the need for centralized management. Microservices can be written in different programming languages and integrate with different data storage systems.

This instructor-led, live training is aimed at enterprise developers and architects. It introduces microservice architecture from a .Net perspective, presents migration strategies from a monolithic system, and walks participants through the creation and deployment of a sample microservice-based application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand when to use and when not to use microservice architecture
- Create and implement a testing strategy for microservices
- Deploy a sample microservice-based application into a production environment
- Refactor a monolithic application into services

Audience

- Developers
- Architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
Spring Cloud is an open-source lightweight microservices framework for building Java applications for the cloud.

Docker is an open-source platform for building, shipping and running applications inside containers. Docker lends itself well to the creation of microservice applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of building microservices using Spring Cloud and Docker. Participant knowledge is put to the test through exercises and the step-by-step development of sample microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of microservices.
- Use Docker to build containers for microservice applications.
- Build and deploy containerized microservices using Spring Cloud and Docker.
- Integrate microservices with discovery services and the Spring Cloud API Gateway.
- Use Docker Compose for end-to-end integration testing.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Kurset er beregnet på IT-spesialister som ønsker å sette opp en løsning basert på RabbitMQ , det svært pålitelige bedriftsmeldingssystemet som implementerer Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).
14 timer
Oversikt
RabbitMQ is an open source enterprise messaging broker for storing and retrieving messages passed by processes, applications, and servers. It uses a message queue for processing tasks asynchronously and is especially useful in applications that need to process large data sets in the background, while concurrently responding to live user requests in real-time.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure and administer RabbitMQ, then integrate RabbitMQ messaging into a number of sample .NET applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
- Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world enterprise .Net applications.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
RabbitMQ is an open source enterprise messaging broker for storing and retrieving messages passed by processes, applications, and servers. It uses a message queue for processing tasks asynchronously and is especially useful in applications that need to process large data sets in the background, while concurrently responding to live user requests in real-time.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to decouple a PHP application, then integrate it with the RabbitMQ messaging system to create distributed cloud applications or microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitMQ's role in the design and implementation of a microservice's architecture.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world PHP applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
RabbitMQ is an open source enterprise messaging broker for storing and retrieving messages passed by processes, applications, and servers. It uses a message queue for processing tasks asynchronously and is especially useful in applications that need to process large data sets in the background, while concurrently responding to live user requests in real-time.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to decouple a Python application, then integrate it with the RabbitMQ messaging system to create distributed cloud applications or microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitMQ's role in the design and implementation of a microservice's architecture.
- Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world Python applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
RocketMQ is an open source distributed messaging and streaming data platform for retrieving, processing and storing messages generated by other systems.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to install, configure and administer RocketMQ.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RocketMQ.
- Understand RocketMQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
- Understand how RocketMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RocketMQ as a broker for handling messages in real-time.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about RocketMQ, please visit: https://github.com/apache/rocketmq
21 timer
Oversikt
Spring Cloud er en plattform for å bygge Java baserte distribuerte systemer og mikroservices.

Å bygge komplekse bedriftsapplikasjoner er utfordrende. Enhver endring som gjøres til en del av systemene kan utløse behovet for å endre utformingen av hele systemet.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å evaluere forskjellige teknologier og tilnærminger for utforming av en tjenestebasert systemarkitektur. Opplæringen begynner med en diskusjon og sammenligning av monolitiske systemer og servicearkitekturer, for deretter å grave i detaljene i mikroservicearkitektur.

Deltakerne får en sjanse til å utføre kunnskapen sin i praksis når de går gjennom opprettelse og distribusjon av et sett med bevis-of-concept-mikroservices bygget med Spring Cloud , Spring Boot og Docker .

Til slutt blir de relevante infrastrukturbyggesteinene undersøkt for å hjelpe deltakerne med å bestemme de mest passende verktøyene og tilnærmingene de skal bruke for forskjellige organisatoriske krav.

Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha en solid forståelse av Service-Oriented Architecture (SOA) og Microservice Architecture, så vel som praktisk erfaring med å bruke Spring Cloud og relaterte Spring-teknologier for raskt å utvikle sin egen sky-skala, skyklare mikroservices.

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
Apache Samza er en åpen kildekode nær-sanntid, asynkron beregningsramme for strømbehandling. Den bruker Apache Kafka for meldinger, og Apache Hadoop YARN for feiltoleranse, prosessorisolering, sikkerhet og ressursstyring.

Denne instruktørledede, liveopplæringen introduserer prinsippene bak meldingssystemer og distribuert strømbehandling, mens de går deltakerne gjennom opprettelsen av et eksempel på Samza-basert prosjekt og jobbutførelse.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bruk Samza for å forenkle koden som er nødvendig for å produsere og konsumere meldinger.
- Kobler fra behandlingen av meldinger fra et program.
- Bruk Samza til å implementere asynkron beregning nær sanntid.
- Bruk strømbehandling for å gi et høyere abstraksjonsnivå over meldingssystemer.

Publikum

- Utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
Seneca er et mikroservicerammeverk for Node.js

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære grunnleggende om Seneca når de går gjennom praktiske eksempler på å bygge mikrotjenester med Seneca.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lær grunnleggende om Seneca
- Bruk Seneca til å bygge mikrotjenester

Publikum

- Utviklere
- programmerere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
SMACK is a collection of data platform softwares, namely Apache Spark, Apache Mesos, Apache Akka, Apache Cassandra, and Apache Kafka. Using the SMACK stack, users can create and scale data processing platforms.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use the SMACK stack to build data processing platforms for big data solutions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement a data pipeline architecture for processing big data.
- Develop a cluster infrastructure with Apache Mesos and Docker.
- Analyze data with Spark and Scala.
- Manage unstructured data with Apache Cassandra.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Apache Spark Streaming is a scalable, open source stream processing system that allows users to process real-time data from supported sources. Spark Streaming enables fault-tolerant processing of data streams.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data engineers, data scientists, and programmers who wish to use Spark Streaming features in processing and analyzing real-time data.

By the end of this training, participants will be able to use Spark Streaming to process live data streams for use in databases, filesystems, and live dashboards.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Spring Cloud bygger på Spring Boot å muliggjøre utvikling av distribuerte systemer og mikroservices.

I denne instruktørledede liveopplæringen starter vi med en diskusjon om mikroservicearkitektur. Deltakerkunnskap blir satt på prøve gjennom øvelser og trinnvis utvikling av prøvemikroservices.

Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha en solid forståelse av hvordan de kan bruke Spring Cloud og relaterte Spring-teknologier for raskt å utvikle sine egne, moleklare microservices i skyen.

Kursets format

- Tung vekt på praktisk praksis. De fleste konseptene læres gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.
21 timer
Oversikt
Spring Cloud is a microservices framework for building Java applications for the cloud. These microservices are often run as Docker containers inside a Kubernetes cluster. Other components include message brokers such as Kafka to enable inter-service communication and databases such as Redis to store and buffer application data.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to transform traditional architecture into a highly concurrent microservices-based architecture using Spring Cloud, Kafka, Docker, Kubernetes and Redis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment for building microservices.
- Design and implement a highly concurrent microservices ecosystem using Spring Cloud, Kafka, Redis, Docker and Kubernetes.
- Transform monolithic and SOA services to microservice based architecture.
- Adopt a DevOps approach to developing, testing and releasing software.
- Ensure high concurrency among microservices in production.
- Monitor microservices and implement recovery strategies.
- Carry out performance tuning.
- Learn about future trends in microservices architecture.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Spring Cloud er en åpen kildekode-ramme for lette mikroservices for å bygge Java applikasjoner for skyen. Netflix OSS er et sett med rammer og biblioteker for utvikling av mikroservices. Spring Cloud integreres fint med Netflix-komponenter ved hjelp av automatisk konfigurasjon og konvensjon over konfigurasjon.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære de grunnleggende konseptene for å bygge mikroservices ved hjelp av Spring Cloud og Netflix OSS. Deltakerkunnskap blir satt på prøve gjennom øvelser og trinnvis utvikling av prøvemikroservices.

Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha en solid forståelse av hvordan de kan bruke Spring Cloud og relaterte Spring-teknologier sammen med Netflix OSS for raskt å utvikle sine egne skyskala, moleklare mikroservices.

Publikum

- Java utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
Å bygge komplekse bedriftsapplikasjoner er veldig utfordrende i et stadig skiftende miljø.

Endringer i integrasjonen mellom tjenester eller systemer vil utløse endringer i utformingen av systemet. Dette kurset dekker hvordan du designer vedlikeholdsmessig, tilpasset størrelsen og formålet med organisasjonstjenesten og systemarkitekturen og praktisk infrastruktur.

Dette kurset dekker vanlige problemer med å bygge landskapet til distribuerte apper, fra integrasjonsproblem, infrastruktur og moderne tilnærminger, til å løse kompleksitetsproblemer.

Dette kurset forklarer fordeler og ulemper ved hver løsning (f.eks. Tradisjonell SOA vs Microservice-arkitektur), tilgjengelige verktøy (for det meste open-source) som støtter utvikling og vedlikehold, osv.

Kursformat

Det er mest diskusjon (med begrensede presentasjoner).
7 timer
Oversikt
Traefik is an open-source edge proxy that simplifies the deployment and operations of microservices through efficient routing and load balancing. Traefik automatically inspects and configures microservice infrastructures.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at system administrators and developers who wish to deploy, manage, monitor, and operate microservices using Traefik.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and launch Traefik through a Docker provider.
- Enable secure and encrypted connections using Let's Encrypt.
- Deploy and connect middleware to a router to transform service requests.
- Monitor Traefik operations using the dashboard.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 timer
Oversikt
Go ( Go lang) er et flott språk for å bygge mikroservices på grunn av det lille minneavtrykket.

Spring Cloud er en åpen kildekode ramme for lett mikroservices.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å bygge mikroservices ved hjelp av Go ( Go lang) og Spring Cloud .

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
Linkerd er en populær nettverksproxy for å lage et servicenett.

Denne instruktørledede, Linkerd (stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot ingeniører som ønsker å bruke Linkerd til å administrere, kontrollere og overvåke kommunikasjonen mellom tjenester i en webapplikasjon.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Linkerd 2.0 (aka Linkerd 2).
- Forstå servicenettverk og implementere en ved hjelp av Linkerd .
- Distribuer et Linkerd basert servicenett på en Kubernetes klynge.
- Bruk et servicenett for å kjøre, administrere og overvåke webapplikasjoner (mikroservices) i skyen.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- Denne opplæringen er basert på Linkerd 2.
- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- Hvis du vil lære mer om Linkerd , kan du gå til: https://linkerd.io/1/overview/what-is-linkerd/
14 timer
Oversikt
Apache Dubbo is an open source RPC (Remote Procedure Call) framework written in Java. Using Apache Dubbo, users can define a service and specify the methods that can be called.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software developers and system administrators who wish to use Apache Dubbo to develop microservices with high-throughput.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop an Apache Dubo application.
- Support multiple service load balance strategies to reduce latency.
- Apply service governance and maintenance with Apache Dubbo.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Apache Kafka er en distribuert streamingplattform. Det er de facto en standard for å bygge datarørledninger, og det løser mange forskjellige brukssaker rundt databehandling: det kan brukes som en meldingskø, distribuert logg, strømprosessor, etc.

Vi starter med noen teori bak datapipelines generelt, og fortsetter med grunnleggende konsepter bak Kafka. Vi vil også oppdage viktige komponenter som Kafka Streams og Kafka Connect.
7 timer
Oversikt
Kafka Connect er et API for å flytte store datasamlinger mellom Apache Kafka og andre systemer.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å integrere Apache Kafka med eksisterende databaser og applikasjoner for behandling, analyse, etc.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bruk Kafka Connect for å innta store mengder data fra en database i Kafka-emner.
- Sette inn loggdata generert av en applikasjonsserver i Kafka-emner.
- Gjør alle innsamlede data tilgjengelig for strømbehandling.
- Eksporter data fra Kafka-emner til sekundære systemer for lagring og analyse.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Apache Log4j is a Java based logging software. Apache Log4j enables users to create queuing applications that segregate, interpret, and filter messages into logs for debugging and audit purposes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software engineers who wish to use Apache Log4j for logging data and messages.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Apache Log4j for logging application messages and data.
- Automate the configuration of appenders, pattern converters, layouts, and more.
- Implement advanced filtering to all events before being passed to appenders.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Go ogle Cloud Apigee er en administrasjonsplattform for full livssyklus API (Application Programming Interface).

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å lære å bygge, teste, feilsøke og distribuere en API på toppen av Go ogle Cloud sin Apigee API-plattform.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp et utviklingsmiljø som inkluderer alle nødvendige ressurser for å begynne å utvikle et API.
- Forstå og implementere verktøyene som er tilgjengelige i Apigee Edge .
- Bygg og distribuer et API til Go ogle Cloud.
- Overvåk og feilsøk API-feil.
- Utnytt Go ogle Cloud sine analyser og maskinlæringsløsninger for å gjøre APIer mer intelligente.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Apigee Edge , som er bygd på Java , lar deg gi sikker tilgang til tjenestene dine med et godt definert API som er konsistent på tvers av alle tjenestene dine, uavhengig av tjenesteimplementering. Et konsekvent API:

- Gjør det enkelt for apputviklere å konsumere tjenestene dine.
- Gjør det mulig å endre implementeringen av backend-tjenesten uten å påvirke den offentlige API-en.
- Gjør det mulig å dra nytte av analysene, inntektsgenerering, utviklerportalen og andre funksjoner innebygd i Edge.

Publikum

Dette kurset er rettet mot ingeniører, arkitekter og utviklere som søker å bruke Apigee Edge i sine prosjekter.

Kommende Microservices Kurs

Helg Microservice Architecture kurs, kveld Microservices trening, Microservice Architecture boot camp, Microservices instruktørledet, Helg Microservices trening, Kveld Microservice Architecture kurs, Microservices coaching, Microservices instruktør, Microservices trener, Microservices kurs, Microservice Architecture klasser, Microservice Architecture on-site, Microservice Architecture private kurs, Microservices tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions