SQL Opplæringskurs

SQL Opplæringskurs

Local, instructorled live SQL (Structured Query Language) training courses demonstrate through handson practice the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports, and how to build advanced queries and add, update and delete data, tables, views and indexes

SQL training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

SQL Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
 • Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
 • Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
 • Perform data pre-processing techniques in Python.
 • Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
 • Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
14 timer
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with generic ANSI SQL. It can be used in any database, including Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL any other relational databases.
21 timer
lyttere Denne opplæringen er adressert for folk som begynner å jobbe med SQL språket i Oracle databasen Kursbesvarelsen for spørsmål:
 • Hvordan lage en spørring?
 • Hvilke muligheter har SQL ?
 • Hva er en relasjonsdatabase?
 • Hva er strukturen og SQL kommandoer
14 timer
This 2 day course gives an introduction to SQL Developer, SQL*Plus and to SQL, the Structured Query Language used to access a Relational Database and includes the new features of the latest version of ORACLE. The principles learnt may also be applied to databases as diverse as Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix and DB2. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
21 timer
This 3 day course gives an introduction to ORACLE PL/SQL, an application development environment that enables the writing of stored procedures, functions and triggers using both SQL and PL/SQL commands. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
14 timer
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data using Microsoft Access. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with Microsoft Access dialect of SQL.
14 timer
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between T-SQL and other dialects
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with Microsoft T-SQL dialect. If you are interested in generic SQL, please see SQL Fundamentals course.
14 timer
Publikum Alle som ønsker å forbedre sine grunnleggende ferdigheter i Oracle SQL og også systematisere allerede fått kunnskap. Kursets format 25% forelesninger, 75% laboratorier
14 timer
Målet med dette kurset er å gi en klar forståelse av avansert bruk av ( SQL ) for Microsoft SQL Server og avansert bruk av Transact- SQL . For mer detaljert dekning av emnene kan dette kurset kjøres som et tredagers kurs.
14 timer
 • Hvordan lage en spørring?
 • Hva er en relasjonsdatabase?
 • Hva er strukturen og SQL kommandoene?
14 timer
Studentene skal lære avanserte spørsmål og hvordan du legger til, oppdaterer og sletter data, tabeller, visninger og indekser.
7 timer
Delegater vil få en forståelse av noen av de mer avanserte funksjonene i Transact SQL så vel som å kunne gjøre hvert av følgende:
 • Bruk spørsmål for å returnere komplekse resultatsett
 • Administrer databaseobjekter for å hjelpe spørringens ytelse
 • Still inn spørsmål for å utføre mer effektivt
Dette kurset er for alle som for øyeblikket bruker Transact SQL å trekke ut data fra en Microsoft SQL Server database og ønsker å utvide kunnskapen sin, spesielt innen dataanalyse og forbedre spørringshastigheten.
21 timer
Målet med dette kurset er å gi en klar forståelse av bruken av SQL for ulike Databaser (Oracle, SQL Server, MS Access...). Forståelse av analytiske funksjoner og hvordan å koble til forskjellige tabeller i en database vil hjelpe delegater til å flytte dataanalyse operasjoner til databasesiden, i stedet for å gjøre dette i MS Excel applikasjon. Dette kan også Hjelp med å opprette ethvert IT-system, som bruker ethvert relasjonell database.
14 timer
Delegater vil få en forståelse av de grunnleggende prinsippene for Strukturert spørrespråk i tillegg til å kunne gjøre hvert av følgende:
 • Konstruer spørringer for å trekke ut og filtrere data fra en SQL Server-database
 • Lag oppsummerte resultater
 • Endre, utlede og formatere data slik at de passer til den nødvendige utdata
 • Endre data og vedlikehold databasekomponenter og definisjoner
Dette kurset er for alle som trenger informasjon fra en Microsoft SQL Server database. Det passer for enten systemutviklere eller personer fra andre områder som trenger å bruke SQL å trekke ut og analysere data.
14 timer
lyttere Dette kurset er designet for folk som vil bruke de avanserte funksjonene til SQL i Oracle Kurset gir svar på spørsmålene
 • Hvordan bygge avanserte spørsmål?
 • Hvordan lage avanserte rapporter?
7 timer
Dette kurset er laget for folk som allerede er kjent med SQL . Kurset introduserer deg hemmeligheter som er felles for alle SQL databaser, så vel som My SQL spesifikke syntaks, funksjoner og funksjoner.
14 timer
Dette SQL kurset er for folk som ønsker å tilegne seg grunnleggende ferdigheter for å takle SQL Server Database s. Kurs vil hjelpe medlemmene til å lære:
 • Slik jobber du med SQL Server og SQL Server Management Studio.
 • Betydning av Database , SQL og RDBMS etc.
 • Hvordan lage tabeller, bruk DDL, DML og DAL.
 • Hvilke er de forskjellige RDBMS-pakkene i markedet, og hvordan de sammenligner seg med hverandre.
 • En introduksjon til Ingen SQL og hvordan de er organisasjoner, endres til hybriddatabaser.
14 timer
Målet med kurset er å gjøre det mulig for deltakerne å få en mestring av hvordan de kan jobbe med SQL språket i Oracle databasen for datautvinning på mellomnivå.
14 timer
In this instructor-led, live training in Norge, participants will learn three different approaches for accessing, analyzing and visualizing data. We start with an introduction to RDMS databases; the focus will be on accessing and querying an Oracle database using the SQL language. Then we look at strategies for accessing an RDMS database programmatically using the Python language. Finally, we look at how to visualize and present data graphically using TIBCO Spotfire.  Format of the Course
Interactive lecture and discussion.
Lots of exercises and practice.
Hands-on implementation in a live-lab environment.
7 timer
This course helps customer to chose the write data storage depend on their needs. It covers almost all possible modern approaches.
14 timer
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
35 timer
Dette 5-dagers kurset demonstrerer hvordan du bruker Oracle SQL til databaseutvikling og databasestyring.
14 timer
Kurset er designet for personer med forhåndsinformasjon databaser som bruker SQL spørreundersøkelser eller spørreundersøkelser.
21 timer
Dette kurset er delt inn i 3 hovedavdelinger og består av en blanding av presentasjoner og praktiske øvelser.
  VB.NET Språk i Visual Studio 2012 VB.NET Objektsorientering VB.NET og SQL Server 2012
14 timer
Kurset svarer på spørsmål
  Hvordan lage en forespørsel? Hvilke muligheter har de SQL? Hva er en relasjonell database? Hva er strukturen og SQL kommandoer?
14 timer
Utdanning er dedikert til grunnleggerne for å skape en datalagringsmiljø basert på MS SQL Server 2008. Kursdeltakeren får grunnlaget for utformingen og byggingen av en datalagring som kjører på MS SQL Server 2008. Få kunnskap om hvordan du bygger en enkel ETL-prosess basert på SSIS og deretter designe og implementere en datakube ved hjelp av SSAS. Deltakeren vil kunne administrere OLAP-databasen: opprette og slette OLAP-databasen Behandle en partisjonsendringer på nettet. Deltakeren vil få kunnskap om skripting XML / A og MDX.
21 timer
Publikum
 • Nybegynnere eller middels databaseutviklere
 • Nybegynnere eller mellomliggende databaseadministratorer
 • programmerere
Kursets format
 • Tung vekt på praktisk praksis.
 • De fleste konseptene læres gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.
35 timer
The SQL Development Bootcamp gir omfattende leksjoner for SQL utvikling. Temaene dekket inkluderer databasesign teknikker, data manipulasjon, og enkle og komplekse spørreundersøkelsesmetoder. Denne instruktørledede, live opplæring (online eller online) er rettet mot nybegynnere, programmerere og databaseadministratorer som ønsker å lære eller forbedre sine utviklingsferdigheter og kunnskap. Ved slutten av denne opplæringen, vil deltakerne være i stand til å installere, lage, administrere, manipulere og overvåke databaser ved hjelp av SQL og database management systemer. Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Kurset svarer på spørsmål Hvordan lage en forespørsel? Hvilke muligheter har de SQL? Hva er en relasjonell database? Hva er strukturen og SQL kommandoer
21 timer
For hvem Workshopen er ment for nybegynnere, som begynner å jobbe med Oracle databasen, fremtidige administratorer og brukere av systemer basert på denne databasen må kunne bruke SQL språket for utvinning og modifisering av informasjonen som finnes i systemene. Eksamener og sertifikater Utdanningsplanen samsvarer med materialet som trengs for å passere eksamen: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, det første trinnet for å få de fleste sertifiseringer Oracle's Database Formålet med trening Workshopen tar sikte på å introdusere deltakerne til å jobbe med Oracle databasen, gjøre dem kjent med SQL språket i den grad det er nødvendig for effektiv drift av systemet og å ta i fremtiden forpliktelser av databaseapplikasjoner og Oracle databaser. Innholdet i opplæringen
  Organisering av arbeidsmiljøet Introduksjon til relasjonelle databaser Utvinning av dataene ved hjelp av SELECT-erklæringen Endre data ved hjelp av INSERT, UPDATE, DELETE Oversikt over skjemobjekter
Bemerkelser Workshopene er basert på 11g XE-programvare

Last Updated:

Kommende SQL Kurs

Helg SQL kurs, kveld SQL trening, SQL boot camp, SQL instruktørledet, Helg SQL trening, Kveld SQL kurs, SQL coaching, SQL instruktør, SQL trener, SQL kurs, SQL klasser, SQL on-site, SQL private kurs, SQL tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions