Kursplan

Introduksjon

Oversikt over Spark Streaming Funksjoner og arkitektur

  Støttede datakilder Kjerne-APIer

Forberede miljøet

  Avhengigheter Spark og strømmekontekst Koble til Kafka

Behandler meldinger

  Parsing av innkommende meldinger som JSON ETL-prosesser Starte strømmekonteksten

Utføre en Windowed Stream Processing

  Lysbildeintervall Konfigurasjon for levering av sjekkpunkt Lansering av miljøet

Prototyping av behandlingskoden

  Koble til et Kafka-emne Henter JSON fra datakilde ved hjelp av Paw Variations og tilleggsbehandling

Streaming av koden

  Jobbkontrollvariabler Definere verdier som samsvarer med funksjoner og betingelser

Innhenting av strømutgang

  Teller Kafka-utdata (matchet og ikke-matchet)

Feilsøking

Oppsummering og konklusjon

Krav

 • Erfaring med Python og Apache Kafka
 • Kjennskap til strømbehandlingsplattformer

Publikum

 • Dataingeniører
 • Dataforskere
 • Programmerere
 7 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories